Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 71-T1&2-2011

Tổng hợp các ý kiến thảo luận tại kỳ họp 21 HĐND tỉnh Đồng Nai

Đăng ngày: 15/05/2013
​Thông qua thảo luận tổ, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến đối với việc xây dựng và hoàn thiện các Nghị quyết chuyên đề trình ra kỳ họp; đóng góp ý kiến đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2010 và việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2010, cả giai đoạn 2011-2015.

​      ​Tại kỳ họp thứ 21, Chủ tọa kỳ họp đã phân công các đại biểu về 5 tổ để thảo luận. Kết thúc hai buổi thảo luận, đã có 75 đại biểu phát biểu ý kiến về các vấn đề đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2010 và việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2010, cả giai đoạn 2011-2015 và những nội dung chuyên đề tại kỳ họp.

      Lĩnh vực xây dựng, các đại biểu quan tâm đến việc triển khai thực hiện các dự án giao thông; đại biểu cho rằng tiến độ thực hiện các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh hiện nay nhìn chung còn chậm, nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc trong công tác bồi thường giải tỏa từ đó đề nghị phân chia dự án thành 02 gói thầu: giải phóng mặt bằng giao cho huyện, còn thi công thì giao cho chủ dự án. Ngoài ra đại biểu còn quan tâm đến việc phân bổ nguồn vốn đầu tư xây dựng năm 2011; triển khai thực hiện dự án suối Săn Máu trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

      Lĩnh vực môi trường, đại biểu quan tâm và băn khoăn về việc đảm bảo môi trường trên địa bàn thành phố Biên Hòa trong thời điểm hiện tại và tương lai; vấn đề rác sinh hoạt trên địa bàn tỉnh hàng ngày phát sinh với khối lượng khổng lồ tuy nhiên triển khai các dự án xử lý rác hiện nay gặp vướng mắc về đất đai do không xác định được vị trí phù hợp. Việc xử lý rác bằng hình thức phổ thông chôn lấp như hiện nay về lâu dài có ảnh hưởng đến nguồn nước, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Bên cạnh đó là vấn đề xử lý chất thải nguy hại. 

      Lĩnh vực giáo dục, đại biểu quan tâm đến vấn đề xã hội hóa giáo dục; quản lý các nhóm trẻ gia đình và đề nghị cần có sự rà soát, đánh giá thực trạng tình hình để có cơ chế khuyến khích, đáp ứng yêu cầu giữ trẻ hiện nay, đồng thời cần có cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ và hướng dẫn các cơ sở này thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Lĩnh vực Y tế đại biểu có ý kiến về việc đào tạo và thu hút Bác sĩ về công tác tại Đồng Nai để đáp ứng với nhu cầu khám và chữa bệnh trên địa bàn. Trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, đại biểu cũng có nhiều ý kiến đối với việc đảm bảo chất lượng của đội ngũ CB-CC cả về chuyên môn và chính trị để phục vụ cho việc xây dựng và phát triển của tỉnh.

      Vấn đề đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một vấn đề được rất nhiều đại biểu quan tâm gắn với việc xây dựng Nông thôn mới. Ngoài ra còn nhiều ý kiến trong lĩnh vực giao thông vận tải; mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; xây dựng nhà ở xã hội; đặt tên đường và các vấn đề khác. Kết quả hai phiên thảo luận đã được Thư ký kỳ họp tổng hợp trình Chủ tọa để báo cáo trước kỳ họp và đề nghị Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trả lời trực tiếp tại kỳ họp.

              Nguyễn Thị Oanh