Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của ĐBQH

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai có một số kiến nghị trung ương xem xét, giải quyết liên quan đến vay vốn ưu đãi để hỗ trợ xây, sửa nhà và triển khai dự án nhà ở:

Đăng ngày: 26/10/2016
​Những khó khăn, bức xúc liên quan đến nguồn vốn trong xây dựng cơ bản cũng như để hỗ trợ cho người dân để xây, sửa nhà ở, cải thiện đời sống luôn là một nhu cầu bức thiết và chính đáng của người dân và các doanh nghiệp. Chính phủ luôn có những cơ chế giải quyết cho vay vốn ưu đãi để thực hiện nội dung này. Hiện nay gói vay vốn ưu đãi 30 nghìn tỉ vẫn đang còn hiệu lực nhưng còn lúng túng trong việc thanh lý, đáo hạn các hợp đồng vay vốn trước đây, còn các quy định khác liên quan đến đối tượng, điều kiện được vay vốn được quy định cụ thể tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và hướng dẫn số 2526/NHCS-TDSV ngày 27/7/2016 của Ngân hàng chính sách xã hội cũng cần được xem xét bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế. Đó là những nội dung Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai kiến nghị đến Kỳ họp thứ3 Quốc hội khóa XIV. Cụ thể:

Đối với gói vay ưu đãi 30 nghìn tỉ đồng, chính phủ đã có chủ trương tại Nghị quyết 23/NQ-CP ngày 30/3/2016 tiếp tục triển khai gói tín dụng cho vay hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/1/2013 với lãi suất ưu đãi cho đến khi giải ngân hết, vì vậy Sở xây dựng kiến nghị trung ương không giới hạn giải ngân cấp vốn đối với các hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày 31/3/2016 là 31/12/2016 đối với khách hàng là cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê, thuê mua nhà ở, xây dựng mới, cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình/

Hiện nay các doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội vay gói 30 nghìn tỷ không được hưởng ưu đãi về lãi suất đối với các khoản vay được giải ngân sau ngày 01/6/2016. Đề nghị tiếp tục cho các doanh  nghiệp, các chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang nhà ở xã hội được hưởng chính sách hỗ trợ như Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ (được vay vốn hỗ trợ để phát triển nhà ở xã hội và được hưởng lãi suất ưu đãi như quy định)

Bộ Kế hoạch và đầu tư đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục bố trí nguồn vốn từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP và các văn bản pháp luật đã ban hành để thực hiện một cách nhất quán chủ trương phát triển nhà ở xã hội, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Về vay vốn ưu đãi được quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP, Sở xây dựng cũng đề nghị sớm bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước để Ngân hàng chính sách thực hiện cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội theo quy định. Bên cạnh đó, bổ sung đối tượng vay vốn ưu đãi là các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, dịch vụ tự mua nhà ở để bố trí cho người lao động, của doanh nghiệp mình ở mà không thu tiền thuê nhà hoặc có thu tiền thuê nhà với giá thuê không vượt quá giá thuê nhà ở xã hội do UBND tỉnh ban hành. Liên quan đến nội dung này, tại Hướng dẫn số 2526/NHCS-TDSV ngày 27/7/2016 của Ngân hàng chính sách quy định người mua, thuê mua phải có sổ tiết kiệm tại ngân hàng chính sách tối thiểu 12 tháng mới được vay vốn. Đề nghị trong trường hợp cần thiết, Ngân hàng linh động c ho người dân nộp tiết kiệm luôn 12 tháng để được vay (tuy nhiên có ưu tiên các trường hợp có thời gian gửi tiết kiệm lâu hơn sẽ được vay trước).

Kim Chung​