Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 71-T1&2-2011

Kết quả công tác phòng chống tham nhũng năm 2010

Đăng ngày: 15/05/2013
​Ngay từ đầu năm 2010, UBND tỉnh kịp thời ban hành Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2010 và mở Hội nghị để triển khai đến lãnh đạo các ngành, các cấp trong toàn tỉnh. Sau Hội nghị, hầu hết các đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện. Nhờ vậy, công tác PCTN tiếp tục có sự chuyển biến theo hướng tích cực và đạt được những kết quả khá tốt, qua đó thể hiện được vai trò chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp, các ngành, sự tham gia tích cực của các cơ quan tuyền thông,... đối với công tác PCTN; trên một số lĩnh vực đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

​      ​Thông qua công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền về PCTN, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN đều được triển khai thực hiện. Mặt khác, công tác tuyên truyền giáo dục được gắn liền với việc thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và gắn với các biện pháp giáo dục, quản lý cán bộ, cụ thể như: xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử nơi công sở, thực hiện quy định về thời gian, giờ giấc làm việc,...; công tác cải cách hành chính nhà nước được chú trọng, nhiều đơn vị đã ứng dụng công nghệ thông tin (để phổ biến, tuyên truyền pháp luật về PCTN, để quản lý công việc, quản lý nhân sự, công khai các quy định,...), cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" dần đi vào nề nếp và phát huy hiệu quả, nên đã rút ngắn thời gian giải quyết công việc, tạo thuận lợi cho nhân dân và doanh nghiệp; qua thực tiễn đã xuất hiện nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCTN, liêm khiết không nhận hối lộ.

      Các biện pháp phát hiện và đấu tranh chống tham nhũng tiếp tục được các đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng có sự chỉ đạo tập trung, nên tiến độ điều tra, xử lý nhanh hơn, chất lượng hơn trước.

      Hoạt động của BCĐ tỉnh đã đi vào nền nếp và phát huy hiệu quả thiết thực, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai các chủ trương, giải pháp về PCTN; duy trì chế độ họp định kỳ khá đều đặn, qua đó đã đưa ra nhiều chủ trương, biện pháp, giải quyết được nhiều công việc bức xúc liên quan công tác PCTN. Văn phòng BCĐ sau khi có quyết định thành lập đã nhanh chóng ổn định tổ chức đi vào hoạt động nề nếp, kịp thời tham mưu cho BCĐ triển khai các chủ trương, biện pháp theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

     Tuy nhiên, tình hình tham nhũng, tiêu cực vẫn diễn biến phức tạp trên nhiều lĩnh vực (như: trật tự giao thông-đô thị, xây dựng, nhà đất, bảo hiểm, tài chính- ngân hàng,...), số vụ án phát hiện năm 2010 tuy có giảm 01 vụ nhưng tăng 03 bị can, thiệt hại tăng gần 03 tỷ đồng; đối tượng tham nhũng hoạt động ngày càng tinh vi, trong khi hiệu quả các mặt công tác phòng ngừa cũng như phát hiện tham nhũng còn hạn chế; việc xây dựng Kế hoạch triển khai công tác PCTN năm 2010 được lãnh đạo các đơn vị, địa phương quan tâm hơn trước, nhưng nhìn chung còn chậm, có địa phương đến cuối tháng 5/2010 mới xây dựng kế hoạch. Ở một số đơn vị, địa phương kế hoạch công tác PCTN chưa thực sự sâu sát, còn mang tính hình thức, chung chung, thiếu những giải pháp cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ hoạt động của cơ quan, đơn vị; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng chưa được thường xuyên, sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân; nội dung còn nghèo nàn, hình thức chưa phong phú; việc phối kết hợp của các cơ quan chức năng trong công tác PCTN chưa chặt chẽ. Do đó, chưa động viên và phát huy hết vai trò của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong công tác PCTN; công tác CCHC mặc dù được quan tâm đẩy mạnh, tuy nhiên quy trình giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn nhiều rườm rà, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp; việc phối hợp hoạt động giữa các cơ quan hành chính nhà nước vẫn còn thiếu chặt chẽ, chưa kịp thời, nhất là ở lĩnh vực đầu tư, giới thiệu địa điểm, xây dựng cơ bản; việc phối hợp giữa UBND cấp huyện và Ủy ban MTTQ cùng cấp chưa chặt chẽ, chưa phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác PCTN; các tổ chức xã hội, các Ban Thanh tra nhân dân chưa thực sự phát huy vai trò của mình trong việc phát hiện tiêu cực, tham nhũng.

                                                                                      Sĩ Tiến