Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Bản tin HĐND số 113-Qúy I-2017


​Giới thiệu​
 
 
 
​Từ ngày 07/12 đến 09/12/2016, tại Trụ sở khối Nhà nước tỉnh đã diễn ra kỳ họp thứ 3 kỳ họp thường lệ cuối năm 2016 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp được truyền hình trực tiếp phiên khai mạc; phiên thảo luận, chất vấn tại hội trường và phiên bế mạc kỳ họp.
 
​Giao nhiệm vụ cho các ủy viên UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải quyết cụ thể vấn đề mà cử tri và đại biểu quan tâm đặt ra tại kỳ họp này, báo cáo bằng văn bản về UBND tỉnh trước ngày 20/12/2016 để thông tin lại cho cử tri và các vị đại biểu.
 
​Trên cơ sở kết quả chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, trong đó có giao cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau:
 
​Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh đã ghi nhận kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2016 của tỉnh, trong bối cảnh tình hình chung còn nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
 
​Thực hiện Pháp lệnh Công an xã năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 26/10/2010, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 183/2010/NQ-HĐND về việc thông qua chức danh, số lượng và chế độ chính sách cho Công an xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh là cơ sở pháp lý quan trọng để việc triển khai thực hiện pháp luật Công an xã được đảm bảo, đầy đủ và hiệu quả.
 
​Kỳ họp thứ 3 – HĐND tỉnh khóa IX đã xem xét và thông qua Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định số lượng Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, tổ chức lực lượng dân quân thường trực cấp xã, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn năm 2017 - 2020
 
​Đó là nội dung được đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh. 
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: