Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của ĐBQH

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII: Quốc hội thảo luận tại tổ về kinh tế - xã hội.

Đăng ngày: 27/03/2016
​Sáng 24/3, kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII tiếp tục với nội dung làm việc tại tổ thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã (KT-XH) hội năm 2015; giai đoạn 2011-2015 và kế hoạch phát triển KT-XH, sử dụng đất 5 năm 2016-2020.

 

TVT - TL to 24-3 rez.jpg

 

 Đại biểu Trần Văn Tư phát biểu tại buổi thảo luận

 

Đại biểu Trần Văn Tư – Đoàn Đồng Nai cho rằng khi đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH cần so sánh về tốc độ và chất lượng phát triển với các nước trong khu vực để có cái nhìn tổng thể, khách quan và định hướng phát triển đúng đắn. Đại biểu Tư đề nghị trong phân bổ nguồn lực đầu tư cần tạo sự công bằng, tránh dàn trải để tạo động lực phấn đấu cho các vùng miền và địa phương. Đồng quan điểm này, đại biểu Trương Văn Vở - Đoàn Đồng Nai cho rằng, một trong những giải pháp quan trọng nhất để thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển KT-XH giai đoạn 2016-2020 là hoàn thiện thể chế quản trị, điều phối nguồn lực cho vùng kinh tế, đặc biệt chú trọng tới vùng kinh tế trọng điểm nhằm tạo sức lan tỏa, vực dậy nền kinh tế. Bên cạnh đó, đại biểu Vở cũng đưa ra các giải pháp để phát triển KT-XH giai đoạn tới đó là đề cao, chấn chỉnh và hoàn thiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, tinh gọn thủ tục hành chính và hoàn thiện thể chế về quản trị tài sản doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhà nước.

 

Cho ý kiến về kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020, đại biểu Trương Văn Vở cho rằng căn cứ pháp lý lập kế hoạch chưa vững chắc, cụ thể là thiếu việc đánh giá tác động của kế hoạch sử dụng đất giai đoạn vừa rồi đối với các mặt của đời sống KT-XH. Do đó, đại biểu Vở đề nghị trong kế hoạch lần này, Quốc hội chỉ nên đề ra chủ trương và tiếp tục giao Chính phủ chỉ đạo địa phương tiếp tục rà soát kết quả cụ thể của việc sử dụng từng loại đất trong giai đoạn vừa qua.

Về việc chuyển đổi 1,1 triệu ha rừng phòng hộ thành rừng sản xuất, nhiều đại biểu không đồng tình với chủ trương này vì cho rằng rừng phòng hộ có vai trò, vị trí quan trọng trong điều tiết khí hậu, chống bão, lũ, sạt lỡ…do đó, không thể có một loại rừng nào có thể thay thế được. Mặt khác, chúng ta chưa có đánh giá tác động của việc mất rừng phòng hộ, rừng đặc dùng đối với tình trạng biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường… nên việc đề ra chủ trương chuyển đổi đất rừng này là không hợp lý.

Đại biểu Trương Văn Vở đề nghị trong kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 cần thể hiện rõ kinh phí thực hiện đối với quy hoạch các loại đất rừng (phòng hộ, đặc dụng, sản xuất) và có chính sách khoán bảo vệ rừng phòng hộ để khuyến khích người dân tham gia vào công tác bảo tồn rừng.

Đức Nhuận