Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Bản tin HĐND số 55-T07.2009


gioithieu
 
Trong năm 2008 và 4 tháng đầu năm 2009, hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm huyện Định Quán có nhiều chuyển biến tích cực, đã chỉ đạo lực lượng thuộc Ban, ngành mình quản lý phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.
 
Theo kế hoạch giai đoạn từ năm 2008 đến 2010, nguồn kinh phí trung ương và tỉnh sẽ cấp về cho Xuân Lộc khoảng 400 tỉ đồng để đầu tư xây dựng các công trình cơ bản.
 
Ban KT-XH huyện Long Thành tổ chức giám sát việc thực hiện thu chi ngân sách nhà nước cấp năm 2008 và dự toán ngân sách năm 2009 tại 03 trường.
 
Ngày 15/6/2009, Thường trực Tỉnh ủy có văn bản số 4885-CV/TU về việc mở rộng thí điểm nâng cao chất lượng hoạt động và hoạt động giám sát của tổ đại biểu HĐND tỉnh.
 
Khó khăn của ngành chăn nuôi ở Đồng Nai cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước là chuồng trại chăn nuôi nằm xen kẽ trong khu dân cư, ô nhiễm môi trường, chuồng trại đạt quy chuẩn chưa nhiều...
 
Hội đồng nhân dân hiệu quả được đảm bảo bởi việc Hội đồng nhân dân đó có những đại biểu hoạt động có hiệu quả, các ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND hiệu quả, có Thường trực HĐND hiệu quả và thực hiện tốt vai trò của mình trong sự gắn kết các tổ chức và đại biểu hiệu quả đó.
 
Luật phòng chống bạo lực gia đình được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2007 tại kỳ họp thứ hai QH khóa XII, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2008, bước đầu đã tạo hiệu quả xã hội tích cực đối với xã hội.
 
Trong quý II năm 2009, Phòng Tiếp công dân tỉnh tiếp 404 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh. UBND cấp huyện tiếp 865 lượt người đến khiếu nại, tố cáo.
 
Trong 6 tháng đầu năm, Ban VHXH đã tổ chức 18 cuộc khảo sát, giám sát các chuyên đề:
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: