Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của ĐBQH

Tỉnh Đồng Nai cần được trung ương xem xét, cân đối để phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo đúng quy định hiện hành

Đăng ngày: 26/10/2016
​Tại hồ sơ của Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai chuẩn bị làm việc tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, có những kiến nghị của Sở xây dựng tỉnh liên quan đến viên thực hiện chính sách hỗ trợ cho người có công với cách mạng mà quy định hiện hành đã có nhưng Bộ, ngành trung ương có liên quan chưa có phương án cân đối, bố trí ngân sách để phân bổ cho tỉnh để thực hiện nội dung này. Cụ thể:

Thứ nhất, việc hỗ trợ theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg:

Theo quy định, kinh phí dùng để hỗ trợ nhà ở được sử dụng từ nguồn của trung ương và nguồn địa phương, trong đó kinh phí trung ương hỗ trợ là 80% và địa phương là 20%. Tỉnh Đồng Nai đã tạm ứng kinh phí để hỗ trợ nhà ở cho các hộ. Đến nay, đã hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở và đưa vào sử dụng được 961/963  hộ, trong đó xây mới 164 hộ, cải tạo và sửa chữa 797 hộ. Còn lại 02 hộ chưa hoàn thành việc hỗ trợ do chưa đảm bảo được tiêu chí, điều kiện theo yêu cầu. Như vậy, đến thời điểm hiện nay tỉnh Đồng Nai mới được trung ương cấp nguồn kinh phí hỗ trợ cho 50 hộ.

Thứ hai, hỗ trợ theo Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 25/01/2016:

Ngày 25/01/2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Tại chỉ thị có nội dung chỉ đạo các bộ, ngành nghiên cứu, đề xuất phương án bố trí ngân sách để tiếp tục thực hiện c hủ trương về hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng; nên việc hỗ trợ nhà ở cho người có công sẽ tiếp tục được thực hiện trong thời gian tới.

Do đó, trên cơ sở danh sách người có công với cách mạng cần hỗ trợ về nhà ở mà các địa phương rà soát trong năm 2015, ngày 17/6/2016 UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 1883/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách kinh phí hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tổng số hộ được phê duyệt hỗ trợ nhà ở tại Quyết định là 469 hộ, trong đó có 49 hộ xây mới và 420 hộ cải tạo, sửa chữa. Tổng kinh phí thực hiện  hỗ trợ là 10.360.000.000 đồng.

Tuy nhiên, đến nay trung ương vẫn chưa bố trí ngân sách để tiếp tục thực hiện chủ trương về hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng. UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND cấp huyện ứng trước nguồn kinh phí của địa phương để thực hiện việc xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà ở cho các hộ; đồng thời giao cho Sở Tài chính cân đối nguồn ngân sách tỉnh để sớm bố trí, chi trả cho UBND các địa phương; giao cho Sở Xây dựng dự thảo đề án trình UBND tỉnh phê duyệt và gửi các bộ ngành liên quan để được xin cấp kinh phí từ trung ương. Vì vậy, tỉnh Đồng Nai kiến nghị các bộ ngành căn cứ Chỉ thị của Thủ tướng, sớm có phương án bố trí ngân sách để tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ nhà ở cho  người có công với cách mạng.

Kim Chung​