Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 94-T4-2013

HĐND tỉnh: Hoàn thành tốt chương trình hoạt động quý I năm 2013

Đăng ngày: 26/06/2013
​Trong quý I năm 2013, hoạt động của HĐND tỉnh đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, chương trình đề ra trong đó đã hoàn thành việc tổ chức kỳ họp thứ 6 – kỳ họp chuyên đề về lấy ý kiến đối với dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và xem xét, quyết định các nội dung chuyên đề đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, điều hành và nhiệm vụ địa phương. 

​     Tại kỳ họp thứ 6, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến sát thực đối với dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và đã nhất trí thông qua 04 Nghị quyết, trong đó có 01 Nghị quyết nhân sự, 02 Nghị quyết thường kỳ và 01 Nghị quyết chuyên đề. Bên cạnh đó, các đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua văn bản kiến nghị của HĐND tỉnh Đồng Nai đối với Chính phủ về việc không đầu tư xây dựng dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A do những ảnh hưởng, tác động của dự án đối với hạ lưu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

DSC05207.jpg
Quang cảnh Hội nghị giao ban đánh giá kết quả phối hợp 6 tháng cuối năm 2012 và chương trình phối hợp 6 tháng đầu năm 2013 giữa HĐND tỉnh với HĐND cấp huyện và UBND, UBMTTQVN tỉnh tổ chức vào ngày 19/02/2013 

     Hoạt động giám sát có sự chủ động thông qua việc Thường trực HĐND tỉnh ban hành Chương trình tổ chức các đoàn giám sát của Thường trực, các Ban và tổ đại biểu theo từng quý. Trong quý I, Thường trực, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổ chức 16 cuộc giám sát về 07 nội dung trên các lĩnh vực, trong đó có sự tập trung vào việc giám sát công tác đảm bảo và phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời phát hiện và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để góp phần cho việc đón Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn. Ngoài ra, Ban Kinh tế Ngân sách và Ban Pháp chế HĐND tỉnh thực hiện 02 báo cáo thẩm tra về mức thu phí trên đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh và việc phân bổ biên chế công chức năm 2013 làm cơ sở  định hướng cho các đại biểu xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 6.

     Trong quý I, HĐND tỉnh còn chú trọng thực hiện hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 tại địa bàn nơi ứng cử và nơi cư trú. Theo đó, đại biểu tiếp xúc cử tri tại 60 điểm với 3.151 lượt cử tri tham dự và 415 lượt ý kiến tham gia phát biểu; trong đó có 58 ý kiến thuộc thẩm quyền trả lời của UBND tỉnh với nội dung thuộc các lĩnh vực. Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp, chuyển đến Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị xem xét, trả lời cử tri theo quy định.

     Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định. Qua đó, đã tiếp 09 lượt công dân gồm 01 lượt tập thể và 08 lượt cá nhân ở huyện Thống Nhất, Định Quán, Biên Hòa, Bà Rịa- Vũng Tàu đến khiếu nại, phản ánh liên quan đến nội dung thuộc lĩnh vực tư pháp, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tranh chấp đất đai, việc thực hiện chính sách người có công; đồng thời, tiếp nhận 131 đơn khiếu nại của công dân thông qua hoạt động công tác tiếp công dân, gửi qua đường bưu điện. 

     Ngoài các hoạt động chính nêu trên, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh còn thực hiện tốt các nhiệm vụ giữa hai kỳ họp theo chức năng, thẩm quyền thông qua các hoạt động: Kịp thời cho ý kiến đối với với UBND tỉnh trong xử lý các vấn đề phát sinh của địa phương; đảm bảo công tác phối kết hợp với Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh trong các hoạt động giám sát, đóng góp ý kiến cho các dự án Luật; công tác phối hợp với HĐND cấp huyện thông qua các hội nghị giao ban, triển khai tổ chức các hoạt động được duy trì thực hiện tốt...

     Về chương trình hoạt động quý II, Thường trực HĐND tỉnh sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị liên tịch với UBND, UBMTTQVN tỉnh và các cơ quan, ngành có liên quan để thống nhất về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh (kỳ họp giữa năm) để xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2013; bổ sung giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013; đồng thời, xem xét, quyết định một số nội dung chuyên đề do yêu cầu thực tiễn địa phương đặt ra thông qua các hoạt động: tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri; tổ chức khảo sát, giám sát; thẩm tra các báo cáo, tờ trình, đề án trình kỳ họp...

DSC05358.jpg
Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Ngân tham gia góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh 

    Hoạt động giám sát được Thường trực, các Ban và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh triển khai thực hiện theo Chương trình số 93/CTr-HĐND ngày 19/02/2013, trong đó chú trọng vào việc xem xét, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ KT-XH trong 6 tháng đầu năm 2013 của các ngành, địa phương phục vụ cho việc quyết định của HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm (kỳ họp thứ 7). Một số nội dung giám sát cụ thể như: Lĩnh vực Kinh tế -Ngân sách, giám sát việc thực hiện công tác bồi thường, giải tỏa trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện hậu kiểm của ngành thuế trong năm 2012, kế hoạch thực hiện hậu kiểm trong năm 2013; việc khắc phục ô nhiễm môi trường của các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai…Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, giám sát việc triển khai thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh…Lĩnh vực Pháp chế, giám sát tình hình thực hiện Thông báo kết luận số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; việc thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; việc thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo….

     Bên cạnh đó, HĐND tỉnh duy trì hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo theo quy định; kịp thời cho ý kiến xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác phối hợp hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng phối hợp 6 tháng cuối năm 2013 giữa HĐND tỉnh với  HĐND cấp huyện; phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Nai trong công tác xây dựng Luật chuẩn bị kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII…Đặc biệt, trong quý II, HĐND tỉnh sẽ chủ trì, phối hợp UBND, UBMTTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề về thực hiện các kiến nghị sau giám sát; tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhằm ghi nhận những phản ánh, kiến nghị có tính chuyên sâu của nông dân đối với các ngành, lĩnh vực.

                                                                                   Thùy Trang