Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của ĐBQH

Quy định mới về việc Đại biểu Quốc hội được cấp tiền thuê thư ký

Đăng ngày: 08/05/2017
​Tại nghị quyết số 353/2017/UBTVQH14 ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định bổ sung một số chế độ và điều kiện đảm bảo hoạt động của Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) được cấp kinh phí khoán hàng tháng để có thể tự thuê người thực hiện công việc thư ký.

Duong Trung Quoc.jpg
Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc tại cuộc họp Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Đồng Nai để ký kết quy chế phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tỉnh

Khoản 3, Điều 4 của Nghị quyết quy định “ĐBQH có quyền thuê người thực hiện một hoặc một số việc của công tác thư ký”. Tuy nhiên, quy định này cũng giới hạn người được thuê thực hiện công tác thư ký cho ĐBQH phải là người đang làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi ĐBQH làm việc.

Nội dung công tác thư ký giúp việc gồm: Xây dựng kế hoạch công tác; tiếp nhận, chuẩn bị tài liệu, công văn, liên lạc với cử tri nơi ứng cử; truyền đạt, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện ý kiến đề nghị của ĐBQH và một số công việc hành chính khác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi ĐBQH làm việc.

Theo quy định trong Nghị quyết, ĐBQH được cấp kinh phí khoán hàng tháng để có thể tự thuê người thực hiện công việc thư ký. Mức khoán đối với ĐBQH hoạt động chuyên trách bằng 100% của 2,34 mức lương cơ sở. Đối với ĐBQH hoạt động không chuyên trách bằng 40% của 2,34 mức lương cơ sở.

Về phương thức thanh toán, Nghị quyết quy định ĐBQH trực tiếp thanh toán cho người được thuê thực hiện công tác thư ký theo mức thỏa thuận đối với từng công việc. Trường hợp ĐBQH tự giải quyết công việc hành chính để thực hiện nhiệm vụ đại biểu thì được nhận khoản kinh phí này. ĐBQH có chế độ thư ký giúp việc theo quy định của Đảng và Nhà nước nhưng chưa bố trí được thư ký thì được áp dụng chế độ theo quy định cho đến khi bố trí được thư ký chính thức.

Ngoài nội dung trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết định bổ sung chế độ tiền lương, thù lao tham gia hoạt động Quốc hội.

Theo đó, ĐBQH được cấp hoạt động phí hàng tháng bằng hệ số 1,0 mức lương cơ sở. ĐBQH hoạt động chuyên trách được trả lương, phụ cấp và các chế độ khác từ ngân sách nhà nước theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

ĐBQH không hưởng lương (kể cả người hưởng lương hưu) hoặc hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách Nhà nước hoặc từ Quỹ Bảo hiểm xã hội được hưởng thù lao tham gia hoạt động Quốc hội bằng hệ số 0,2 mức lương cơ sở/ngày, tính cho 120 ngày làm việc/năm. Khoản thù lao này do Đoàn ĐBQH nơi ĐBQH đang sinh hoạt chi trả.

Kim Chung​