Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của ĐBQH

Trường hợp nào được phân lô, bán nền đối với dự án xây dựng kinh doanh nhà ở?

Đăng ngày: 20/10/2016
​Kiến nghị Quốc hội trước kỳ họp thứ hai khóa XIV, Sở Xây dựng Đồng Nai vừa đề xuất điều chỉnh khoản 4 điều 17  Nghị định 11/2013/NĐ-CP về quản lý phát triển đô thị, theo đó khi đã cho phép chủ đầu tư được chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho phép người dân tự xây dựng nhà ở một số trường hợp các dự án đầu tư xây dựng đô thị để góp phần tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư, giúp người dân có điều kiện cải thiện nhà ở thì cần phân cấp mạnh hơn nữa để tạo sự chủ động cho địa phương. Cụ thể:

Tại khoản 2 Điều 41 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định ”Chủ đầu tư dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền tại các khu vực không nằm trong địa bàn các quận nội t hành của các đô thị loại đặc biệt; khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc trong đô thị; mặt tiền các tuyến đường, cấp khu vực trở lên và các tuyến đường cảnh quan chính trong đô thị”. Và tại khoản 4 Điều 41, Chỉnh phủ giao Bộ xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết.

Việc quy định về việc thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đát đã được đầu tư hạ tầng chongwowfi dân tự xây dựng nhà ở trong dự án nhà ở cũng được quy định tại khoản 7 điều 4 Nghị định 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và phát triển đô thị “UBND cấp tỉnh quy định cụ thể những khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư cho người dân tự xây dựng  nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ xây dựng”.

Việc cho phép chủ đầu tư được chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị đã góp phần tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư, giúp người dân có điều kiện cải thiện nhà ở, qua đó cũng góp phần tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản trong thời gian qua. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn như: Thời gian thực hiện lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng dài hơn so với quy định, đối với các trường hợp có lồng ghép nội dung xác định vị trí được chuyển nhượng quyền sử dụng đát vào hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư thì không đảm bảo thời gian theo quy trình thủ tục hành chính.

Vì vậy, Sở Xây dựng kiến nghị Chính phủ điều chỉnh khoản 4 Điều 7 Nghị định 11 cho phù hợp hơn, góp phần cải cách thủ tục hành chính, đồng thời góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển thì cần có quy định phân cấp mạnh hơn nữa để tạo sự chủ động cho địa phương. Đề nghị quy định lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng đối với các trường hợp dự án nằm trong các đô thị loại II trở lên và một số đô thị đặc biệt khác. Các trường hợp còn lại thì UBND tỉnh xem xét, quyết định theo các tiêu chí đã được ban hành.

Mặt khác, việc xem xét vị trí được chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án nên quy định rõ trong bước thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 làm cơ sở cho việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sẽ thuận lợi hơn.

Kim Chung​