Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 65-T6-2010

Long Thành: Hộ kinh doanh phòng trọ bán điện cho người thuê nhà trọ cao hơn giá quy định.

Đăng ngày: 14/05/2013
  ​Hiện nay do công tác tuyên truyền chủ trương chương trình hỗ trợ điện nước theo giá qui định cho các hộ nghèo, công nhân lao động, học sinh, sinh viên tại các khu nhà trọ trên địa bàn huyện chưa sâu rộng, còn hạn chế nên đa số các chủ nhà trọ còn thu giá tiền điện chưa đúng giá quy định của ngành điện, cũng như các đối tượng được thụ hưởng chưa có phản ảnh tình hình bán điện giá cao của các chủ Nhà trọ.

​     ​Đoàn giám sát do ông Đỗ Văn Nghĩa - Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát về tình hình thực hiện chương trình hỗ trợ điện nước theo giá qui định cho các hộ nghèo, công nhân lao động, học sinh, sinh viên tại các khu nhà trọ trên địa bàn huyện Long Thành.

    Tính đến cuối quí I/2010 trên địa bàn huyện Long Thành có 1863 hộ kinh doanh nhà trọ, chủ yếu phục vụ cho công nhân lao động tại 3 khu công nghiệp và 3 cụm công nghiệp trên địa bàn huyện. Đến nay Điện lực Long Thành cấp được 9.182 định mức điện đối với tổng số hộ đã được cấp định mức là 1.257 hộ/1.863 hộ đạt 67,47% (mỗi định mức tương đương 50kw/4 người/tháng) cho các hộ kinh doanh cho thuê phòng trọ. Điện lực Long Thành đã tiến hành kiểm tra được 269 hộ ở 12 xã - thị trấn, qua kiểm tra phát hiện 243 hộ đang kinh doanh phòng trọ bán điện cho người thuê nhà trọ cao hơn giá qui định. Khảo sát thực tế của đoàn giám sát tại các điểm kinh doanh nhà trọ tại xã An Phước và thị trấn Long Thành, đa số các chủ nhà trọ đều thu tiền điện với giá từ 1.500 đồng đến 2.000 đồng/kw. Mặc dù đã được Điện lực Long Thành cấp định mức đầy đủ nhưng chủ nhà trọ vẫn thu giá điện cao hơn giá qui định. Như vậy, đối với UBND xã An Phước và UBND Thị trấn còn hạn chế trong việc tuyên truyền chủ trương của Nhà nước về hỗ trợ giá điện đúng quy định cho công nhân lao động đang thuê ở các nhà trọ và thiếu kiểm tra, đề xuất xử lý các chủ nhà trọ vi phạm việc thu giá điện quá cao so với ngành điện quy định. Còn đối với đơn vị Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện được UBND huyện giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra các hộ kinh doanh cho thuê nhà trọ thu tiền điện giá cao hơn qui định nhưng chỉ dừng lại ở công tác kiểm tra, chưa có ý kiến đề xuất xử lý đối với các chủ nhà trọ vi phạm.

  Về chương trình hỗ trợ nước theo giá qui định, đa số nhà trọ trên địa bàn huyện chưa thực hiện vì hiện nguồn cấp nước của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng cấp nước Đồng Nai chưa được lắp đặt đến các điểm dân cư, chủ yếu lắp đặt dọc trục lộ 51 nên các hộ nhà trọ chủ yếu dùng nguồn nước bơm lên từ giếng khoan,

  Do vậy, để thực hiện cấp định mức điện theo quy định cần tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến các chủ kinh doanh nhà trọ đặc biệt là các đối tượng được thụ hưởng là công nhân lao động, học sinh, sinh viên thuê nhà trọ biết nắm được chủ trương, quyền lợi của mình được hưởng, kịp thời phản ảnh đến các cơ quan chức năng khi chủ nhà trọ thu tiền điện không đúng giá qui định. Đồng thời các ngành chuyên môn của huyện tiếp tục thực hiện công văn số 3197/UBND- ngày 22/9/2009 của UBND huyện, xây dựng kế hoạch để phối hợp trong việc kiểm tra, nhắc nhở và có biện pháp xử lý đối với các chủ nhà trọ vi phạm, thu tiền điện giá cao không đúng qui định.

                                                                           Nguyễn Thị Đẹp