Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 71-T1&2-2011

Chuẩn bị cho tổng kết nhiệm kỳ 2004-2011 của HĐND các cấp

Đăng ngày: 15/05/2013
​Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có văn bản hướng dẫn gửi Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với công tác tổng kết hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2004-2011.

      ​Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004-2011 được cử tri cả nước bầu ngày 25/4/2004 và được kéo dài thêm 02 năm theo Nghị quyết số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 đến nay thời gian của nhiệm kỳ đã sắp kết thúc. Để đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn theo Luật định và cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động cùng nh​ững kết quả đạt được, trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất phương hướng và kiến nghị những giải pháp nhằm góp phần kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động cho nhiệm kỳ sau. Việc tổng kết cũng là thực hiện đoạn 2 khoản 1 điều 60 Luật tổ chức HĐND&UBND quy định về việc xem xét, thảo luận báo cáo công tác cả nhiệm kỳ tại kỳ họp cuối nhiệm kỳ của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND các cấp, TAND,VKSND cùng cấp.

      Nội dung đánh giá tổng kết của HĐND ba cấp bao gồm: Chức năng của HĐND (việc quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương và giám sát); phương thức hoạt động của HĐND; đánh giá về tổ chức của HĐND; các điều kiện đảm bảo cho hoạt động HĐND; những kinh nghiệm qua thực tiễn hoạt động và những kiến nghị. Đối với các địa phương (10 tỉnh, thành phố) thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường thì báo cáo thêm về nội dung này. Trước đó, trong tháng 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc về hoạt động HĐND&UBND và đã có những đánh giá ban đầu về nhiệm kỳ hoạt động.

      Thời gian tổng kết tiến hành trước ngày 10/4/2011. Sau khi tổng kết hoạt động HĐND các cấp, Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo về Ban công tác đại biểu để tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

                       Nguyễn Thị Oanh