Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 24-Tháng 5/2006

Tin HĐND cấp huyện

Đăng ngày: 10/06/2006
Tin HĐND cấp huyện
NHƠN TRẠCH: Thường trực HĐND huyện  khảo sát hoạt động HĐND cấp xã

Trong tháng 4/2006, Thường trực HĐND huyện đã triển khai kế hoạch khảo sát hoạt động của HĐND 07 xã gồm: Phú Hội, Long Tân, Phú Hữu, Phú Đông, Đại Phước, Phước Khánh, Vĩnh Thanh. Nội dung khảo sát tập trung vào xem xét tình hình tổ chức hoạt động của HĐND xã năm 2005; đánh giá chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND xã, việc thực hiện các chức năng của HĐND theo luật định. Đoàn khảo sát đã trực tiếp hướng dẫn một số nội dung cơ bản trong công tác giám sát và các mặt hoạt động khác của HĐND cấp xã. Thường trực HĐND huyện đã phối hợp cùng với các Ban HĐND huyện tổ chức tiep dân tại 02 xã Vĩnh Thanh và Phước Khánh, nội dung tập trung vào nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị, thắc mắc, khiếu nại của nhân dân trên địa bàn. Qua tiếp dân đã tập hợp thông tin để chuyển cho các cơ quan chức năng đề nghị trả lời theo đúng quy định của pháp luật. Đã tham mưu cho HĐND huyện xây dựng nội dung chương trình kỳ họp lần thú 7 của HĐND huyện khóa III.

XUÂN LỘC: tổ chức Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung,chương trình kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa IV

Theo kết luận của Hội nghị liên tịch, tại kỳ họp 6 HĐND huyện, ngoài các nội dung thường kỳ theo luật định, kỳ họp sẽ xem xét, quyết định cho miễn nhiệm và bầu bổ sung Trưởng Ban KTXH HĐND huyện; bầu bổ sung thành viên UBND huyện phụ trách công an. Kỳ họp dự kiến ban hành 10 Nghị quyết, trong đó có Nghị quyết chuyên đề về cấp GCNQSD Đ bổ sung cho nhân dân năm 2006; Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Khu công nghiệp của huyện và 03 Nghị quyết về vấn đề nhân sự.

TÂN PHÚ: Hoạt động tháng 5
Trong tháng 5, Thường trực HĐND huyện giám sát tại Thi hành án huyện, nội dung tập trung vào công tác thực hiện Pháp lệnh thi hành án dân sự năm 2004 và công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Nhận thấy trong năm 2005 và 4 tháng đầu năm 2006, công tác thi hành án có nhiều tiến bộ, đã tổ chức thi hành các bản án có điều kiện thi hành dứt điểm  đạt 993/1.144 vụ ( 87%); về thủ tục đã đảm bảo ra quyết định thi hành án, các quyết định trả đơn, đình chỉ, ủy thác theo đúng thời gian, trình tự theo quy định. Đối với kết quả thi hành án bang tiền đã tiến hành thu, chi đúng quy định của pháp lệnh kế toán thống kê, nộp ngân sách đúng thời gian, chi trả tiền thi hành án cho các tổ chức xã hội và công dân, không có tiêu cực xảy ra trong chi trả, tỉ lệ thu đat 72% số tiền có điều kiện thi hành án; việc theo dõi công tác thi hành án cũng được thực hiện nghiêm túc thông qua việc mở các loại sổ sách theo dõi, không có đơn khiếu nại, tố cáo trong công tác thi hành án. Tuy nhien, công tác xác minh việc thi hành án đối với một số vụ án không có điều kiện thi hành, theo đúng quy định thì hàng quý phải xác minh một lần nhưng qua sổ lưu mỗi năm cho thấy các chấp hành viên mới đi xác minh lại một lần. Thường trực HĐND huyện đã đề nghị thi hành án phải chấn chỉnh vấn đề này, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Ban KTXH  đã tổ chức được 06 cuộc giám sát về việc sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn và tình hình sử dụng các khoản huy động đóng góp của phụ huynh học sinh năm học 2005-2006 tại các trường tiểu học, THPT, THCS trên địa bàn huyện. Qua giám sát đã kịp thời chấn chỉnh việc sử dụng các loại quỹ, đồng thời chuẩn bị phân bổ ngân sách cho những năm sau một cách hợp lý.

Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung chương trình kỳ họp 6
Thường trực và hai Ban HĐND huyện đã tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất nội dung chương trình và phân công nhiệm vụ chuẩn bị kỳ họp thứ 6 HĐND huyện; phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch HĐND xã Phú Lập. Về công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đã tiếp tổng cộng 4 lượt công dân khiếu nại về giá đền bù giải tỏa, đã chuyển UBND huyện xem xét, giải quyết. Về hoạt động giám sát: thực hiện 02 cuộc giám sát hoạt động HĐND tại hai xã Phú Sơn và Núi Tượng. Qua công tác giám sát nhận thấy các xã có nhiều tiến bộ, cong tác lưu giữ hồ sơ kỳ họp và ban hành văn bản QPPL đúng quy định, chất lượng giám sát được nâng lên, thời gian tổ chức kỳ họp theo đúng luật, công tác tiếp dân có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như công tác theo dõi việc thực hiện các kiến nghị của đoàn giám sát chưa được quan tâm thực hiện triệt để, vai trò của đại biểu trong việc phát biểu xây dựng kỳ họp chưa nhiều, việc trả lời ý kiến cử tri chưa tốt dẫn đen chuyển tải nhiều ý kiến đến Thường trực HĐND…

ĐỊNH QUÁN: giám sát của Ban KTXH
Trong tháng 5/2005, Ban KTXH HĐND huyện đã tổ chức giám sát tại 02 xã Thanh Sơn và Phú Tân với các nội dung chủ yếu: tình hình thực hiện chương trình xây dựng cánh đồng 30-50 triệu/ha/năm, vấn đề sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế năm 2006, tình hình thu chi ngân sách trogn 4 tháng đầu năm 2006, công tác quy hoạch khu dân cư; giám sát tình hình thực hiện công tác giám sát cộng đồng; giám sát công tác chuẩn bị tiếp nhận và khai thác công trình thủy lợi; giám sát tình hình xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế và công tác khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn các xa; tổ chức khảo sát hoạt động của 2 Hợp tác xã( HTX): HTX Dịch vụ nông nghiệp Phú Cường và HTX Giao thông vận tải.

Hoạt động của Ban Pháp chế
Trong tháng 5, Ban đã tổ chức đoàn giám sát hoạt động của HĐND xã Suối Nho, tập trung vào một số nội dung chính: công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại,tố cáo của công dân; kết quả thi hành quyết định giải quyết đơn Khiếu nại-tố cáo; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tac giám sát của cộng đồng đối với các công trình xây dựng; việc thực hiện các đề án, chương trình phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.
Trong tháng, Ban đã tiến hành tiếp 08 lượt công dân, có công tác giải thích và chuyển đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị xem xét, giải quyết.
Chương trình tháng 6 của Ban dự kiến sẽ giám sát việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường và giám sát hoạt động tư pháp: việc thụ ly, giải quyế các vụ án dân sự và công tác điều tra, truy tố các vụ án hình sự.

Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung chương trình kỳ họp 6 HĐND huyện khóa IX
Ngày 17 tháng 6 năm 2006, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức Hội nghị liên tịch thông qua nội dung dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6 HĐND huyện. Đây là kỳ họp định kỳ giữa năm theo luật định. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện sẽ xem xét, quyết định một số nội dung theo luật. Kỳ họp dự kiến thông qua 04 Nghị quyết, không có Nghị quyết chuyên đề.

Thời gian dự kiến tổ chức kỳ họp 6 vào hai ngày trung tuần tháng 7 năm 2006, sẽ diễn ra sau kỳ họp 8 của HĐND tỉnh. Thời gian tiếp xúc cử tri từ ngày 05 đến ngay 15 tháng 6 năm 2006.

VĨNH CỬU: tình hình KTXH tháng 4
Theo báo cáo của HĐND huyện Vĩnh Cửu, tình hình kinh tế xã hội tháng 4 có một số nét đặc trưng sau: Giá trị sản lượng công nghiệp thực hiện 7,5 tỷ đồng, tăng 28,7% so cùng kỳ tháng trước, lũy kế 22,9 tỷ đồng tăng 37% so cùng kỳ năm 2005. Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tiếp tục duy trì, các doanh nghiệp xin đầu tư trên địa bàn vẫn chưa triển khai xây dựng cơ sở và sản xuất. Nhìn chung tien độ thực hiện phát triển công nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp còn rất chậm.

Sản xuất vụ Đông-Xuân tiếp tục triển khai thu hoạch đạt 83% diện tích gieo trồng. Công tác phòng chống bệnh dịch trên gia cầm được triển khai kịp thời, đã triển khai tiêm vắc xin phòng cúm gia cầm ở 12 xã, thị trấn cho 89.978 con, đạt 75% so với tổng đàn. Các xã Tân Bình, Phú Lý, Mã Đà triển khai tốt công tác tiêm phòng. 

Trong tháng đã ký cấp mới 21 giấy CNQSDĐ, hiện UBND huyện đang xem xét để ký cấp đổi 588 giấy mới cho các xã Bình Lợi, thị trấn Vĩnh An, xã Phú Lý. Công tác thanh tra đất đai: UBND huyện đã ban hành 10 quyết định thu hồi đất giao trồng rừng không đúng đối tượng tại thị trấn Vĩnh An và các ngành chức năng đã tổ chức công bố quyết định đến các đương sự liên quan; thực hiện đo vẽ lập bản đồ vị trí diện tích 18.260m2 tại thị trấn Vĩnh An; kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực sử dụng đất, xây dựng khai thác đất trái phép tại 02 xã Thiện Tân và Thạnh Phú.

Thu ngân sách đạt 6,442 tỷ đồng, đạt 25,19% dự toán năm và tăng 43% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách thực hiện 23,43 tỷ đồng, đạt 29,88% dự toán năm, bằng 94,3% so cùng kỳ. Công tác quyết toán ngân sách năm 2005 chưa đảm bảo đúng thời gian quy định ( 20/4/2006).

Tiến độ lập dự án xây dựng Nhà bia Bình Phước-Tân Triều đang thực hiện khẩn trương, hiện đã hoàn tất phác thảo mẫu và chuẩn bị thông qua hội đồng xét duyệt.

Công tác dạy nghề tiếp tục triển khai chương trình dạy nghề cho lao động ven  hồ Trị An và lao động nông thôn theo kế hoạch, bế giảng lớp học ngắn hạn nghề trồng trọt tại xã Tân Bình. Tiếp tục vận động và tổ chức chiêu sinh học sinh dân tộc thiểu số.

TRẢNG BOM: khảo sát tình hình sản xuất-tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ

Vừa qua, Ban KTXH HĐND huyện Trảng Bom đã tiến hành khảo sát việc sản xuất và tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ trên địa bàn xã Bình Minh, kết quả sơ bộ cho thấy:

Hiện tại trên địa bàn xã có 36 cơ sở với 225 lao động, sản phẩm chủ yếu là thuyền gỗ, mô tô, xe tăng, máy bay… Trong đó có 02 cơ sở tương đối lớn, đã giải quyết và tạo việc làm thường xuyên cho gần 60 lao động, thu nhập từ 50-60 ngàn đồng/ ngày/người. Còn lại nhìn chung cơ sở vật chất (mặt bằng, đất đai) đều thiếu thốn, chật hẹp, chủ yếu là thuê mướn mặt bằng, không đảm bảo cho phát triển lâu dài; nguồn vốn chủ yếu là tự túc; đặc điểm hầu hết các hộ gia đình sản xuất nhỏ lẻ, tự phát, chưa đăng ký kinh doanh và làm nghĩa vụ tài chính theo quy định; trình độ tay nghề của công nhân còn hạn chế, đa số do tự học hỏi, chưa được qua đào tạo. Thời gian qua, sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành trong các hoạt động tư vấn-cung cấp thông tin-tiếp thị-đào tạo nghề-tìm nguồn nguyên liệu và đầu ra cho sản phẩm còn nhiều hạn chế.

Ban đã có kiến nghị các cơ quan chức năng của huyện quan tâm hơn đến việc phát triển các làng nghề, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển ngành tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh.

THỐNG NHẤT:
Ban KTXH giám sát công tác triển khai luật xây dựng, cấp phép xây dựng, quy hoạch điểm dân cư nông thôn
Việc cấp phép xây dựng ở hai cấp huyện và xã đến nay đã cấp được 51 giấy phép. Việc cấp phép được Phòng hạ tầng kinh tế và UBND các xã đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Tuy nhiên, việc quản lý xây dựng còn lỏng lẻo, thiếu sự kiểm tra, giám sát thể hiện qua việc cấp 51 giấy phép cho toàn huyện từ khi triển khai luật đến nay là chưa tương xứng với việc xây dựng trong nhân dân. Về công tác quy hoạch dân cư nông thôn: hien nay trên toàn huyện có 5/10 xã có quy hoạch điểm dân cư nông thôn với tổng số 07 điểm gồm 03 điểm thuộc 03 xã: Lộ 25, Quang Trung, Xuân Thạnh, riêng xã Bàu Hàm 2  thực hiện quy hoạch ba điểm, xã Hưng Lộc quy hoạch 2 điểm dân cư. Các điểm dân cư này đều đã có quyết định phê duyệt. Về phía cơ quan quản lý nhà nước, Phòng Hạ tầng kinh tế và UBND các xã đã chủ động tham mưu cho UBND huyện tiến hành thực hiện công tác quy hoạch. Tuy nhiên, việc quy hoạch chưa theo kịp với tốc độ phát triển của dân cư hiện nay, chưa đáp ứng được nhu cầu xây dựng của nhân dân do đó tình trạng xây cất tùy tiện làm mất mỹ quan khu dân cư và gây ô nhiễm môi trường.Kim Chung

Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 6 – HĐND huyện khoá IX.
Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện sẽ tập trung xem xét đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội-an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2006, điều chỉnh kế hoạch đầu tư XDCB và bổ sung các biện pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2006; xem xét  đánh giá kết quả hoạt động của HĐND, các Ban HĐND 6 tháng đầu năm 2006. Ngoài ra HĐND huyện cũng sẽ xem xét thông qua kế hoạch phát triển KTXH-QPAN 5 năm 2006-2010; xem xét thông qua đề án phòng chống HIV/AIDS. Kỳ họp thứ 6 – HĐND huyện dự kiến sẽ tổ chức trong 2 ngày vao hạ tuần tháng 7/2006 và sẽ ban hành 4 Nghị quyết trong đó có nghị quyết chuyên đề về tăng cường phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010.  

 

LONG THÀNH: Ban KTXH giám sát việc thực hiện chi trả chế độ BHXH cho người nghỉ hưu và người lao động (NLĐ) nghỉ ngắn hạn trên địa bàn.
Nhìn chung, các đơn vị được giám sát đều thực hiện khá nghiêm túc, có trách nhiệm đối với chức năng nhiệm vụ của mình.Việc chi trả đã được BHXH huyện thực hiện khá tốt. Đối với một số xã có đối tượng hưu trí lớn như An Hòa, Phước Tân, Tam Phước, An Phước, thị trấn Long Thành…BHXH huyện đã chuyển tiền trực tiếp đế các xã nhằm đảm bảo an toàn công tác chi trả. Đối với các xã, thị trấn khi nhận tiền của BHXH phải cấp phát ngay cho các đối tượng. Riêng đối với người già, đau ốm, neo đơn thì đến từng hộ chi trả trực tiếp. Ngoài ra còn giải quyế kịp thời như gia hạn phiếu khám chữa bệnh và trợ cap BHXH cho đối tượng hưu trí, giải quyết hồ sơ cắt chuyển, hồ sơ tuất, mai táng phí không để xảy ra khiếu nại, thắc mắc. Trong năm 2005 đã chi trả chế độ BHXh cho 2.328 người, với tổng trị giá 19.242.244.127 đồng. Riêng quý I/2006 đã chi trả 2.393 người với số tiền 6.215.078.390 đồng.
Việc chi trả ngắn hạn hợp đồng lao động cho NLĐ cũng được thực hiện đúng quy định của ngành, cấp chỉ trả cho lao động thông qua đơn vị sử dụng lao động. Trong năm 2005 chi trả chế độ nghỉ ngắn hạn cho 3.231 NLĐ với số tiến 1.948.303.200 đồng. Riêng quý I/2006 trả cho 1.228 NLĐ với số tiền 711.840.700 đồng.

Đoàn giám sát đã đề nghị BHXH huyện thực hiện tốt hơn nữa công tác chi trả chế độ, chính sách thông qua việc theo dõi thường xuyên, hướng dẫn BHXH các xã, thị trấn đối với các chủ trương, chính sách mới;  cấp két sắt cho đại lý chi trả ở các xã, thị trấn…

Kim Chung-Kim Đoan