Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Bản tin HĐND số 115-Qúy III-2017


​Giới thiệu
 
​Trong 03 ngày, từ ngày 05/7 đến 07/7/2017 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tổ chức thành công  Kỳ họp thứ 4 nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp được truyền hình trực tiếp phiên khai mạc; phiên thảo luận, chất vấn tại hội trường và phiên bế mạc kỳ họp.
 
​Thực hiện quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với UBMTTQ VN tỉnh tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa IX. Qua tổng hợp  đã có 709 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến HĐND tỉnh, trong đó có 580 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, xã và 129 ý kiến thuộc thẩm quyền trả lời của tỉnh.
 
​Thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện việc giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước sau các kỳ họp HĐND tỉnh, đặc biệt đối với những ý kiến cử tri bức xúc, phản ánh kiến nghị nhiều lần, Ban VHXH đã tiến hành giám sát một số ý kiến cử tri thuộc lĩnh vực được phân công, đồng thời đã báo cáo kết quả giám sát về Thường trực HĐND tỉnh để báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2017.
 
​Qua giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh cho thấy, có 120/120 ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh đã được UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết, trả lời, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và thông tin trả lời đến cử tri, đạt tỷ lệ 100%
 
​Tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, trong đó có giao UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, khó khăn, tạo chuyển biến rõ nét trên bảy lĩnh vực sau:
 
​Góp phần thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Tỉnh ủy; với sự phối hợp có hiệu quả của Thường trực Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành từ đầu năm 2017 đến nay, Ban Thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đề ra các chương trình, kế hoạch tuyên truyền, vận động các giới, đồng bào tích cực đóng góp xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển. 
 
​Ngày 24 tháng 7 năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ lần thứ 10 để đánh giá kết quả thực hiện kết luận phiên họp thứ 9, xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 năm 2017 và một số nội dung giám sát trong quý III/2017 của HĐND tỉnh; xem xét, quyết định nhân sự Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Biên Hòa 2 và Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; xem xét việc tổ chức phát động cuộc thi viết về người đại biểu nhân dân tỉnh Đồng Nai. 
 
​Ngày 02 tháng 8 năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác phối hợp 6 tháng đầu năm 2017 giữa HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và với HĐND cấp huyện để đánh giá kết quả phối hợp hoạt động trong 6 tháng đầu năm và đề ra p​hương hướng phối hợp hoạt động giữa các cơ quan trong 6 tháng cuối năm 2017. 
 
​Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua nghị quyết điều chỉnh, sáp nhập, thành lập ấp, khu phố trên địa bàn huyện Tân Phú. Sau khi điều chỉnh, huyện Tân Phú có 93 ấp, khu phố, giảm 52 ấp, khu phố so với trước khi điều chỉnh.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: