Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của ĐBQH

Những kiến nghị đến Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV về lĩnh vực nhà ở xã hội

Đăng ngày: 26/10/2016
​Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV đang diễn ra. Để chuẩn bị nội dung làm việc cho đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Nai, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đề xuất các kiến nghị giải quyết khó khăn, vướng mắc về lĩnh vực nhà ở xã hội như sau:

Thứ nhất, quy định dành 20% quỹ đất tại các dự án nhà ở xã hội để xây dựng công trình kinh doanh: Tại khoản 1 và khoản 2 Điều 9 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP quy định “Được dành 20 tổng quỹ đất để xây dựng nhà ở trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội (bao gồm cả dự án sử dụng quỹ đất 20%) để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại (kể cả nhà ở thương mại cao tầng hặc thấp tầng) nhằm bù đắp chi phí đầu tư, góp phần giảm giá bán, giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội và giảm kinh phí dịch vụ quản lý, vận hành nhà ở xã hội sau khi đầu tư

Trường hợp phương án quy hoạch chi tiết của dự án do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà không bố trí quỹ đất riêng để xây dựng công trình kinh doanh thương mại trong phạm vi dự án thì chủ đầu tư được phép dành 20% tổng diện tích sàn nhà ở của dự án đó để bán, cho thuê, thuê mua theo giá dinh doanh thương mại; phần kinh doanh thương mại này phải được hạch toán chung vào toàn bộ dự án và đảm bảo nguyên tắc lợi nhuận định mức tối đa theo quy định”

Hiện nay nhà ở xã hội áp dụng mức thuế suất VAT 5% nhưng với phần 20% diện tích đất dành để xây dựng nhà ở thương mại hoặc 20% diện tích sàn để bán, cho thuê, thuê mua theo giá kinh doanh thương mại thì áp dụng mức thuế suất VAT là bao nhiêu?

Vấn đề này, Sở Xây kinh dựng kiến nghị áp dụng mức thuế suất VAT chung cho cả dự án là 5% để tạo sự khuyến khích đối với các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế

Thứ hai, vấn đề liên quan đến việc sử dụng quỹ đất 20% từ các dự án nhà ở thương mại để đầu tư xây dựng  nhà ở xã hội: Việc hoán đổi đối với quỹ đất 20% của các dự án nhà ở thương mại để dành xây dựng nhà ở xã hội, quy định hiện nay theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP chỉ cho phép hoán đổi bằng tiền hoặc bằng căn hộ đối với dự án có quy mô nhỏ hơn 10 ha. Tuy nhiên chưa có hướng dẫn đối với dự án quy mô trên 10 ha. Bên cạnh đó, quỹ đất 20% nhận bàn giao từ các dự án nhà ở thương mại một số vị trí hạ tầng xã hội còn thiếu, xa khu dân cư, xa nhà máy nên chưa phù hợp để xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân đề nghị cho phép địa phương được bán đấu giá, tiền thu được sẽ bổ sung vào quỹ phát triển nhà ở để đầu tư nhà ở xã hội tại vị trí khác thuận lợi hơn.

Thứ ba, về việc bán 20% số lượng nhà ở xã hội vốn được dành riêng để cho thuê: Theo quy định, dành 20% số lượng nhà ở trong các dự án nhà ở xã hội để cho thuê, trong trường hợp chủ đầu tư đã công bố công khai giá thuê nhà (giá thuê nhà được UBND tỉnh thẩm định) để các đối tượng đăng ký thuê nhưng sau một thời gian vẫn không có khách hàng thuê nhà thì cho phép UBND tỉnh căn cứ tình hình thực tế chấp thuận cho chủ đầu tư được phép bán căn hộ nhà ở xã hội.

Thứ tư, về việc bán nhà ở xã hội do nhà nước đầu tư xây dựng: Theo quy định hiện nay chỉ được phép cho thuê, thuê mua đối với nhà ở xã hội do nhà nước đầu tư xây dựng, nhưng hiện nay nguồn vốn ngân sách bỏ ra đầu tư nhà ở xã hội là quá lớn trong khi nguồn tài chính thu được từ thuê, thuê mua nhà ở xã hội lại rất thấp, gây khó khăn cho ngân sách. Đề nghị sau thời gian cho thuê 5 năm thì được pháp bán cho người đang thuê để thu hồi được vốn nhanh, có nguồn vốn để tái đầu tư nhà ở xã hội tại vị trí khác.

Thứ năm, đề xuất thí điểm mô hình đầu tư mới: Đề nghị Chính phủ cho Đồng Nai thực hiện thí điểm mô hình đầu tư nhà ở xã hội theo hình thức 50% vốn ngân sách+ 50% vốn doanh nghiệp. Việc quản lý nhà ở xã hội thực hiện theo như quy định đối với nhà ở xã hội do nhà nước đầu tư xây dựng; dự án được hưởng ưu đãi như dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách được quy định tại Điều 9 Nghị định 100/2015/NĐ-CO.

Kim Chung​