Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 49-T12.2008

Chương trình công tác tháng 12-2008 của HĐND tỉnh

Đăng ngày: 02/01/2009
Chương trình công tác tháng 12-2008 của HĐND tỉnh
Ø       Các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa VII. Tại kỳ họp, dự kiến ban hành 15 Nghị quyết, trong đó có 06 Nghị quyết chuyên đề. Các Ban HĐND tỉnh có 17 báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp, để tham mưu cho các đại biểu trong quá trình quyết định.

Ø       Ban KT-NS tiếp tục hoạt động giám sát để hoàn tất chương trình giám sát năm 2008 của Ban, gồm: Kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2008, dự kiến dự toán ngân sách nhà nước năm 2009; Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2008, dự kiến kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2009; Việc xây dựng các đề án phí, lệ phí trình kỳ họp thứ 14 của HĐND tỉnh; Xem xét, cho ý kiến đối với các tờ trình của UBND tỉnh trình theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

Ø       Các tổ đại biểu HĐND tỉnh: Tổ Xuân Lộc giám sát kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của tổ 9 tháng đầu năm 2008; Tổ Long Khánh giám sát công tác BHXH trên địa bàn thị xã.

Ø       Thường trực, Ban Pháp chế HĐND tỉnh duy trì hoạt động tiếp công dân vào ngày thứ sáu hàng tuần tại Phòng tiếp dân của tỉnh. Các tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp với phòng tiếp dân cấp huyện tổ chức đối thoại trực tiếp với công dân nếu cần thiết.

Ø       Đôn đốc quá trình xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo theo đúng quy định của pháp luật.

Ø       Tổ chức hội nghị giao ban quý IV giữa Thường trực, các Ban HĐND tỉnh với Thường trực, các Ban HĐND cấp huyện để đánh giá kết quả phối hợp quý IV và cả năm 2008, thống nhất xây dựng chương trình phối hợp quý I-2009 và cả năm 2009.

Ø       Tham dự kỳ họp cuối năm của HĐND cấp huyện.

Ø       Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 14 theo luật định.

Kim Chung