Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 77-T8-2011

Ban VHXH giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện và trợ cấp khó khăn cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 20/05/2013
Nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, vừa qua, Ban VH-XH đã tiến hành giám sát việc việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện và trợ cấp khó khăn cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh​

     Qua giám sát cho thấy, trên cơ sở Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ và Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 11/3/2011 về ban hành chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và tổ chức triển khai thực hiện. Tính đến thời điểm giám sát đã có 42.355 hộ nghèo được hỗ trợ 30.000 đồng/tháng (tháng 3 và quý II) (đạt 100%), với kinh phí 5.082.600.000 đồng, trong đó 9.332 hộ do kinh phí trung ương trợ cấp và 33.188 hộ do kinh phí địa phương trợ cấp.

     Đối với công tác trợ cấp khó khăn cho các hộ nghèo theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức thu nhập thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi, người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp Sở Tài chính xây dựng văn bản hướng dẫn việc thực hiện trợ cấp khó khăn gửi các địa phương để tổ chức thực hiện. Đến nay đã có 42.352 hộ nghèo (đạt 100%) đã được hỗ trợ với mức 250.000 đồng/hộ, tổng kinh phí là 10.588.000.000 đồng.

hoc phi 2.jpg

Ông Nguyễn Văn Hùng – Trưởng ban VHXH HĐND tỉnh
phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.  

     Kết luận tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã đánh giá cao tinh thần chủ động của Sở LĐ-TB&XH trong việc phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị liên quan để tham mưu UBND tỉnh kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, mặc dù văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ LĐ-TB&XH ban hành chậm, nguồn kinh phí trợ cấp cho các đối tượng theo chuẩn nghèo của trung ương chưa chuyển về kịp nhưng các cấp, các ngành đã chủ động dự trù và tạm ứng kinh phí địa phương để trợ cấp cho các đối tượng hưởng trợ cấp kịp thời, theo đúng tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.


                                                                                     Hòa Bình