Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 24-Tháng 5/2006

Tin trong tỉnh

Đăng ngày: 10/06/2006
Tin trong tỉnh
Tiến hành nhập hộ khẩu, giao đât, giao rừng và thực hiện các chính sách hỗ trợ để đồng bào nhanh chóng ổn định đời sống, không tái định cư tự do.

Nội dung công điện khẩn số 14/BNN-HTX Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi UBND tỉnh Đồng Nai về thực hiện một số biện pháp quản lý tình hình di dân tự do

Theo báo cáo từ các địa phương trong cả nước, trong quý I.2006 tình trạng di dân tự do vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất la các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi phía Bắc đến các tỉnh vùng Tây Nguyên, tập trung nhiều ở hai tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông. Di dân tự do đã gây ra nhiều khó khăn cho địa phương nới có dân đến và địa phương có dân đi. Để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 39/2004/CT-TTg ngày 12/11/2004 CỦA Thủ tướng Chính phủ về “ Một số chủ trương, giải pháp tiếp tục giải quyết tình trạng di dân tự do”, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường các biện pháp quản lý đất đai, quản lý vốn rừng và cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các tỉnh có dân đi để bố trí, sắp xếp ổn định các hộ gia đình dân di cư tự do và vùng dự án được quy hoạch, tiến hành nhập hộ khẩu, giao đât, giao rừng và thực hiện các chính sách hỗ trợ để đồng bào nhanh chóng ổn định đời sống, không tái định cư tự do.

Tại Đồng Nai, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có công văn số 2864/UBND-NL  ngày 05/5/2006 về việc thực hiện công điện khẩn của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về di dân tự do, trong đó giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì cung Ban Tôn giáo-Dân tộc phối hợp cùng các Sở, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tổ chức triển khai thực hiện nội dung công điện và báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 5/2006

 

Thực hiện tiết giảm điện trên 15% so với trước- hạn chế không sử dụng thiết bị điện trong giờ cao điểm - sử dụng trang thiết bị tiết kiệm điện- sử dụng điện theo đúng mục đích đã ký hợp đồng với ngành điện- không được sử dụng điện để sản xuất kinh doanh khi chưa đăng ký …

Căn cứ Chỉ thị số 18/2006/CT-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2006 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thực hành tiết kiệm điện trong mùa khô năm 2006, để chủ động ngăn ngừa khả năng thiếu điện làm ảnh hưởng đến sản xuất công nghiệp và đời sống của nhân dân trong tỉnh; hạn chế đến mức thấp nhất việc ngừng, giảm cung cấp điện có thể xảy ra trong các tháng mùa khô năm 2006 và tránh tình trạng cắt điện thường xuyên, liên tục do thiếu công suất, ngày 08 tháng 5 năm 2006 Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã ban hành công văn số 248/MT-CP đề nghị Ban Thường trực UBMTTQVN các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa có ke hoạch tuyên truyền vận động toàn dân hưởng ứng thực hành tiết kiệm điện trong mùa khô năm 2006 gồm những nội dung cụ thể sau:

1.Hướng dẫn Ban Thường trực UBMTTQVN cấp cơ sở thực hiện Chỉ thị số 18/2006/CT-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2006 của UBND tỉnh và Chỉ thị số 19/2005/CT-TTg ngày 02/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm trong sử dụng điện; tuyên truyền vận động các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm điện trong mùa khô năm 2006.

2. Phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền vận động các hộ gia đình, các đơn vị, các tổ chức kinh tế tham gia thực hiện tiết giảm điện trên 15% so với lượng điện trước đây. Hạn chế không sử dụng thiết bị điện trong giờ cao điểm ( 18-22 giờ). Vận động các gia đình, đơn vị, các tổ chức kinh tế sử dụng các loại trang thiết bị có chức năng tiết kiệm điện và chỉ được sử dụng điện theo đúng mục đích đã ký hợp đồng với ngành điện, không được sử dụng điện để sản xuất kinh doanh khi chưa đăng ký với ngành điện.

3.Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong hoạt động giám sát ở địa bàn dân cư, kịp thời phát hiện và ngăn chặn hiện tượng lấy cắp điện và sử dụng điện sai mục đích để kiến nghị với các ngành chức năng xử lý những sai phạm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chủ trương tiết kiệm điện, đong thời biểu dương trong khu dân cư những hộ gia đình, cá nhân, tập thể thực hiện tốt việc tiết kiệm điện.

 

Không đề nghị phong tặng các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đối với cá nhân, tập thể để xảy ra tình trạng tham  nhũng và không thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ngày 08 tháng 5 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 17/2006/CT-TTg về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006 và kế hoạch 5 năm 2006-2010 theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng.

Tại hội nghị Người tốt việc tốt tỉnh Đồng Nai lần thứ II
Tại Chỉ thị này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt một số nội dung cụ thể:

1.Căn cứ vào mục tiêu kế hoạch 5 năm 2006-2010 của từng địa phương, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, địa phương phải đề ra được các mục tiêu thi đua cụ thể của từng năm, hướng phong trào thi đua vào việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội ở địa phương.

2.Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Luật thi đua khen thưởng, chống mọi biểu hiện phô trương, bệnh thành tích trong thi đua, khen thưởng, đảm bảo khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích. Không đề nghị phong tặng các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đối với cá nhân, tập thể để xảy ra tình trạng tham  nhũng và không thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Đẩy mạnh chăm lo xây dựng điển hình tiên tiến và nhân rộng học tập các gương điển hình tiên tiến, có kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền những gương điển hình tiên tiến tiêu biểu của địa phương.

4. Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức và cán bộ thi đua, khen thưởng, khẩn trương kiện toàn bộ máy thi đua, khen thưởng, phấn đấu trong năm trong năm 2006 hoàn thành xong việc kiện toàn bộ máy thi đua, khen thưởng các cấp theo tinh thần Nghị định số 122/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ.

 

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố mới Nhơn Trạch

Vừa qua, UBND tỉnh đã có cuộc họp nghe đơn vị tư vấn báo cáo nội dung điều chỉnh quy hoạch thành phố mới Nhơn Trạch. Sau đay là một số nội dung cơ bản đã được UBND tỉnh kết luận tại cuộc họp:

Cần nhanh chóng hoàn chỉnh trình duyệt đề án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố mới Nhơn Trạch, là cơ sở để triển khai đầu tư xây dựng trên địa bàn trong giai đoạn trước mắt và lâu dài. Việc tổ chức thực hiện giao Sở Xây dựng và Sở Giao thông Vận tải chủ trì cùng các Sở, ngành chức năng nghiên cứu thống nhất những nội dung điều chỉnh quy hoạch chung thành phố mới Nhơn Trạch trong tương quan quy hoạch vùng, làm rõ ý tưởng quy hoạch các khu đô thị trong khu vực, có văn bản tham mưu UBND tỉnh gửi Bộ Xây dựng và Thủ tướng Chính phủ đề nghị xem xét phê duyệt vào điều chỉnh quy hoạch.

Một số hang mục hạ tầng giao thông cụ thể cần lưu ý bao gồm tuyến đường từ Cầu Quận 9 thành phố Hồ Chí Minh sang Nhơn Trạch cần giữ nguyên quy mô dự kiến trước đây; ngoài ra nên nghiên cứu phát triển hệ thống đường giao thông noi giữa hệ thống cảng Phước An với các khu công nghiệp, bổ sung hệ thống đường sắt kết nối trong chùm đô thị và hệ thống đường giao thông bộ phục vụ Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Chú ý rút kinh nghiệm ở các khu đo thị khác để có định hướng về quy hoạch vị trí và quy mô xây dựng khu Liên hợp thể thao để phù hợp với nhu cầu và khả năng đầu tư trong tương lai.

Khu xử lý rác thải tạm cho thành phố mới cần được nghiên cứu bố trí tại vị trí thích hợp, không dùng tên “ nhà máy xử lý” tránh trùng lắp với các loại hình xử lý rác thải sẽ được bố trí trong tương lai.

Đối với việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố mới Nhơn Trạch, yêu cầu chung la cố gắng giữ gìn thảm thực vật và rừng ngập mặn hiện hữu trên địa bàn, có biện pháp bảo tồn và phát triển để phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí của nhân dân và cân bằng sinh thái, đảm bảo sự phát triển bền vững đo thị.

 

Đề án Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Đề án do Khoa Thương mại-Du lịch Trường ĐHKT thành phố Hồ Chí Minh và Sở Thương mại-Du lịch phối hợp thực hiện, đã được Sở KH&ĐT thông qua và có thẩm định từ Sở Tư pháp, hiện đang trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Nội dung chính tập trung vào định hướng phát triển cụm tuyến du lịch thành phố Hồ Chí Minh-Biên Hòa-Vũng Tàu và cụm du lịch liên hoàn trong nội bộ tỉnh.

Có năm tuyến du lịch chính được đưa vào quy hoạch là :

Tuyến du lịch Sông Đồng Nai kết hợp tham quan với vui chơi, giải trí (bao gồm Cù lao Hiệp Hòa, Cù lao Ba Xê, Cù lao Cỏ, Cù lao Tân Vạn, Vườn bưởi Tân Triều, Trung tâm văn hóa Bửu Long) với du lịch văn hóa ( Văn miếu Trấn Biên, Chùa Ông, đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh) và các làng nghề.

Tuyến Vĩnh Cửu-Thống Nhất-Trảng Bom: tìm hiểu về quá trình hình thành và phát triển làng bưởi Tân Triều, khai thác điểm du lịch Suối Đá, Suối Nước Trong, Suối Reo, khu du lịch Thác Giang Điền, khu du lịch động vật hoang dã Bắc Sơn.

Tuyến Long Thành-Nhơn Trạch gồm khu du lịch xã Vĩnh Thanh-Phước Khánh, khu du lịch Cù lao Ông Cồn, sân Golf Long Thành, lâm trại Sơn Tiên, khu du lịch Câu lạc bộ xanh, thác An Viễn, khu du lịch Long Tân-Phú Hội, rừng được Phước Thái, khu du lịch rừng Sác…

Tuyến Tân Phú-Định Quán gồm Vườn quốc gia Cát Tiên, Thác Mai-Hồ nước nóng, hồ Đa Tôn, thác Hòa Bình, chùa Linh Phú, cụm văn hóa xã Tà Lài, khu du lịch Thác Ba Giọt, khu du lịch Đa Ba Chồng.

Tuyến Xuân Lộc-Long Khánh-Cẩm Mỹ gồm Núi Chứa Chan-chùa Gia Lào, Khu du lịch Núi Le, Thác Trời, đồi Sơn Thủy, Mộ cổ Hàng Gòn, Suối Cả.

Dự kiến  tổng kinh phí cho kết cấu hạ tầng giai đoạn 2006-2010 ( 21 dự án) là 156.400 triệu đồng.

 

Dự án xây dựng Khu vui chơi Thế giới tuổi thơ huyện Nhơn Trạch

Địa điểm dự án tại xã Long Thọ-xã Phước An huyện Nhơn Trạch, diện tích dự kiến khoảng 120,15 héc ta chia làm hai khu: khu thứ nhất rộng 25 héc ta về phái Tây Bắc, khu thứ hai rộng 95,15 héc ta nằm dọc theo đường trục chính theo quy hoạch đô thị Nhơn Trạch, nối với nhau bằng một đường hầm đi bộ. Về cơ cấu chức năng bao gồm 06 khu: Khu A là khu sinh hoạt chính trị rộng 31,1 héc ta bào gồm Đền thờ Liệt sỹ huyện; Bảo tàng thu nhỏ về lịch sử Đoàn, Đội; chiến khu D; Rừng Sac. Khu B là khu thể thao liên hợp rộng 7,5 héc ta nằm phía Tây-Tây Nam. Khu C là trại nghỉ dưỡng  rộng 7,5 héc ta gồm  đất cắm trại, khách sạn, nhà hàng… nằm về phía Đông Bắc. Khu D là khu điều hành và quản lý, rộng 3,3 hec ta. Khu E là khu vui chơi giải trí rộng 19 héc ta nằm bên đường 319 và Hương lộ 19 nối với Khu công nghiệp Phương Đông với khu dân cư Phước An-Long Thọ. Khu F là khu bảo tồn thiên nhiên rộng 51,75 héc ta nằm ở phía Nam. Về mưc độ cân bằng đất đai: đất xây dựng chiếm tỷ lệ 2,28%, diện tích cây xanh chiếm 59,17%, đất giao thông 13,58%, đất đặt thiết bị vui chơi giải trí..chiếm 24,97%. Công trình xây dựng dự kiến qua hai giai đoạn, giai đoạn 1 thực hien trong thời gian 2007-2009; giai đoạn 2 thực hiện từ 2009-2012. Tổng mức đầu tư là 726 tỷ đồng, trong đó xây lắp chiếm 444 tỷ, trang thiết bị trị giá 45 tỷ, chi phí đền bù, giải tỏa 72 triệu đồng…Dự kiến nguồn vốn sẽ được thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh, nguồn vốn xã hội hóa và từ nguồn huy động.

Đây là dự án nhóm A, hiện tại cả nước quy hoạch ba dự án đầu tư Khu vui chơi Thế giới tuổi thơ tại Cửa Lò-Nghệ An, Cần Thơ và Đồng Nai. Dự an tại Cửa Lò  đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo đầu tư nhưng đến nay chưa triển khai thực hiện, dự án tại Đồng Nai hiện đang trình UBND tỉnh duyệt và hoàn chỉnh hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Riêng dự án tại Cần Thơ hiện vẫn chưa xúc tiến thủ tục.Theo ý kiến của UBND tỉnh, nội dung dự án phải bao gồm cả dự kiến nguồn nhân lực và kế hoạch đào tạo để quản lý công trình này một cách có hiệu quả. 

 

Kế hoạch tổ chức lễ Sơ kết 5 năm thực hiện Luật Phòng cháy chữa cháy (PCCC) ( 4/10/2001-4/10/2006) và kỷ niệm 45 năm ngày ban hành Pháp luật PCCC của Công an tỉnh.

Về các hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày ban hành Pháp lệnh PCCC, Công an tỉnh phối hợp cùng các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về các văn bản pháp luật và các kiến thức cơ bản về PCCC ; tổ chức treo khẩu hiệu tuyên truyền về PCCC tại các tuyến đường chính và cac trụ sở; tuyên truyền và khuyến cáo về PCCC trên đài phát thanh địa phương và phát hành khuyến cáo về PCCC  đến các cơ sở, các khu dân cư; tổ chức cho các gia đình, các đơn vị ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC. Dự kiến thơi gian phát động từ 01/9/2006-15/10/2006.

Ngoài ra, còn tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy đội hình “ 300m chưa cháy-cứu người-cứu tài sản” đối với lực lượng dân phòng và PCCC cơ sở tại tất cả các đơn vị, cơ sở trên địa bàn tỉnh, thời gian từ 15/9-30/9/2006.

Tổ chức các hoạt động nhân ngày “ Tòan dân PCCC” ( 4/10/2006) gồm mít tinh diễu hành nhân kỷ niệm 45 năm ngày ban hành Pháp lệnh PCCC; kỷ niệm 30 năm thành lập lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai, tổ chức ngày gặp mặt truyền thống của lực lượng PCCC tỉnh, tổ chức biểu diễn các đội hình chưa cháy-cứu hộ-cứu nạn của lực lượng PCCC, dân phòng, PCCC cơ sở và lực lượng chữa cháy của các đơn vị quân đội đong trên địa bàn...Dựkiến buổi lễ có sự tham gia của 1.500 người.

 

Một số hoạt động hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trong tỉnh

Ngày 22/5/2006, UBND tỉnh có cuộc họp triển khai Quyết định số 3969/QĐ-CT.UBND ngày  25/4/2006 về việc giao chỉ tiêu đầu tư hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo năm 2006. Theo Quyết định, các đơn vị được giao chỉ tiêu bao gồm 09 huyện, thị trong tỉnh có đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sinh sống là Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Khánh, Thống Nhất, Trảng Bom, Vĩnh Cửu và Long Thành. Nội dung hỗ trợ chính gồm hỗ trợ làm nhà, sửa chữa,  đào giếng, xây dựng hệ thống cấp nước tập trung. Tổng mức đầu tư là 9.000 triệu đong.

Cũng với mục tiêu chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bà con dân tộc thiểu số nghèo, cuộc họp đã thông qua phương án xây dựng nhà tiền chế phục vụ đời sống đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh với một số nội dung chủ đạo sau:

Công tác hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc là một trong bốn chính sách theo Nghị định số 134/2004/NĐ-CP của Chính phủ nhằm chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc, vì vậy phương án này phải mang tính bền vững, lâu dài và hoàn chỉnh.

Phương án cần phù hợp với phong tục, tập quán, bảo tồn bản sắc văn hóa của từng dân tộc, không phá vỡ nếp sinh hoạt truyền thống, phù hợp với điều kiện thực tiễn và gắn với quy hoạch, kế hoach phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương. Thống nhất mỗi căn hộ có diện tích 40m2, khung-kèo-xà gồ bằng sắt, mái lợp tôn tráng kẽm, tường bao che xây gạch, nền tráng xi măng, trần ván ép, có bếp. Kinh phí dự kien từ 17 đến 20 triệu đồng cho mỗi căn nhà, tùy thuộc mẫu nhà và tùy địa phương. Thời gian triển khai thống nhất từ tháng 7/2006 đến hết tháng  7/2008 là kết thúc chương trình. Riêng vấn đề nhà sàn, trước mắt sẽ tiến hành tham khảo ý kiến các già làng, trưởng bản và đồng bào.

Để đảm bảo thực hiện phương án có hiệu quả, đề nghị các cơ quan chức năng có công tác khảo sát các đơn vị sản xuất nhà tiền chế ở thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An để tham quan, rút kinh nghiệm và đi một số xã có nhiều đồng bào dân tộc trong diện hỗ trợ để tham khảo nhà của đồng bào và ý kiến của các già làng, trưởng bản...

 

Hiện tượng “làm phép nước” tại Đan viện Khiết tâm-huyện Nhơn Trạch

Thời gian qua, tại tượng Đức Mẹ thuộc Đan viên Khiết Tâm-dòng Xi tô Phước Lý ( xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) xuất hiện tin đồn “ Đức mẹ có phép lạ ban ơn, ai cầu gì được nấy”. Số giáo dân trong và ngoài tỉnh hàng ngày đến đây cầu nguyện và “làm phép nước” khá đông, trong những ngày gần đây số lượng người tăng đột biến, có ngày lên đến 3.000 người ( 21.5.2006) gây nên tình hình phức tạp về an ninh trật tự. UBND huyen đã phói hợp với các ngành chức năng tiến hành các giải pháp cần thiết để ổn định tình hình, hiện nay đã tạm ổn đinh. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, vẫn còn rải rác số ít người hiếu kỳ đến cầu nguyện. Nguyên nhân của sự việc trên là do có việc làm phép nước thánh của các giáo sĩ dòng Xi tô. Đáng chú ý hơn, để phục vụ việc lấy “nước thánh” của các tín đồ, Đan viện Khiết Tâm đã chuẩn bị các vật dụng đựng nước như can nhựa, chai nhựa…và bán với giá 4.000đ/1 can 5 lít do linh mục Nguyến Hữu Tinh trực tiếp làm phép nước thánh và tuyên truyền nội dung mê tín dị đoan tại tượng Đức Mẹ thuộc khuôn viên của Dòng. Khi xin nước thánh trị bệnh, tín đồ bỏ tiền vào thùng công đức được bố trí tại nơi làm phép. Sự việc đang được Huyện ủy, UBND huyện Nhơn Trạch theo dõi, xử lý.  BAN BIÊN TẬP

 

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG ( OCB) KHAI TRƯƠNG PHÒNG GIAO DỊCH TẠI ĐỒNG NAI

Lại có thêm một ngân hàng có tên tuổi góp mặt vào thị trường tài chính, tiền tệ Đồng Nai. Ngân hàng TMCP Phương Đông ( OCB) đã chính thức khai trương phòng giao dịch tại số 99/1-QL 15- P.Tam Hiệp- Tp Biên Hoà.

Ngân hàng OCB được cổ phần bởi các cổ đông có tiềm lực tài chính mạnh như: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam, Tổng công ty Bến Thành, Ban tài chính quản trị Thành Uỷ thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Dịch vụ Sài Gòn ( Savico) và các cổ đông bên ngoài.  Qua gần 10 năm đi vào hoạt động Ngân hàng ( NH) OCB đã tăng vốn điều lệ lên 630 tỷ đồng, mạng lưới hoạt động với 33 điểm giao dịch đặt tại 14 tỉnh-thành trong cả nước. Ngoài những nghiệp vụ truyền thống như  các ngân hàng khác, OCB còn được ngân hàng thế giới chọn làm đối tác để thực hiện dự án tài chính nông thôn RD F2. Mới đây, OCB đã phát hành thẻ ATM Lucky OCB thuộc liên minh thẻ gồm ngân hàng Việtcombank và 14 ngân hàng thương mại cổ phần với hơn 500 máy rút tiền tự động trên toàn quốc.

Ông Võ Văn Châu- Tổng giám đốc ngân hàng OCB cho biết: tính đến hết tháng 4.2006 tổng vốn hoạt động của OCB đạt hơn 4.585 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm; dư nợ cho vay đạt gần 3.240 tỷ đồng, tăng 12%, lợi nhuận trước thuế năm 2005 thực hiện được 67 tỷ đồng. Riêng phòng giao dịch Đồng Nai thực tế đã đưa vào hoạt động thử nghiệm đã được 3 tháng, kết quả số dư nợ cho vay đạt 8 tỷ đồng và huy động vốn đạt gần 7 tỷ đồng. OCB trong thời gian tới sẽ ưu tiên đầu tư tín dụng vào hoạt động dạy nghề trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo công nhân có tay nghề cao đủ để đáp ứng cho các nhà đầu tư.  

Thực hiện: Ban biên tập-Đình Hưng.