Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của ĐBQH

Quan tâm mức độ hài lòng cử tri đối với Quốc hội.

Đăng ngày: 28/03/2016
Sáng 28/3, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XII tiếp tục với nội dung thảo luận ở hội trường về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIII của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII (2011-2016).​

     Qua thảo luận, đại biểu đánh giá các báo cáo đã được soạn thảo công phu, kỹ lưỡng và có tính khái quát cao. Quốc hội khóa XIII đã có nhiều đổi mới, tạo được nhiều dấu ấn, những việc làm mang tính đột phá như thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn, lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm, có tác động và thúc đẩy các bộ, ngành lắng nghe, suy nghĩ và hành động thực hiện lời hứa của mình.

     Tham gia phát biểu ý kiến, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận và đưa ra những phương hướng giải quyết để hoạt động Quốc hội ngày càng được nâng cao.

DTQ rez.jpg

ĐB Dương Trung Quốc phát biểu tại hội trường.

    Theo đại biểu Dương Trung Quốc – Đoàn Đồng Nai thì người dân là người vừa thụ hưởng thành quả của Quốc hội, vừa là người chịu đựng những hậu quả của những sai sót Quốc hội do đó sẽ đánh giá tích cực nhất, đúng đắn nhất hiệu quả hoạt động của QH. Tuy nhiên, đại biểu Dương Trung Quốc cho rằng, Quốc hội chưa có một cơ chế để đánh giá mức độ hài lòng của cử tri của mình, mối tương tác giữa Quốc hội với cử tri chưa cao, do đó, trong thời gian tới, bên cạnh Mặt trận Tổ quốc ngày càng nâng cao vai trò phản biện thì Quốc hội cũng cần có những kênh khoa học để có thể thực sự đánh giá hiệu quả kết quả hoạt động của Quốc hội.

    Đối ngoại là lĩnh vực rất quan trọng của đất nước và được cử tri quan tâm. Theo đại biểu Dương Trung Quốc thì hiệu quả của hoạt động đối ngoại được người dân đánh giá thông qua những tác động trực tiếp của hoạt động này đến người dân như thế nào, làm sao cho đi biển yên tâm, không bị đàn áp, làm sao cho biển không còn gợn sóng, làm sao cho chúng ta bảo vệ được chủ quyền đất nước và làm sao để tiếng nói người dân được lắng nghe, tiếp thu một cách hợp lý. Đối với việc này, đại biểu Dương Trung Quốc cho rằng người dân vẫn chưa hài lòng, chưa nhận thức và đánh giá một cách đầy đủ hiệu quả, tác động của công tác ngoại giao của Quốc hội. Quốc hội là lĩnh vực ngoại giao nhân dân cao nhất, do đó, đại biểu Quốc đề nghị cần có những tiếng nói kịp thời, đúng đắn, hợp lòng dân phản ứng trước những biến động đối ngoại của đất nước.

    Trog phần phát biểu của mình, đại biểu Dương Trung Quốc cũng đề nghị Quốc hội ngày càng quan tâm, cải tiến ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp tài liệu tại mỗi kỳ hợp vì hiện nay số lượng tài liệu giấy được phát theo cách truyền thống gây mất thời gian và lãng phí cho nguồn ngân sách quốc gia.

                                                                                                     Đức Nhuận