Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 24-Tháng 5/2006

Dự kiến sẽ chuyển trường Trung học phổ thông bán công Tam Hiệp sang loại hình tư thục và trường Trung học phổ thông bán công Lê Hồng Phong thành phố Biên Hòa sang loại hình dân lập

Đăng ngày: 10/06/2006
Ngày 05/5/2006 Ban VHXH HĐND tỉnh tiến hành giám sát việc thực hiện chủ trương xã hội hóa (XHH) các hoạt động giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tại Sở Giáo dục-Đào tạo.
Ban VHXH giám sát tại Sở Giáo dục-Đào tạo
Đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã xây dựng được hệ thống trường ngoài công lập từ mầm non đến đại học hoạt động có nền nếp, phát triển tương đối ổn định. Hiện có 28/216 trường mầm non, 07/296 trường tiểu học, 13/152 trường trung học cơ sở, 18/50 trường trung học phổ thông, 01/05 trường trung học chuyên nghiệp, 01/03 trường cao đẳng, 01 trường đại học ngoài công lập đã góp phần quan trọng vào việc đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân.

Công tác XHH giáo dục trong lĩnh vực đầu tư cơ sở vật chất (CSVC) trường học đã thu hút được nhiều nguồn lực hỗ trợ cho công tác xóa ca ba, chống xuống cấp và tăng cường thiết bị dạy học. Nguồn vận động XHH giáo dục từ nhà trường và các nguồn tài trợ năm 2000- 2005 là 124.023 triệu đồng, với nguồn kinh phí đó đã triển khai xây dựng được 1.040 phòng học và sửa chữa nhỏ CSVC với tổng kinh phí là 111.870 triệu đồng, hỗ trợ hoạt động dạy và học là 9.421 triệu đồng, chi cho các hoạt động khác là 5233 triệu đồng. Đồng thời đa có nhiều cá nhân đã hiến đất xây dựng trường học, với diện tích đất hiến lên đến hơn 7,7 héc ta.

Để thực hiện chủ trương XHH giáo dục giai đoạn 2006-2010, Sở Giáo dục-Đào tạo kiến nghị UBND tỉnh sớm thông qua kế hoach triển khai thực hiện Nghị quyết 05 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trước mắt, trong năm học 2006-2007, dự kiến sẽ chuyển trường Trung học phổ thông bán công Tam Hiệp sang loại hình tư thục và trường Trung học phổ thông bán công Lê Hồng Phong ( thành phố Biên Hòa) sang loại hình dân lập.

Kim Ngọc