Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Bản tin HĐND số 24-Tháng 5/2006


gioithieu
 
Các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu Nhi 1/6/2006
 
Ngày 05/5/2006 Ban VHXH HĐND tỉnh tiến hành giám sát việc thực hiện chủ trương xã hội hóa (XHH) các hoạt động giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tại Sở Giáo dục-Đào tạo.
 
Ngày hội việc làm tỉnh Đồng Nai lần thứ VII
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ao Văn Thinh: “vì tính chất đặc biệt quan trọng, cấp bách của dịch cúm gia cầm và LMLM này, nếu không có biện pháp xư lý dứt khoát và đủ mạnh thì có thể gây nên hậu quả khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế và những tác động gián tiếp sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều mặt đời sống xã hội như tình hình xuất khẩu hàng hóa, nông sản và hoạt động du lịch …”
 
60% kiến trúc xây dựng các Trung tâm VH-TT hiện nay là không phù hợp cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa-thể thao
 
Trao đổi với cử tri
 
Tin HĐND cấp huyện
 
Tin trong tỉnh
 
Tình hình cấp phát thẻ KCB miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: