Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 77-T8-2011

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái giải trình một số nội dung về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại kỳ họp thứ II HĐND tỉnh khóa VIII

Đăng ngày: 20/05/2013
Để phấn đấu đạt được mục tiêu cùng cả nước kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2011; đồng thời để HĐND tỉnh có cơ sở xem xét, thông qua các Tờ trình do UBND tỉnh trình tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo giải trình thêm một số nội dung mà nhiều đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm.  ​

     Phát biểu giải trình tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái cho rằng: Trong 6 tháng đầu năm 2011, cả nước nói chung và Đồng Nai nói riêng chịu ảnh hưởng nhiều mặt từ những khó khăn, thách thức ở trong nước, khu vực và quốc tế, nhất là tình trạng lạm phát gia tăng. Nhưng nhờ bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ với HĐND tỉnh, UBMTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh; sau những tháng đầu năm quyết liệt triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp chủ yếu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội...đến nay, kinh tế của Đồng Nai vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, văn hóa - xã hội có bước tiến bộ, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

     Tuy nhiên, UBND tỉnh cũng nghiêm túc nhìn nhận còn một số mặt tồn tại, hạn chế mà ngoài nguyên nhân khách quan còn có những nguyên nhân chủ quan trong công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở và cần sớm được khắc phục hiệu quả: Thứ nhất, công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính trong một số lĩnh vực còn thiếu chặt chẽ, thời gian giải quyết có việc còn chậm so yêu cầu. Một số cơ quan, đơn vị chưa kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh cho ý kiến xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền, từ đó ý kiến chỉ đạo tồn đọng còn nhiều. Công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, công tác tiếp dân ở một số nơi chưa thường xuyên, xử lý đơn thư khiếu nại có vụ việc chưa chặt chẽ. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính ở một số cơ quan, đơn vị vẫn còn rườm rà, vướng mắc gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Thứ hai, công tác lập và quản lý quy hoạch còn bất cập. Thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài giảm. Do gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng nên một số công trình chậm tiến độ, giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách còn thấp. Việc kêu gọi xã hội hóa trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch đạt hiệu quả chưa cao. Giá cả một số mặt hàng, dịch vụ tăng cao làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, nhất là đối với người nghèo, người có thu nhập thấp. Vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường vẫn đang là vấn đề bức xúc. Dịch bệnh, tệ nạn xã hội ở một số nơi còn diễn biến phức tạp...

chu tich ubnd tinh tqt.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái phát biểu giải trình tại kỳ họp 

     Do vậy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo trong thời gian tới, đó là: 

     Một, yêu cầu từng thành viên UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương đoàn kết, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đề ra trong Kết luận số 02-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 187/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2011. Trước hết, khẩn trương hoàn thành việc xây dựng và triển khai thực hiện đạt kết quả 08 chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận trong nhân dân; thực hiện đạt kết quả Chương trình bình ổn giá; thực hiện đồng bộ các biện pháp khuyến khích đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu; hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh; tăng cường kiểm soát giá cả, thị trường, bảo đảm ổn định cung - cầu hàng hoá, dịch vụ thiết yếu; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định về thu đổi ngoại tệ, kinh doanh vàng và kiểm soát hệ thống tín dụng, ngân hàng địa phương; thực hiện tốt chủ trương "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

 

     Hai, tập trung rà soát, bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung một số quy hoạch ngành, quy hoạch cấp huyện cho phù hợp yêu cầu phát triển giai đoạn tới. Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào địa bàn; có giải pháp đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp chủ lực; đẩy nhanh tiến độ đầu tư KDL Bửu Long và KDL Sơn Tiên; phát triển mạnh các làng nghề truyền thống, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. Đẩy mạnh việc thực hiện Kế hoạch số 97-KH/TU ngày 29/12/2008 của Tỉnh ủy về "nông nghiệp, nông dân, nông thôn"; chỉ đạo chặt chẽ công tác phòng, chống lụt bão, biến đổi khí hậu và dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tập trung chỉ đạo khai thác tốt các nguồn thu trên địa bàn, phấn đấu thực hiện đạt và vượt dự toán về thu ngân sách nhà nước năm 2011; quản lý chặt chẽ chi ngân sách, thực hiện nghiêm việc tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo chỉ đạo của Chính phủ nhằm góp phần giảm bội chi ngân sách nhà nước.

     Ba, tổ chức sơ kết 04 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy về thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm, xác định rõ trách nhiệm của từng ngành, từng cấp để cùng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tồn đọng và có giải pháp cụ thể (trong đó có tính đến phương án tăng cường nhân lực cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo đề nghị trong Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh) để đẩy nhanh tiến độ các dự án, trọng tâm là các dự án giao thông huyết mạch và các dự án trọng điểm như: cầu Hóa An mới, đường tránh thành phố Biên Hòa, đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, dự án mở rộng Quốc lộ 51, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước. Kiên quyết cắt giảm vốn đầu tư các dự án không thuộc diện Chính phủ cho phép khởi công mới, các dự án thực hiện chậm tiến độ, chưa thật sự cần thiết; ưu tiên và tập trung vốn cho các công trình sắp hoàn thành, có khả năng đưa vào sử dụng sớm nhằm phát huy hiệu quả đầu tư.

     Bốn, hiện tại các dự án về bảo vệ môi trường đang được triển khai còn tồn tại một số bất cập, vì vậy tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; chỉ đạo hoàn thành xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp và các dự án xử lý nước thải đô thị trên địa bàn; thực hiện kế hoạch di dời các cơ sở ô nhiễm môi trường ra khỏi khu đô thị, khu dân cư tập trung; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng; kiên quyết không cấp phép cho các dự án công nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất. Kiểm soát chặt chẽ việc khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là hệ thống rừng phòng hộ, rừng ngập mặn khu vực Long Thành - Nhơn Trạch, Khu bảo tồn thiên nhiên và văn hóa tỉnh Đồng Nai, vườn Quốc gia Cát Tiên, rừng phòng hộ đầu nguồn sông Đồng Nai, rừng phòng hộ thuộc Công ty Lâm nghiệp La Ngà.

     Năm, chỉ đạo triển khai hiệu quả các chính sách khuyến khích xã hội hóa. Tập trung đẩy nhanh việc thực hiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ của giáo viên giai đoạn 2008 – 2012; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trạm y tế xã, bệnh viện tuyến huyện và tỉnh; quản lý chặt chẽ hoạt động khám chữa bệnh tư nhân, tăng cường thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường công tác giải quyết việc làm và đào tạo nghề, nhất là cho người nghèo, lao động nông thôn; có giải pháp chăm lo hơn nữa đời sống văn hóa, tinh thần cho đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, công nhân tại các khu công nghiệp.
     
     Sáu, tiếp tục triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính, rà soát, điều chỉnh các thủ tục hành chính theo hướng công khai minh bạch, tinh gọn, đơn giản và hiệu quả; tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm kiềm chế, đẩy lùi tai nạn giao thông (trong đó có biện pháp kiên quyết khắc phục tình trạng xe tải các loại né tránh trạm cân gây hư hỏng, xuống cấp và mất an toàn giao thông tại một số tuyến đường thuộc các huyện Trảng Bom, Thống Nhất mà cử tri đã phản ánh); đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc thực hiện, tích cực tuyên truyền về pháp luật lao động tại các doanh nghiệp nhằm hạn chế thấp nhất các vụ đình công trái pháp luật. Thực hiện kiên quyết và đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

     Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các thành viên UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện ngay các biện pháp khắc phục, xử lý các nội dung công việc liên quan đến ý kiến của cử tri và ý kiến chất vấn của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp và báo cáo kết quả thực hiện đến cử tri, các tổ đại biểu sớm nhất. Đồng thời UBND tỉnh hứa sẽ nỗ lực đến mức cao nhất để hoàn thành trách nhiệm được giao, đồng thời trân trọng đề nghị HĐND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể và nhân dân trong tỉnh tăng cường giám sát, phối hợp hành động để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2011, tạo tiền đề thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội những năm tiếp theo.

                                                                                     Thùy Trang