Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 49-T12.2008

TIN CẤP HUYỆN

Đăng ngày: 02/01/2009
TIN CẤP HUYỆN
LONG KHÁNH: Ban Kinh tế-Xã hội HĐND thị xã giám sát tình hình và kết quả triển khai vận động và quản lý, sử dụng quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn thị xã từ năm 2006 đến nay.
Trong 3 năm, Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa thị xã vận động được 621.162.734 đồng. Trong đó sửa chữa được 85 căn nhà tình nghĩa, với tổng số tiền 584.500.000 đồng; chi nghiệp vụ 415.000 đồng; UBND phường Xuân An vận động được 58.926.000 đồng, trong đó sửa chữa được 01 căn nhà tình nghĩa trị giá 8.000.000 đồng; tặng 327 phần quà, với tổng số tiền 37.133.000 đồng. Ngoài ra còn tặng 01 sổ tiết kiệm, với tổng số tiền 1.000.000 đồng; tổ chức thăm hỏi ốm đau, viếng tang gia là 2.245.000đồng; UBND xã Bình Lộc vận động được 68.775.000 đồng, trong đó sửa chữa được 05 căn nhà tình nghĩa trị giá 40.000.000 đồng; tặng 283 phần quà, với tổng số tiền 33.300.000 đồng.  Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được còn những hạn chế đó là: UBND các xã, phường được giám sát, hàng năm chưa lập được dự toán thu, chi Quỹ Đền ơn, đáp nghĩa theo qui định. Đoàn giám sát đã đề nghị UBND thị xã chỉ đạo cho các đơn vị, UBND các xã, phường không ra chỉ tiêu cụ thể và mức vận động cho từng đối tượng; chỉ đạo cho các cơ quan chuyên môn hướng dẫn cho Ban Quản lý Quỹ đền ơn đáp nghĩa của các xã, phường hàng năm lập dự tóan thu, chi quỹ Đền ơn đáp nghĩa, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về gửi Ban Quản lý Quỹ đền ơn đáp nghĩa thị xã và báo cáo UBND cùng cấp theo quy định.

                                                                            
Ban Pháp chế HĐND thị xã Long Khánh giám sát việc thực hiện Dân chủ ở xã, phường trên địa bàn thị xã.
Qua giám sát, kết quả cho thấy sau khi Nghị quyết của HĐND thị xã về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định 79/2003/NĐ-CP ngày 7/7/2003 của Chính phủ nay là Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn đã được UBND các xã triển khai, thực hiện có hiệu quả; công tác vận động nhân dân thực hiện các chủ trương xã hội hóa xây dựng các công trình lợi ích công cộng như đường điện, hạ tầng đường giao thông nông thôn… và bình xét trong việc thực hiện các chính sách xã hội, giảm nghèo, tín chấp vay vốn sản xuất, xây dựng nhà tình thương… Đồng thời quan tâm thực hiện dân chủ đã tạo điều kiện cho nhân dân giám sát và xây dựng chính quyền cơ sở thông qua việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã hai năm một lần trong mỗi nhiệm kỳ của HĐND cấp xã. Qua thực hiện dân chủ đã nâng cao tinh thần trách nhiệm của Cán bộ, công chức cấp xã và các tổ chức đoàn thể thành viên Mặt trận họat động tích cực hơn. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, UBND các xã vẫn còn có những thiếu sót cần được khắc phục, đó là: Việc xây dựng KH triển khai thực hiện theo Nghị quyết của HĐND và theo KH chỉ đạo của UBND thị xã chưa có xã nào thực hiện hòan chỉnh, có xã không xây dựng KH đầy đủ cả giai đọan và hàng năm hoặc có KH nhưng thiếu giải pháp thực hiện, phân công không đúng thẩm quyền (UBND lại phân công HĐND, phân công Bí thư chi bộ và phân công các đòan thể là thành viên của Mặt trận), KH chưa đề ra được mục tiêu cụ thể và biện pháp kiểm tra kết quả thực hiện. Trong 4 xã được giám sát chỉ có UBND xã Bảo Vinh xây dựng Quy chế phối hợp với MTTQ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc phối hợp phân công các ban ngành đòan thể cùng vận động tuyên truyền tổ chức thực hiện quy chế dân chủ. UBND các xã Bàu Sen, Xuân Lập, Bảo Quang chưa xây dựng Quy chế phối hợp giữa chính quyền với MT và các đòan thể theo như đề án đã trình HĐND. Các xã được giám sát nói chung chưa thực hiện tốt nội dung công khai để nhân dân biết qua hình thức niêm yết theo Pháp lệnh quy định. Đối với UBND thị xã và các ngành chức năng thị xã đã chậm thẩm định, phê duyệt công nhận các bản Quy ước của các ấp ở 4 xã được giám sát đã xây dựng gửi đến từ cuối năm 2007 đến nay.

Ngô Xuân Trác