Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 49-T12.2008

Điều chỉnh chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2008 của HĐND tỉnh

Đăng ngày: 02/01/2009
Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua chương trình xây dựng nghị quyết năm 2008 của HĐND tỉnh. Tuy nhiên do tình hình thực tế phát sinh trong năm 2008 nên chương trình này cần phải được điều chỉnh để đảm bảo kịp thời ban hành bổ sung các văn bản điều chỉnh những vấn đề thực tế đồng thời đưa ra khỏi chương trình xây dựng Nghị quyết những nội dung không còn cần thiết phải ban hành Nghị quyết của HĐND. Việc điều chỉnh bao gồm các nội dung cụ thể như sau:
Đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu, chuẩn bị thông qua Nghị quyết điều chỉnh chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2008
Các nội dung đề nghị bổ sung bao gồm 7 Nghị quyết: Nghị quyết về đảm bảo môi trường trên địa bàn tỉnh đến năm 2010 và lộ trình đến năm 2020; Nghị quyết về Phương án điều chỉnh chuẩn nghèo, ban hành chuẩn cận nghèo 2 năm cuối giai đoạn; Nghị quyết về bổ sung điều chỉnh Nghị quyết số 82/2006/NQ-HĐND về tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp; Nghị quyết về bổ sung điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008; Nghị quyết về Phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản; Nghị quyết về mức thu Lệ phí trước bạ đối với xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi; Nghị quyết về việc lập đề án di dời, xây dựng mới khu Trung tâm hành chính tỉnh.

Các nội dung đề nghị đưa ra khỏi chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh gồm 08 Nghị quyết: Nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã của các huyện Long Thành, Vĩnh Cửu, Xuân Lộc; Nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã của các huyện Định Quán, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Nhơn Trạch và TP Biên Hòa; Nghị quyết về ban hành mức thu học phí mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo Nghị quyết của Chính phủ; Nghị quyết về xây dựng trường Trung học phổ thông chất lượng cao đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết phê duyệt Quy hoạch tổng hợp tài nguyên nước tỉnh Đồng Nai đến năm 2020; Nghị quyết về ban hành bản quy định thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về sắp xếp, bố trí cho cán bộ công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo loại hình (loại 1, loại 2, loại 3); Nghị quyết về chế độ chính sách khuyến khích thực hiện công tác Dân số Kế hoạch hóa gia đình; Nghị quyết về sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện.

Việc điều chỉnh chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND đã được Luật ban hành Văn bản QPPL của HĐND&UBND và Nghị định số 91/2006/NĐ-CP quy định cụ thể. Việc điều chỉnh không nằm ngoài mục đích tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước ở địa phương và thực hiện cải cách hành chính. Nội dung điều chỉnh sẽ được HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại ngày họp đầu tiên của Kỳ họp thứ 14.

Nguyễn Thị Oanh