Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 27-tháng 08+09.2006

Hầu hết các hộ dân bị giải toả để thực hiện dự án khu Trung tâm hành chính và dân cư xã Phước Thái đều không đồng ý nhận tiền bồi thường

Đăng ngày: 24/11/2006
Thực hiện chương trình công tác quý III năm 2006 của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, vào các ngày 11 và 27 tháng 7 năm 2006, Ban pháp chế đã tổ chức đoàn giám sát kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về việc giải toả, tái định cư tại dự án khu Trung tâm hành chính và dân cư xã Phước Thái.
Ban Pháp chế HĐND tỉnh nghe HĐBT huyện Long Thành báo cáo kết quả thực hiện dự án
Qua giám sát và theo báo cáo của Hội đồng bồi thường huyện Long Thành, thực hiện Quyết định số 2722/QĐ-CT UBND về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết với diện tích 27,22ha và ngày 12/3/2003 UBND ban hành Quyết định số 730/QĐ-CT. UBND về việc giao quyền sử dụng đất cho Công ty Thái Dương để thực hiện dự án với diện tích 27,6392 ha, trong đó: Giao đất có thu tiền sử dụng đất để xây dựng nhà ở - để bán và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, sử dụng lâu dài với diện tích 13,2912ha; Giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng hạ tầng và khu hành chính, chợ và các công trình công cộng với diện tích 14,384 ha.

Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh, Hội đồng bồi thường huyện Long Thành đã tiến hành kiểm kê áp giá bồi thường trình Hội đồng thẩm định tỉnh. Ngày 08/12/2003 UBND tỉnh đã có Quyết định số 4830/QĐ-CT UBND phê duyệt phương án bồi thường do thu hồi 8,3ha đất của 109 hộ, với tổng số tiền là 7,6 tỷ; ngày 23/12/2004 Công ty Thái Dương đã chuyển cho Hội đồng bồi thường huyện Long Thành là 7 tỷ. Đến thời điểm hiện nay mới có 19/109 hộ dân đến nhận với số tiền là 1.038.960.000đ, giao mặt bằng cho chủ dự án 5,4ha/8,3ha; còn 90 hộ = 2,9 ha chưa nhận tiền bồi thường.

Như vậy, thực hiện dự án khu Trung tâm hành chính, dân cư xã Phước Thái với tổng diện tích 27,6392 ha, có khoảng hơn 284 hộ phải giải toả, đến nay đã có 19 hộ = 5,4 ha nhận tiền, 90 hộ = 2,9 ha chưa nhận tiền, 163 hộ = 6,4 ha đang trình thẩm định và khoảng 12,9 ha Hội đồng bồi thường huyện Long Thành chưa trình thẩm định. 

Hiện nay, hầu hết các hộ dân chưa nhận tiền đều không đồng ý nhận tiền bồi thường, bàn giao đất với lý do là giá bồi thường còn thấp, sự chênh lệch về giá bồi thường năm 2003 và giá bồi thường về đất năm 2006 rất cao …

Để giải quyết những khó khăn tồn tại thực hiện dự án nay, Ban Pháp chế HĐND kiến nghị các cơ quan đơn vị tập trung thực hiện một số vấn đề như: Tập trung rà soát lại toàn bộ hồ sơ các hộ chưa nhận tiền và thực hiện giải quyết dứt điểm các hồ sơ đã có quyết định phương án bồi thường; chỉ đạo khắc phục những khó khăn, thực hiện giải phóng, bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư để triển khai xây dựng sớm hoàn thành dự án, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành việc giải toả, bàn giao mặt bằng; khảo sát thực tế lập phương án điều chỉnh bổ sung phần diện tích đất tại khu vực mặt tiền đường vào xã Tân Hiệp đưa vào diện chỉnh trang (theo quy hoạch) nhằm tránh xáo trộn không cần thiết trình UBND tỉnh xem xét quyết định. Đối với những hộ giải toả để làm đường vào khu tái định cư đề nghị xem xét hỗ trợ theo giá đất thổ cư; xem xét nhu cầu của từng đối tượng cụ thể trong khu quy hoạch để giao đất tái định cư, việc giao đất phải thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Sĩ Tiến