Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 77-T8-2011

Kết quả công tác thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2011

Đăng ngày: 20/05/2013
Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2011, với sự điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, địa phương đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, công tác quốc phòng-an ninh chính trị và tình hình trật tự an toàn xã hội được giữ vững đã góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.​

     Nét nổi bật là phong trào phòng chống tội phạm, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được phát huy; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các ngày diễn ra những sự kiện chính trị quan trọng được bảo đảm, tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016; Tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản ổn định; Công tác tuyển dụng, đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được chú trọng; Các hoạt động trong lĩnh vự Tư pháp tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân có những chuyển biến tích cực, nhiều vụ việc được giải quyết dứt điểm đã hạn chế được việc khiếu nại, tố cáo vượt cấp, phát sinh điểm nóng; UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban ngành nghiêm túc tiếp thu, xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc liên quan đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội nên đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Công tác cải cách thủ tục hành chính đã có những chuyển biến, qua thực hiện đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, thủ tục hành chính đã được đơn giản, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh hơn trước, nhiều thủ tục không còn phù hợp đã được điều chỉnh bãi bỏ, cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục áp dụng rộng rãi tại các cơ quan, đơn vị đã giúp người dân bớt đi lại nhiều lần, nhiều nơi, hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà. Hoạt động thanh tra, kiểm tra có nhiều tiến bộ, đã tập trung thanh tra kịp thời những vấn đề được dư luận xã hội và cử tri quan tâm. Qua thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm, kiến nghị chấn chỉnh, xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân có sai phạm, xử phạt 2,2 tỷ đồng. Các kết luận, kiến nghị của các đoàn thanh tra đều được UBND tỉnh, UBND huyện chấp thuận, các sai phạm của cá nhân, tổ chức bị phát hiện sau thanh tra đều được UBND các cấp chỉ đạo xử lý, làm rõ. Công tác quản lý thị trường có nhiều chuyển biến tích cực, đã chủ động chỉ đạo toàn lực lượng tổ chức nắm sát diễn biến giá cả thị trường hàng ngày, tuần, theo dõi biến động các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng, triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp kềm chế lạm pháp theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ. Công tác điều tra, truy tố, xét xử có nhiều chuyển biến tích cực so với cùng kỳ năm 2010. Các cơ quan Công an, VKSND, TAND đã sửa đổi, bổ sung và thực hiện tốt quy chế liên ngành trong thực tiễn công tác điều tra, truy tố, xét xử; quá trình công tác điều tra được kiểm sát chặt chẽ, đã đẩy nhanh tiến độ điều tra, thu thập chứng cứ, các tình tiết tăng nặng cũng như giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của người phạm tội; công tác truy tố, xét xử các vụ án được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, đã hạn chế thấp nhất tình trạng oan sai trong tố tụng…Công tác tuyển chọn gọi thanh niên nhập ngũ đợi I năm 2011 được thực hiện công khai, dân chủ đúng trình tự quy định, hoàn thành chỉ tiêu giao quân đợt I cả 3 cấp…

     Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như công tác tiếp dân của Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên theo định kỳ đã quy định và hiệu quả tiếp công dân chưa cao, chưa gắn công tác tiếp công dân với việc giải quyết khiếu nại của công dân; Số đơn thư khiếu nại, tố cáo tiếp nhận thấp hơn so với năm 2010 nhưng tỷ lệ giải quyết đơn đạt thấp, Sự phối hợp giữa các cơ quan, các cấp, các ngành trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa chặt chẽ, có lúc, có nơi chưa tốt còn xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, chuyển đơn lòng vòng, trả lời thiếu thống nhất, nhất là đối với các vụ việc liên quan đến việc triển khai thực hiện các dự án, những vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp; Việc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật còn chưa kịp thời, thiếu kiên quyết để xử lý dứt điểm, hiện còn tồn 65 quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa thực hiện…Tình hình hoạt động của các loại tội phạm diễn biến phức tạp, phạm pháp hình sự có chiều hướng gia tăng; các tội phạm cướp, cố ý gây thương tích, mua bán trái phép ma túy, tội phạm kinh tế, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường đều tăng so với cùng kỳ năm 2010; tình hình trộm cắp tài sản mặc dù đã được kiềm chế nhưng trong những thời điểm cụ thể ở một số địa bàn vẫn diễn ra phức tạp, khá phổ biến ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân...

                                                                                     Sĩ Tiến