Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 71-T1&2-2011

Kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2010 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai

Đăng ngày: 15/05/2013
​Công tác cải cách hành chính năm 2010 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã đạt một số kết quả trên các nội dung: tham mưu các văn bản giấy tờ đạt yêu cầu nội dung và thể thức đạt hiệu quả lãnh đạo và chỉ đạo, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.

​      ​Về thể chế hành chính, số lượng văn bản của Văn phòng đã ban hành: Tổng cộng 377 văn bản các loại, trong đó gồm công văn, báo cáo định kỳ và đột xuất, giấy mời, Thông báo lịch làm việc, Quyết định, các văn bản của Công đoàn, hội CCB...Số lượng văn bản đã tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành gồm: Tham mưu cho HĐND tỉnh ban hành 41 Nghị Quyết, trong đó: 22 Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 19 (kỳ họp thường kỳ giữa năm) và kỳ họp thứ 20 (chuyên đề). Dự kiến, tại họp thứ 21 HĐND tỉnh, HĐND tỉnh sẽ ban hành 19 nghị quyết. Các văn bản hành chính khác, tham mưu cho HĐND tỉnh tổng cộng 806 văn bản gồm: Kế hoạch tiếp xúc cử tri, Văn bản chuyển đơn, Giấy mời, Quyết định, Thông báo kết quả giám sát, khảo sát, Thông báo lịch làm việc tuần, các văn bản và nghị quyết của Đảng đoàn HĐND tỉnh, công văn các loại khác. Về công tác tham mưu cho Đoàn Đại biểu Quốc hội, đã ban hành 183 văn bản gồm Quyết định giám sát, khảo sát, Thông báo kết quả giám sát, khảo sát, Kế hoạch, giấy mời tổ chức hội nghị lấy ý kiến luật và văn bản các loại khác.

      Kết quả cải cách tổ chức bộ máy hành chính, trong năm 2010 đã rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ các phòng, trên cơ sở đó cân đối lại biên chế các phòng cho phù hợp định biên được phân bổ và chức năng nhiệm vụ được giao. Cụ thể, phòng Dân nguyện và Thông tin từ 05 biên chế giảm xuống còn 03 biên chế; Phòng TC-HC-QT: Điều động 01 kế toán kinh phí Đoàn ĐBQH sang công tác tại phòng công tác ĐBQH tỉnh;  Tiếp nhận và bổ nhiệm một biên chế Trưởng phòng; đang làm thủ tục tuyển dung 02 kế toán thay thế cho các kế toán được điều động sang phòng khác thuộc Văn phòng.  Phòng Công tác HĐND dự kiến tuyển dụng thêm 01 chuyên viên khối KTNS. Dự kiến trong năm 2011 sẽ xin điều động và bổ nhiệm 01 Phó Văn phòng phụ trách TC-HC-QT và 01 chuyên viên kinh tế tăng cường cho phòng công tác HĐND.

      Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, đã tiến hành rà soát và cử CBCC đi bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị và quản lý nhà nước, kết quả cụ thể 01 CBCC dự kỳ thi chuyên viên chính trong năm 2010, 02 CBCC dự lớp bồi dưỡng chuyên viên năm 2010, 01 CBCC trúng tuyển lớp cao học luật năm 2010, 03 CBCC theo học lớp cử nhân luật đào tạo từ xa, 02 CBCC theo học lớp đại học văn thư lưu trữ, 03 CBCC đang theo học lớp cử nhân chính trị chuyên ngành công tác tôn giáo tiếp tục theo học, dự kiến hoàn thành chương trình vào tháng 4/2011, 05 CBCC theo học khóa đào tạo tin học trình độ B (3 tháng), đồng thời sẽ tiếp tục cử CBCC theo học các khóa đào tạo đại học và trên đại học khác phát sinh theo yêu cầu khách quan.

      Công tác cải cách tài chính công, đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước. Cụ thể xây dựng và thực hiện có hiệu quả quy chế khoán biên chế và chi tiêu nội bộ, qua đó Văn phòng tự chủ được biên chế và tăng thu nhập cho cán bộ, công chức bình quân 500.000đồng/người/tháng.

      Về hiện đại hóa nền hành chính, đây là lĩnh vực đặc biệt có nhiều kết quả. Văn phòng đã trang bị cho mỗi chuyên viên và lãnh đạo văn phòng máy vi tính nối mạng, máy in, một số chuyên viên được trang bị máy chụp ảnh, máy ghi âm phục vụ công tác chuyên môn. Kết quả các chương trình hiện đại hóa nền hành chính được triển khai thực hiện gồm đề án giảm họp, tiếp thục quản lý vận hành website, mô hình Văn phòng không giấy nháp, HĐND điện tử, đề án mở rộng cung cấp thông tin đến cấp huyện, cấp xã đạt chất lượng, hiệu quả khả quan. Cụ thể: 

      Kết quả đề án giảm họp: Thực hiện đề án của Thường trực HĐND tỉnh về giảm họp, giảm giấy tờ hành chính trong việc phục vụ hoạt động HĐND. Kết quả thực hiện đã giảm các cuộc họp tổ đại biểu HĐND tỉnh, họp giao ban giữa các Ban HĐND tỉnh với Ban HĐND cấp huyện hàng quý, nâng chất lượng các cuộc họp thông qua việc đổi mới nội dung, phương pháp thực hiện, ứng dụng hiệu quả họp trực tuyến đối với một số hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động HĐND và các kỳ sinh hoạt chi bộ trực tuyến. Giảm sao chụp giấy tờ, văn bản đến thông qua thực hiện việc quét (scan) 100% văn bản đến để xử lý bằng hệ thống QLVB-HSCV. Đồng  thời, chuyển  tiếp một số văn  bản liên  quan  đến  hoạt động HĐND để gửi cho các đại biểu tham khảo qua hộp thư mail.dongnai.gov.vn. Đối với giấy tờ, văn bản đi, đã thực hiện 100% văn bản đi gửi cho CBCC Văn phòng đều thông qua hệ thống QLVB-HSCV, gửi văn bản qua mạng đối với 90% văn bản có nơi nhận là sở, ngành của tỉnh và UBND-HĐND cấp huyện vào năm 2009, 100% vào năm 2010; Thực hiện giao tiếp qua mạng đối với 50% văn bản gửi các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2009, nâng lên 60% vào năm 2010. Đồng thời, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, sát sao phần “Nơi nhận” của văn bản đi bảo đảm đúng quy định.

cchc.jpg

Công tác phục vụ các kỳ họp HĐND tỉnh trong năm 2010 ngày càng được cải tiến thông qua mô hình HĐND điện tử​  

      Kết quả hoạt động của website HĐND tỉnh: Tính đến thời điểm cuối năm 2010 số lượt truy cập của website đã lên đến con số 7.975.000 lượt, tính trung bình mỗi ngày có hơn 4.000 lượt người đã truy cập vào website. Tính đến nay, website của HĐND tỉnh được đánh giá là một trong những website được cập nhật tin tức thường xuyên, phong phú, mang tính thời sự, tin tức được chọn lọc và kiểm duyệt chặt chẽ đảm bảo chất lượng.

      Kết quả triển khai vận hành mô hình “Văn phòng không giấy nháp”: hiện nay, đơn vị tiếp tục vận hành mô hình này thông qua việc ứng dụng trao đổi thông tin qua mạng và các phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, đem lại hiệu quả tiết kiệm nhiều thời gian, công sức và tiền bạc trong việc photo, in ấn, phát hành tài liệu, cước phí viễn thông dùng cho máy fax, máy điện thoại…. 

      Kết quả thực hiện mô hình HĐND điện tử: Hiện nay, việc tổ chức phục vụ các hoạt động của HĐN tỉnh, đặc biệt là hoạt động phục vụ kỳ họp đều được số hóa toàn bộ. Toàn bộ thông tin gửi đến đại biểu giữa hai kỳ họp, văn bản kỳ họp, phục vụ điều hành kỳ họp đều được gửi/nhận/kiểm soát quá trình tiếp nhận và xử lý qua mạng. 

       Kết quả thực hiện đề án “Mở rộng cung cấp thông tin đến HĐND cấp huyện, cấp xã”: Hiện nay, Thường trực HĐND tỉnh đang chỉ đạo triển khai thực hiện đề án này, nội dung chính gồm: cải tạo, nâng cấp website của HĐND tỉnh là một phần của cổng thông tin điện tử của tỉnh (nội dung này phối hợp với Sở Thông tin&truyền thông, thực hiện theo tiến độ của dự án cổng thông tin điện tử của tỉnh); nâng cấp, hoàn thiện, bổ sung thêm tiện ích cho phần mềm QLVB&HSCV (nội dung này phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ&Tin học VP.UBND tỉnh, hiện đang tiến hành); ngoài ra rà soát, nâng cấp dung lượng hộp thư mail.dongnai.gov.vn của khối HĐND và dự kiến sẽ tổ chức một số khóa tập huấn sử dụng kỹ năng ứng dụng CNTT cho cấp huyện. Thời gia tổ chức các khóa tập huấn sẽ thực hiện sau khi việc nâng cấp website và phần mềm QLVB thực hiện xong. 

                                                                                 Kim Chung