Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 77-T8-2011

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tích cực tham gia

Đăng ngày: 20/05/2013
Báo cáo về công tác xây dựng chính quyền trong 6 tháng đầu năm của Ủy ban MTTQ do bà Nguyễn Thị Kim Liên, Chủ tịch UBMTTQ trình bày tại kỳ họp thứ II HĐND tỉnh thể hiện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đồng tình với đánh giá của  Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2011 và các mục tiêu, giải pháp mà Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất 6 tháng cuối năm 2011 nhất là các giải pháp tiếp tục kìm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội theo tinh thần Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ.​

     Sáu tháng đầu năm, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã thể hiện sự đồng tâm, nhất trí cao và nỗ lực rất lớn vượt qua khó khăn, thách thức tiếp tục duy trì tốc độ phát triển kinh tế - xã hội đạt mức tăng trưởng khá. Tuy nhiên, nhiệm vụ còn lại của năm 2011 là rất nặng nề, nhất thiết cần sự điều chỉnh chỉ tiêu, bổ sung các giải pháp sát hợp nhằm đạt được hiệu quả, tốc độ tăng trưởng hợp lý.

     Công tác tham gia xây dựng Chính quyền của MTTQ các cấp thể hiện qua ba nhóm nội dung hoạt động chính. Nội dung nổi bật là các hoạt động trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 22/5/2011. Xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, để góp phần quan trọng trong việc tham gia tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh, ngày 17/02/2011 Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai và tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ tỉnh đến cơ sở. Nội dung tập huấn tập trung vào 06 nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tham gia công tác bầu cử theo quy định của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong đó xoáy sâu vào quy trình 3 lần 5 bước hiệp thương và việc lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác (nơi làm việc) theo tinh thần Nghị quyết liên tịch số 01, 02 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

chu tich unbttqvn tinh.jpg

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Thị Kim Liên báo cáo tại kỳ họp
 về UBMT tham gia
công tác xây dựng Chính quyền
 trong 6 tháng đầu năm 2011.​  

     Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh còn tổ chức gặp gỡ với các tổ chức tôn giáo và tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử và tuyên truyền phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân đã được bổ sung, sửa đổi cho 130 vị chức sắc trong các tôn giáo, những người tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh. Công tác tuyên truyền đã tạo không khí sôi nổi trong đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn và ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. 
 
     Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân trong tỉnh, qua 3 lần 5 bước hiệp thương, về cơ bản những người ứng cử do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp lựa chọn, giới thiệu đều có đủ tiêu chuẩn, đảm bảo được cơ cấu, thành phần đại diện ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và thật sự tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sự phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử, các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương khá chặt chẽ, có hiệu quả. Chế độ thông tin, báo cáo được thực hiện nghiêm túc, về cơ bản đúng thời gian quy định. Cử tri trong tỉnh đã tích cực tham gia cuộc bầu cử với tỷ lệ đi bầu rất cao đạt 99,73%.

     
     Thông qua cuộc bầu cử, cử tri đã bầu đủ 11 đại biểu Quốc hội, 80 đại biểu Hội đồng nhân tỉnh, 425 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, thị xã, thành phố, 5.085 đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn đảm bảo đúng thành phần cơ cấu theo phân bổ. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 tại tỉnh Đồng Nai đã thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

     Nội dung thứ hai đó là việc Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng với Ban lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan hiệp thương nhất trí danh sách giới thiệu ứng cử Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2011-2016 để góp phần nâng cao chất lượng xét xử của Tòa án và góp phần đẩy mạnh cải cách Tư pháp theo chủ trương chung của Đảng và Nhà nước. Tại kỳ họp lần thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh đã nhất trí bầu 30 người theo danh sách giới thiệu của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh được bầu lần này bao gồm những người có năng lực, trình độ và phẩm chất tốt chắc chắn sẽ góp phần nâng cao chất lượng xét xử của Tòa án và góp phần đẩy mạnh cải cách Tư pháp theo chủ trương chung của Đảng và Nhà nước.

     Nội dung thứ ba là việc đẩy mạnh các cuộc vận động lớn do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, góp phần thực hiện các chính sách, đảm bảo an sinh xã hội: Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; “Hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo tỉnh Đồng Nai”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

     Về những kiến nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kiến nghị 4 vấn đề như sau: 

     Thứ nhất: Ủy ban nhân dân tỉnh cần rà soát lại quy hoạch tổng thể, quy hoạch ngành và các quy hoạch vùng. Qua đó, điều chỉnh các dự án không còn phù hợp, giải tỏa các dự án không khả thi và có các biện pháp xử lý các dự án thực hiện dang dở đã kéo dài do có nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện để nâng cao hiệu quả đầu tư trên địa bàn tỉnh.

     Thứ hai: Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án giao thông, có biện pháp kiên quyết khắc phục tình trạng xe tải các loại tránh trạm cân gây hư hỏng, xuống cấp và mất an toàn giao thông tại các đường dân sinh thuộc huyện Trảng Bom, Thống Nhất.

     Thứ ba: Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường biện pháp giám sát, thanh tra, kiểm tra đối với một số lĩnh vực như : thu hồi đất, bồi thường và tái định cư; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân có liên quan đến đất đai; việc khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường của các doanh nghiệp đã được kiểm tra, kết luận; việc thu gom, xử lý nước thải và rác sinh hoạt ở thành phố, thị xã và các thị trấn tập trung đông dân cư; việc cải cách hành chính gắn với thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; việc quản lý kinh doanh các dịch vụ văn hóa, Internet, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

     Thứ tư: Đề nghị Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân tỉnh sớm quyết định mức chi tiêu về cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” cho các xã thuộc vùng khó khăn và các ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Thông tư số 160/2010/TT-BTC ngày 19/10/2010 của Bộ Tài chính. Sau khi thống nhất với Thường trực Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh và Ban Giám đốc Sở Tài chính, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề nghị mức hỗ trợ 7.000.000 đồng/xã khó khăn/năm và 5.000.000 đồng/ấp, khu phố/năm.

     Những nội dung Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh báo cáo, kiến nghị tại kỳ họp đã được các đại biểu xem xét, thảo luận góp phần vào việc đưa ra những quyết định cụ thể, phù hợp cho công tác quản lý, điều hành, đáp ứng với yêu cầu phát triển của địa phương trong 6 tháng còn lại của năm 2011.
 

                                                                           Nguyễn Thị Oanh