Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của ĐBQH

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Đăng ngày: 15/11/2015
Để giúp các đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Nai có điều kiện gặp gỡ, tiếp xúc cử tri (TXCT) trên địa bàn tỉnh và báo cáo kết quả kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIII, Đoàn ĐBQH tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười – Quốc hội khóa XIII.

​           Thời gian tiếp xúc cử tri từ ngày 30/11/2015 đến ngày 03/12/2015 (Buổi sáng 08 giờ 00 phút, buổi chiều 14 giờ 00 phút), cụ thể:

            1. Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai (đơn vị số 1): Gồm các đại biểu Đặng Ngọc Tùng, Trn Văn Tư, Nguyn Văn Khánh, tiếp xúc cử tri tại các đơn vị cụ thể như sau:
            - Buổi sáng, ngày 30/11/2015 (thứ hai), điểm TXCT tại Hội trường Công an tỉnh Đồng Nai (Cử tri là cán bộ Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Trung đoàn không quân 935)
            - Buổi chiều, ngày 30/11/2015 (thứ hai), điểm TXCT tại Hội trường Trường Sĩ quan lục quân 2.
             2. Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai (đơn vị số 2): gồm các đại biểu Hồ Văn Năm, Đỗ Thị Thu Hằng, Vũ Hải Hà tiếp xúc cử tri tại huyện Thống Nhất, huyện Trảng Bom và huyện Vĩnh Cửu, cụ thể:
            - Buổi sáng, ngày 02/12/2015 (thứ ), điểm TXCT tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu.
            - Buổi chiều, ngày 02/12/2015 (thứ ), điểm TXCT tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất
            - Buổi sáng, ngày 03/12/2015 (thứ năm), điểm TXCT tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom
            3. Đại biu Quốc hội tỉnh Đồng Nai (đơn vị số 3): gồm các Đại biểu Trương Văn Vở, Phạm Thị Hải, Nguyễn Công Hồng tiếp xúc cử tri tại huyện Xuân Lộc, huyện Cẩm Mỹ và thị xã Long Khánh, cụ thể.
            - Buổi sáng, ngày 02/12/2015 (thứ ), điểm TXCT tại Hội trường Ủy ban nhân dân  xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc (Cử tri cụm xã Xuân Phú, Xuân Định, Bảo Hòa, Xuân Thọ, Xuân Bắc, Xuân Hiệp, Suối Cát, Lang Minh).
            - Buổi chiều, ngày 02/12/2015 (thứ ), điểm TXCT tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh (Cử tri cụm xã Bảo Vinh, Bảo Quang, Bàu Trâm, Suối Tre, Xuân Lập, Bàu Sen)
- Buổi sáng, ngày 03/12/2015 (thứ năm), điểm TXCT tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ (Cử tri cụm xã Bảo Bình, Xuân Bảo).
            4.Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai (đơn vị số 4): Gồm các đại biểu Dương Trung Quốc và Bùi Xuân Thống tiếp xúc cử tri tại huyện Tân Phú và huyện Định Quán, cụ thể:
            - Buổi sáng, ngày 03/12/2015 (thứ năm), điểm TXCT tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú.     
            - Buổi chiều, ngày 03/12/2015 (thứ năm), điểm TXCT Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Định Quán.

(Theo Kế hoạch số 21/KH- ĐĐBQH ngáy 13/11/2015 của Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai)


      Đức Nhuận