Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 49-T12.2008

PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TỈNH

Đăng ngày: 02/01/2009
PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TỈNH
Huyện Thống Nhất.

Qua 8 năm thực hiện (từ tháng 4/2000) phong trào đã trở thành một động lực thi đua sôi nổi, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Cùng với các địa phương khác của cả nước, huyện Thống Nhất từ khi chia tách đến nay, phong trào “TDĐKXDĐSVH” đã được quan tâm triển khai sâu rộng trên toàn địa bàn, nhân dân hưởng ứng; phong trào đã góp phần phát triển kinh tế xã hội huyện: tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm, đầu năm 2006, tỷ lệ hộ nghèo của huyện là 7,03% dự kiến đến cuối năm 2008 giảm còn 4,9%; thu nhập bình quân đầu người của huyện tăng từ 5,5 triệu đồng năm 2005 lên 7,22 triệu đồng năm 2008; bộ mặt nông thôn của huyện có nhiều đổi mới, cơ sở hạ tầng nhất là hệ thống giao thông nông thôn phát triển, 48% tuyến đường huyện quản lý được nhựa hóa, 28% tuyến đường xã và liên ấp đã được bê tông và nhựa hóa; các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trong huyện được nâng lên, 6/10 xã có trung tâm văn hóa và 10/10 xã có trung tâm học tập cộng đồng; huyện đã cơ bản xóa nhà tạm ở 8/10 xã… Với ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào, tại kỳ họp thứ 7 năm 2006, HĐND huyện đã ban hành nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng phong trào “TDĐKXDĐSVH” giai đoạn 2006-2010”. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được như trên, trong quá trình triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH cũng còn một số hạn chế nhất định: Phong trào phát triển tuy rộng nhưng chưa đều, chưa thật sự vững chắc. Công tác tuyên truyền ở các xã chưa thường xuyên. Hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” ở các xã chưa đều; chủ nhiệm chương trình ở BCĐ các xã chưa có kế hoạch phối hợp cụ thể của từng chương trình phụ trách do đó công tác phối hợp giữa các thành viên, chủ nhiệm các chương trình với các cơ quan, đơn vị liên quan và các ban ấp còn hạn chế. Một số xã còn khoán trắng cho cán bộ văn hóa thông tin xã. Công tác bình xét gia đình văn hóa ở một số tổ dân cư ở các xã còn mang tính hình thức, chạy theo thành tích.

Huyện Xuân Lộc

     Thực hiện Quyết định số 845/QĐ-UBH của UBND huyện về việc củng cố và kiện toàn Ban chỉ đạo (BCĐ) huyện, xã và Ban vận động ở khu phố, ấp trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Ban chủ nhiệm 7 chương trình triển khai cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” trong đó triển khai cho đồng bào các tôn giáo được 65 cuộc, có 8.247 lượt người tham dự. Qua tuyên truyền vận động nhân dân tham gia đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, gắn chương trình “4 giảm, 7 có” đã vận động nhân dân giúp nhau giảm nghèo, đã vận động 542 hộ khá giúp 573 hộ nghèo (trong đó xã Xuân Hòa có 68 hộ khá giúp 73 hộ nghèo). Số hộ nghèo đầu năm 2008 là 3.733 hộ, tỷ lệ 8,05% ( xã Xuân Hòa có 173 hộ, tỷ lệ 7,5%). Qua bình xét hộ nghèo ở 91 khu, ấp có 2155 hộ vượt nghèo, vượt 10% KH. Đồng thời Ban chủ nhiệm 7 chương trình của huyện và BCĐ phong trào các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức triển khai thực hiện chương trình năm 2008. Nhìn chung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đang tiếp tục được nhân rộng và phát huy hiệu quả. Các mô hình như xây dựng xã, thị trấn văn hóa; khu, ấp văn hóa; xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm; cơ quan, đơn vị có đời sống văn hóa tốt; xây dựng gia đình văn hóa; gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến... được triển khai trên diện rộng và từng bước đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng của các chương trình. Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa được triển khai sâu rộng về số lượng và chất lượng, trong đó chú trọng tuyên truyền phòng, chống ma tuý, mại dâm, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... BCĐ huyện thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình thực hiện tại cơ sở và kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phong trào. Kịp thời tổ chức biểu dương khen thưởng những tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào.

Huyện Long Thành

Qua báo cáo của UBND các xã về việc triển khai thực hiện cuộc vận động phong trào TDĐKXDĐSVH ở địa bàn khu dân cư. Đối chiếu với Nghị quyết của HĐND huyện và Nghị quyết HĐND các xã, thị trấn năm 2007 kết quả thực hiện đều đạt và vượt so với chỉ tiêu, số hộ đạt gia đình văn hóa (GĐVH) trên 90% so với tổng số hộ đăng ký và trên 80% ấp, khu, thôn đạt danh hiệu ấp văn hóa; Chỉ có một vài ấp có số hộ không đạt về xây dựng GĐVH và một số chỉ tiêu nội dung khác làm ảnh hưởng đến việc xét công nhận ấp, khu không đạt danh hiệu ấp văn hóa cũng như việc giữ vững danh hiệu, do vấn đề rác thải bừa bãi, ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội..... Thực tế thì hiệu quả của chương trình chưa được BCĐ phong trào TDĐK các xã, thị trấn phối hợp thực hiện chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ, sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể để xây dựng kế hoạch hoạt động. Ban vận động ở các ấp, khu, thôn còn nhiều hạn chế trong việc triển khai thực hiện các nội dung chính của các chương trình. Đối với các thành viên BCĐ hầu hết là kiêm nhiệm nên công tác này cũng gặp nhiều khó khăn, việc bình xét công nhận gia đình văn hóa chưa được phát huy tính dân chủ…

 

Huyện Cẩm Mỹ

Xác định phong trào “TDĐKXDĐSVH” là phong trào mang tính vận động lâu dài, thường xuyên, liên tục. Hàng năm Ban chỉ đạo phong trào huyện đều xây dựng kế hoạch triển khai đến cơ sở. Đồng thời thường xuyên giám sát và chỉ đạo cơ sở cùng thực hiện đồng bộ các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.

Là huyện mới thành lập, kinh phí hoạt động chủ yếu nhờ nguồn hỗ trợ của tỉnh, huyện chưa có tích lũy nên kinh phí cấp cho phong trào hạn chế, năm 2007 được 108 triệu, năm 2008 được 135 triệu chỉ sử dụng chủ yếu khen thưởng và hoạt động đi cơ sở. Năm 2008 tiếp tục triển khai thực hiện chương trình “7 có” gắn với “4 giảm”, kết quả có 57/79 ấp đăng ký giữ vững; 21/79 ấp đăng ký xây dựng ấp văn hóa mới và 01/79 ấp đăng ký xây dựng ấp tiên tiến (ấp Suối Đục - xã Sông Nhạn), trong 9 tháng đầu năm 2008 đã vận động nhân dân đóng góp xây dựng mới 2 trụ sở ấp, nâng tổng số ấp có trụ sở lên 50/79 ấp. Qua 9 tháng đầu năm 2008, Ban chủ nhiệm chương trình 7 đã giới thiệu cho Đài truyền thanh huyện tuyên truyền được 51 gương người tốt, việc tốt: trong đó cấp xã 24 gương, cấp huyện 27 gương và thông qua bản tin Tuyên giáo hàng tháng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã giới thiệu được 4 gương điển hình về nuôi dạy con tốt, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh giỏi và tích cực làm từ thiện, hoạt động công tác đoàn thể khu, ấp tích cực… từ đó đã góp phần tích cực trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được thì việc triển khai thực hiện chương trình chưa sâu như chưa có hồ sơ đăng ký gia đình thể thao, chưa có hồ sơ hướng dẫn cụ thể trong việc bình xét, công nhận gia đình thể thao. Công tác xây dựng xã văn hóa đã triển khai thực hiện, nhưng địa bàn huyện chưa có xã văn hóa do cơ sở vật chất như hệ thống đường giao thông, các thiết chế văn hóa cơ sở chưa đáp ứng được các tiêu chí. Vì địa bàn rộng, dân cư sống không tập trung, giao thông đi lại đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa khó khăn nên việc chuyển tải thông tin, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí... đến với người dân trên toàn huyện có lúc, có nơi còn hạn chế.

 

Kim Ngọc-Kim Đoan-Thị Thanh