Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của ĐBQH

Đại hội công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai

Đăng ngày: 24/10/2016
​Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh vừa tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cơ sở, bầu ra Ban chấp hành công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2018 trực thuộc Công đoàn Văn phòng Quốc hội.  

Thực hiện Nghị quyết số 1097/2015/NQ-UBTVQH13 ngày 22/12/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, vừa qua Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã bàn giao 14 công chức, người lao động sang Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai trực thuộc Văn phòng Quốc hội.

Căn cứ Công văn số 421/VPCP-TCCB ngày 07/3/2016 của Văn phòng Quốc hội về tổ chức bàn giao, tiếp nhận công chức, người lao động, theo đó quy định việc chuyển toàn bộ công đoàn viên là công chức, người lao động của Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh về Công đoàn cơ sở Văn phòng Quốc hội. Theo hướng dẫn số 45/CĐVPQH ngày 13/4/2016 của Công đoàn Văn phòng Quốc hội, đã hướng dẫn kiện toàn tổ chức công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, thành phố.

NCS_0079.JPG
Đoàn viên công đoàn tiến hành bỏ phiếu tại Đại hội công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhiệm kỳ 2016-2018

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh về việc giao BCHCĐ Văn phòng Đoàn ĐBQH &HĐND tỉnh giới thiệu nhân sự tham gia BCHCĐ lâm thời công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Chấp hành công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh đã xin ý kiến lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh và tổ chức họp tổ để thống nhất, đề xuất nhân sự bầu Ban chấp hành công đoàn lâm thời Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh gồm có bà Đỗ Thị  Hải Yến-Chủ tịch công đoàn lâm thời; ông Phạm Nguyễn Hoài Phương-Phó Chủ tịch Công đoàn lâm thời; bà Nguyễn Thị Hương- Ủy viên, thư ký Ban chấp hành.

Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành công đoàn lâm thời Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức Đại hội công đoàn để bầu ra Ban Chấp hành công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH gồm:

1.     Bà Đỗ Thị Hải Yến- Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn;

2.     Ông Đào Duy Thiên Ân- Chuyên viên, Phó Chủ tịch công đoàn;

3.     Bà Nguyễn Thị Hương- Chuyên viên, Ủy viên, thư ký Ban Chấp hành

NCS_0102.JPG
Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2018 vừa trúng cử ra mắt đại hội, chụp ảnh lưu niệm cùng với đồng chí Bùi Xuân Thống- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Kim Chung- Chủ tịch Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh.

Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh lâm thời đã hoàn thiện hồ sơ trình Công đoàn Văn phòng Quốc hội phê chuẩn các chức danh để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn và các quy định của Công đoàn Văn phòng Quốc hội.

Kim Chung