Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 65-T6-2010

Giám sát về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa- Thể thao cơ sở trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ

Đăng ngày: 14/05/2013
  ​Đoàn giám sát do ông Nguyễn Văn Hùng- Trưởng ban VH-XH làm Trưởng đoàn, tổ chức giám sát về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa thể thao trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ.

​     ​Huyện Cẩm Mỹ được thành lập từ năm 2004, đến nay trên địa bàn huyện có 8 Trung tâm VH-TT cơ sở đang hoạt động và 01 Trung tâm VH-TT đang xây dựng, còn 04 xã đang chuẩn bị quy hoạch đất để xây dựng Trung tâm VH-TT. Các Trung tâm VH-TT xã nằm ở khu trung tâm, thuận tiện cho nhân dân tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Hầu hết các Trung tâm VH-TT đã tổ chức được các hoạt động: văn nghệ, hội thi, hội diễn, chiếu phim, thi đấu thể dục- thể thao và các buổi hội nghị lớn của xã. Ngoài ra, Trung tâm VH-TT còn kết hợp với Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức các lớp khuyến nông, khuyến công; các lớp tập huấn về chăm sóc cây trồng, vật nuôi; tổ chức các lớp phổ cập giáo dục, bổ túc văn hóa, tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật….

     Nhìn chung việc đầu tư xây dựng các Trung tâm VH-TT cơ sở đã góp phần đáp ứng được nhu cầu nâng cao dân trí, xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho nhân dân trên địa bàn.

     Tuy nhiên, các Trung tâm VH-TT xã được xây dựng trước năm 2006 (04 trung tâm) đều xuống cấp, thiết kế không phù hợp, nhà sinh hoạt văn hóa nhỏ không thể tổ chức được các buổi văn nghệ, sinh hoạt đông người; cơ sở vật chất, trang thiết bị xuống cấp, hư hỏng không có kinh phí sửa chữa, thay thế. Hầu hết các Trung tâm VH-TT cơ sở trên địa bàn huyện đều chưa tổ chức được bộ máy nhân sự theo như quy định của Thông tư liên tịch số 22/2007/TTLT/BVHTT-UBTDTT ngày 24/07/2007 về hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Trung tâm VH-TT xã, phường, thị trấn; và theo Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 02/01/2007 của UBND tỉnh Ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm VH-TT cơ sở. Mỗi Trung tâm VH-TT cơ sở chỉ bố trí được 01 đến 02 cán bộ kiêm nhiệm quản lý, tổ chức hoạt động của Trung tâm. Việc đầu tư các trang thiết bị, dụng cụ thể thao cho các trung tâm còn sơ sài, chưa đầy đủ và thiếu đồng bộ. Kinh phí cho các hoạt động thường xuyên hàng năm của Trung tâm VH-TT chưa được các xã cấp đầy đủ, kịp thời đã làm ảnh hưởng đến chất lượng, số lượng các hoạt động cũng như tính chủ động trong việc tổ chức các hoạt động của Trung tâm VH-TT. Công tác xã hội hóa nhằm kêu gọi các cá nhân, tổ chức đầu tư vào mua sắm trang thiết bị, tổ chức các hoạt động văn hóa trong thời gian qua của các Trung tâm VH-TT trên địa bàn huyện chưa thực hiện được.

     Qua báo cáo và khảo sát thực tế tại Trung tâm VH-TT xã Xuân Đường về tổ chức và hoạt động của các Trung tâm Văn hóa thể thao cơ sở trên địa bàn huyện, cùng ý kiến trao đổi của các thành viên tham gia đoàn khảo sát, nhận thấy: Huyện Cẩm Mỹ là một huyện vùng sâu, vùng xa của tỉnh, đời sống nhân dân nhìn chung còn gặp nhiều khó khăn, nhưng UBND huyện cũng đã có sự quan tâm trong việc đầu tư, xây dựng các Trung tâm VH-TT xã (9/12 xã có Trung tâm VH-TT) tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trên địa bàn tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…Tuy nhiên, trong công tác tổ chức và hoạt động của các Trung tâm VH-TT cơ sở vẫn còn có những khó khăn và hạn chế như đã nêu trên. Những khó khăn hạn chế trong thời gian qua của các Trung tâm VH-TT một phần do huyện mới thành lập; tình hình kinh tế xã hội ở địa phương còn gặp nhiều khó khăn nên huyện chưa dành nhiều kinh phí cho việc mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các Trung tâm VH-TT. Mặt khác do UBND huyện chưa quán triệt đến các xã trong việc chuẩn bị bố trí nhân sự cho Trung tâm VH-TT theo đúng quy định và chính quyền xã cũng chưa có sự đầu tư về kinh phí đúng mức cho các hoạt động thường xuyên của Trung tâm VH-TT. Bên cạnh đó cơ quan Văn hóa -Thông tin huyện chưa có sự kiểm tra, theo dõi thường xuyên cũng như đánh giá về hiệu quả hoạt động của các Trung tâm VH-TT dẫn đến tình trạng các Trung tâm VH-TT hoạt động thiếu đồng bộ, hiệu quả hoạt động chưa cao; Trung tâm hoạt động tốt hay không phụ thuộc phần lớn vào năng lực, sự nhiệt tình của cán bộ phụ trách Trung tâm.

     Để các các Trung tâm VH-TT xã phát huy tốt các chức năng, nhiệm vụ của một Trung tâm VH-TT cơ sở, Ban Văn hóa-xã hội kiến nghị Phòng Văn hóa- Thông tin huyện thường xuyên hỗ trợ về mặt chuyên môn, nghiệp vụ cho các Trung tâm VH-TT xã; chỉ đạo các Trung tâm căn cứ vào nhu cầu, điều kiện thực tế của từng địa phương để chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động từ đầu năm và có kiểm tra, đánh giá để từ đó nhân rộng các mô hình Trung tâm hoạt động có hiệu quả; hỗ trợ, chấn chỉnh các Trung tâm hoạt động chưa tốt nhằm nâng cao tính hiệu quả trong hoạt động của các Trung tâm cũng như trách nhiệm của các cán bộ phụ trách Trung tâm. Đồng thời kiểm tra lại việc phân bổ ngân sách cấp xã cho hoạt động thường xuyên hằng năm của các Trung tâm VH-TT cơ sở theo như quy định của Quyết định 02/2007/QĐ-UBND ngày 02/01/2007 của UBND tỉnh ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm VH-TT cơ sở và công văn hướng dẫn số 470/SVHTT-SNV ngày 18/7/2007 của Sở VH-TT và sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 02/2007/QĐ-UBND. UBND xã phối hợp với phòng Văn hóa-Thông tin huyện có kế hoạch bố trí cán bộ phụ trách trung tâm theo đúng quy định của Thông tư liên tịch số 22/2007/TTLT/BVHTT-UBTDTT ngày 24/07/2007 về hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Trung tâm VH-TT xã, phường, thị trấn và theo Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

                                                                                        Kim Ngọc