Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 49-T12.2008

Trong năm 2008, ngành Toà án giải quyết án đạt 94%.

Đăng ngày: 02/01/2009
Trong năm qua, hoạt động của ngành Toà án có nhiều tiến bộ, số lượng cũng như chất lượng xét xử các loại án đạt kết quả cao góp phần tích cực vào công cuộc ngăn ngừa, phòng chống tội phạm trên địa bàn toàn tỉnh
Năm 2008, toàn ngành toà án đã thụ lý 10.070 vụ, việc các loại và đã giải quyết được 9487 vụ, việc, đạt tỷ lệ 94,29%. So với cùng kỳ năm 2007 số án thụ lý  tăng 294 vụ, việc và số vụ giải quyết tăng 304 vụ việc. Trong đó: TAND tỉnh đã thụ lý  1.661 vụ, việc các loại và đã giải quyết được 1.581 vụ, việc, đạt tỷ lệ  95,18%. So với cùng kỳ năm 2007 số án thụ lý giảm 171 vụ, việc và số vụ giải quyết giảm 125 vụ việc. Án Hành chính, Lao động TAND tỉnh xét xử đạt 100%; Đặc biệt một số loại án có tỷ lệ hoà giải cao  như  lao động, kinh doanh thương mại, hôn nhân gia đình, dân sự. Đưa ra xét xử lưu động 140 vụ. Đã hạn chế tối đa số án tồn quá hạn luật định (toàn ngành tồn 25 vụ) … Nhìn chung trong công tác giải quyết các loại án, Tòa án 2 cấp tỉnh và huyện đã áp dụng đúng quy định  của pháp luật và đảm bảo chất lượng xét xử. Không có án xử oan người không phạm tội, không bỏ lọt tội phạm.

Qua kết quả xét xử của ngành Toà án, cho thấy tình hình tội phạm không giảm, tội danh giết người tăng, án kinh doanh thương mại tăng cao nhất là quan hệ tranh chấp hợp đồng tín dụng, đặc biệt là tội trộm cắp tài sản tăng cao so với cùng kỳ năm 2007; tính chất các loại án ngày càng đa dạng và phức tạp, số vụ án phức tạp về chứng cứ và sự cấu kết băng nhóm có chiều hướng tăng cao, nhất là đối với án dân sự tranh chấp có liên quan đến quyền sử dụng đất ; Ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân chưa cao, nhất là đối với lao động nhập cư làm việc tại các khu công nhiệp cho thấy hiệu quả của công tác tuyên truyền pháp luật chưa cao; Người phạm tội là trẻ vị thành niên, con em lao động nghèo, thiếu hiểu biết chiếm tỷ lệ cao (341 bị cáo là trẻ vị thành niên). Đây là vấn đề cần được các cấp các ngành quan tâm, có biện pháp tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật ở cơ sở và trong học đường.

Tỷ lệ án bị huỷ, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán tương đối cao, cụ thể như: số án bị huỷ do chủ quan trong toàn ngành 54 vụ, trong đó án cấp tỉnh bị huỷ do chủ quan 24 vụ,  cấp huyện bị huỷ  do chủ quan  30 vụ, trong đó: án hình sự bị huỷ là  10 vụ, án dân sự bị huỷ là 30 vụ, án hôn nhân và gia đình bị huỷ là 12 vụ, án hành chính, kinh tế và lao động  bị huỷ là 02 vụ ; vẫn còn tình trạng án để quá hạn luật định chưa xét xử, trong đó có những vụ thụ lý từ năm 2005, 2006; số án đã giải quyết nhưng quá hạn luật định vẫn còn; thời hạn chuẩn bị xét xử một số vụ án còn kéo dài chưa phù hợp với quy định của luật tố tụng ; Việc tạm đình chỉ và đình chỉ vụ án chưa đảm bảo quy định của pháp luật, ví dụ như: vụ Nguyễn Công Sinh và Bồ Công Gô khởi kiện về hợp đông vay tài sản, Tòa án thụ lý từ ngày 30/10/2007, tòa án triệu tập nhiều lần nhưng nguyên đơn không đến, nhưng tòa án không đình chỉ vụ án mà tạm đình chỉ là chưa đúng quy định tại khoản e điều 192 bộ luật tố tụng hình sự ; Mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Toà án có nhiều chuyển biến. Tuy nhiên, các vụ việc Toà án nhân dân tỉnh hoàn trả hồ sơ cho Viện kiểm sát điều tra bổ sung có dẫn đến đình chỉ vụ án hay không thì Toà án không được thông báo kết quả, cho tnhb hấy trong mối quan hệ phối hợp có lúc, có vụ việc chưa chặt chẽ.

Một số cơ quan, chính quyền địa phương chưa phối hợp chặt chẽ, chưa quan tâm đúng mức để hỗ trợ công tác Tòa án, đặc biệt là trong cung cấp tài liệu, chứng cứ, kết quả giám định, tham gia định giá tài sản đảm bảo thời hạn cho việc giải quyết vụ án  theo quy định của pháp luật .Công tác đo đạc, giám định, thẩm định của cơ quan chuyên môn để giúp cho công tác xét xử còn chậm, không đáp ứng yêu cầu của tòa án dẫn đến kéo dài thời gian giải quyết án. Có trường hợp kéo dài hơn một năm nhưng chưa có kết quả giám định …

Sĩ Tiến