Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 77-T8-2011

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn một số kỹ năng hoạt động chung của Đại biểu dân cử

Đăng ngày: 20/05/2013
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đã thành công tốt đẹp. Tại Đồng Nai, cử tri tỉnh nhà đã bầu ra 5.590 đại biểu HĐND, trong đó có 80 đại biểu HĐND tỉnh, 425 đại biểu HĐND huyện, thị xã, thành phố và 5.085 đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn. ​

     Đến nay, HĐND cấp tỉnh,  cấp huyện và cấp xã đã hoàn thành công tác tổ chức kỳ họp thứ nhất của nhiệm kỳ mới, bầu ra các chức danh Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Hội thẩm Tòa án nhân dân cùng cấp (đối với cấp tỉnh, cấp huyện) theo luật định. Hoạt động ở HĐND đòi hỏi đại biểu biết cách phát hiện những vấn đề cần đưa ra cơ quan dân cử trong vô số những sự kiện, vấn đề mà cử tri, cuộc sống đang đặt ra. Kỹ năng phát hiện vấn đề cốt lõi giúp đại biểu tránh cách tiếp cận chung chung trong hoạt động. Kỹ năng phát hiện và chọn vấn đề giúp đại biểu dân cử lựa chọn chắt lọc từ những bức xúc có khi mang tính cá biệt, riêng lẻ của một vài cử tri để khái quán thành những vấn đề chung mang tính đại diện để hình thành các tư liệu sống của thực tiễn, góp phần xây dựng chính sách pháp luật. Nó giúp cho đại biểu đưa những vấn đề xác đáng, đang được quan tâm nhiều vào chương trình nghị sự, chắt lọc ra những vấn đề cần phản ánh vào trong hoạt động tại nghị trường.

     Để giúp cho các vị đại biểu HĐND có kiến thức cần thiết, những kỹ năng cơ bản, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, ngay từ đầu nhiệm kỳ sau Hội nghị trao đổi về Luật tổ chức HĐND và UBND cho đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh đã được Thường trực HĐND tỉnh khóa VII tổ chức vào đầu tháng 6 vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh khóa VIII tiếp tục phối hợp cùng Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp tỉnh Đồng Nai trong tháng 7 năm 2011. Tại Hội nghị, các vị đại biểu HĐND đã  được nghe giới thiệu 07 chuyên đề, trong đó tập trung những vấn đề trọng tâm như: vai trò, tính chất, các nguyên tắc hoạt động của HĐND; cơ cấu, tổ chức của HĐND; ý nghĩa, quy trình, thủ tục của kỳ họp HĐND; mối liên hệ của HĐND và đại biểu HĐND với cử tri; việc thực hiện các chức năng quyết định và giám sát của HĐND; kỹ năng thu thập và xử lý thông tin, kỹ năng trình bày và phát biểu ý kiến; vấn đề phát huy vai trò cá nhân của đại biểu HĐND trong và hoạt động sau kỳ họp....Nội dung các chuyên đều được xây dựng trên cơ sở có sự trao đổi, thống nhất giữa Thường trực HĐND tỉnh và Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử, bảo đảm yêu cầu trang bị những kiến thức cần thiết, vừa có tính cơ bản, vừa có tính chuyên sâu. Báo cáo viên là những chuyên gia của Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử là các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu về hoạt động của HĐND và các báo cáo viên nguyên là Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố có nhiều kinh nghiệm thực tế. Do đó việc trao đổi từ những buổi tập huấn đảm bảo được yêu cầu về cơ sở lý luận và thực tiễn công tác, có sự đúc rút kinh nghiệm và chuẩn hóa các kỹ năng thành quy trình cụ thể. Với phương pháp truyền thụ kiến thức, đối với từng chuyên đề, báo cáo viên đã trình bày những nội dung cốt yếu nhất, đồng thời có bài tập thực hành để đại biểu HĐND tham gia trao đổi thực hiện nhằm đạt được hiệu quả lĩnh hội kiến thức một cách cao nhất. Việc áp dụng phương pháp truyền đạt mới, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành; trao đổi, thảo luận giữa báo cáo viên và đại biểu HĐND là khoa học, tiếp thu hiệu quả. Thông qua việc trao đổi, thảo luận trực tiếp giữa báo cáo viên và  đại biểu HĐND về các vấn đề xung quanh nội dung giảng dạy; đánh giá, nhận xét về các bài tập tình huống của đại biểu HĐND nâng cao tính chủ động, sáng tạo của đại biểu HĐND trong quá trình học tập. 

hoi nghi tap huan a.jpg 
Bà Phạm Thị Phương Thảo-Nguyên Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh (ngồi) và bà Nguyễn Thị ​Kỳ-Cố vấn Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân
cử trình bày chuyên đề “Kỹ năng giữ mối liên hệ của
HĐND và đại biểu HĐND với cử tri”
 

     Trong 02 ngày diễn ra Hội nghị tập huấn đã có 4.533/5.605 đại biểu HĐND các cấp (tỷ lệ 80,9%) tham dự. Ở cấp huyện và xã đã tổ chức tốt Hội nghị qua việc xem truyền hình trực tiếp được phát sóng trên đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Không chỉ giới hạn trong phạm vi đại biểu HĐND các cấp, đông đảo cử tri trong và ngoài tỉnh cũng đã quan tâm theo dõi khóa tập huấn này. Điều đó cho thấy cử tri và nhân dân luôn cùng chung sức với đại biểu HĐND trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

                                                                                        Ngọc Hiền