Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 77-T8-2011

CƠ CẤU NHÂN SỰ HĐND CẤP HUYỆN NHIỆM KỲ 2011-2016

Đăng ngày: 20/05/2013
CƠ CẤU NHÂN SỰ HĐND CẤP HUYỆN NHIỆM KỲ 2011-2016.​

THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
I. THƯỜNG TRỰC HĐND:
1. Chủ tịch: Ông Phan Văn Trước
2. Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Thảnh
3. Ủy viên Thường trực: Ông Bùi Văn Kiệt

II. CÁC BAN HĐND:
* Ban Kinh tế xã hội:
1. Ông Phạm Tấn Linh- Trưởng Ban kiêm nhiệm
2. Ông Lê Văn Vân- Phó Trưởng ban chuyên trách
3. Ông Lý Xuân Tùng- Phó Trưởng Ban chuyên trách
4. Bà Lâm Thị Thu Hồng-Thành viên
5. Ông Nguyễn Tài Sang-Thành viên

* Ban Pháp chế:
1. Ông Trần Tuấn Kiệt- Trưởng Ban kiêm nhiệm
2. Ông Trần Minh Tấn- Phó Trưởng ban chuyên trách
3. Ông Phạm Cành Tơ- Phó Trưởng Ban chuyên trách
4. Ông Từ Đình Khôi-Thành viên
5. Bà Võ Thị Huỳnh Mai-Thành viên

THỊ XÃ LONG KHÁNH
I. THƯỜNG TRỰC HĐND
1. Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Nải
2. Phó Chủ tịch: Ông Phốn Khen Song
3. Ủy viên Thường trực: Bà Lương Ngọc Huệ

II. CÁC BAN HĐND
* Ban Kinh tế xã hội:
1. Bà Lê Thị Hồng Thanh: Trưởng ban chuyên trách
2. Bà Nguyễn Đoàn Hương Thủy- Phó Trưởng Ban Chuyên trách
3. Bà Nguyễn Thị Xuân Dung- Thành viên
4. Ông Phan Thành Chánh- Thành viên
5. Bà Lương Ngọc Hồng- Thành viên

* Ban Pháp chế:
1. Ông Đinh Hồng Quang- Trưởng Ban kiêm nhiệm
2. Ông Trần Văn Kim- Phó Trưởng Ban chuyên trách
3. Bà Huỳnh Thị Mỹ Tràng- Thành viên chuyên trách
4. Bà Lê Thị Thái- Thành viên
5. Ông Nguyễn Ngọc Cường- Thành viên

 HUYỆN LONG THÀNH
I. THƯỜNG TRỰC HĐND
1. Chủ tịch: Ông Đào Văn Minh.
2. Phó Chủ tịch: Ông Đỗ Văn Nghĩa.
3. Ủy viên Thường trực: Bà Nguyễn Thị Tân.

II. CÁC BAN HĐND
* Ban Kinh tế xã hội:
1. Ông Phan Văn Ngọc- Trưởng Ban chuyên trách
2. Bà Lê Thị Dung-Phó Trưởng Ban chuyên trách
3. Ông Trần Đức Dưỡng- Thành viên
4. Ông Nguyễn Đình Hùng- Thành viên
5. Ông Lê Văn Nữa- Thành viên
6. Ông Lê Hoàng Minh- Thành viên
7. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh- Thành viên

* Ban Pháp chế:
1. Ông Huỳnh Thanh Sa-Trưởng Ban chuyên trách
2. Bà Nguyễn Thị Anh Trúc-Phó Trưởng Ban chuyên trách
3. Ông Đinh Văn Sơn- Thành viên
4. Ông Nguyễn Văn Cường- Thành viên
5. Ông Đặng Minh Tân- Thành viên

HUYỆN NHƠN TRẠCH
I. THƯỜNG TRỰC HĐND
1. Chủ tịch: Ông Quách Hữu Đức
2. Phó Chủ tịch: Ông Vi Văn Đức.
3. Ủy viên Thường trực: Ông Phạm Văn Nhựt.

II. CÁC BAN HĐND
* Ban Kinh tế xã hội:
1. Ông Dương Văn Em : Trưởng Ban kiêm nhiệm.
2. Ông Nguyễn Văn Hùng: Phó Trưởng Ban chuyên trách.
3. Ông Dương Văn Nhơn: Thành viên.
4. Ông Huỳnh Minh Hiền: Thành viên.
5. Bà Phan Thị Hiếu: Thành viên Ban.

* Ban Pháp chế:
1. Ông Nguyễn Hữu Nghị: Trưởng Ban kiêm nhiệm.
2. Bà Huỳnh Thị Thanh Trúc: Phó Trưởng Ban chuyên trách
3. Ông Huỳnh Minh Đức: Thành viên
4. Ông Phạm Sỹ Linh: Thành viên
5. Ông  Đoàn Duy Trí: Thành viên.

HUYỆN XUÂN LỘC
I. THƯỜNG TRỰC HĐND
1. Chủ tịch: Ông Nguyễn Minh Nhật.
2. Phó Chủ tịch: Bà Huỳnh Ngọc Nga.
3. Ủy viên Thường trực: Ông Lê Văn Ngãi.

II. CÁC BAN HĐND
* Ban Kinh tế - Xã hội
1. Ông Bùi Văn Chiến- Trưởng Ban kiêm nhiệm.
2. Bà Huỳnh Thị Lành  - Phó Trưởng Ban chuyên trách.
3. Ông Nguyễn Văn Linh - Phó Trưởng Ban chuyên trách.
4. Ông Nguyễn Công Danh - Thành viên.
5. Bà Lê Thị Hiệp  - Thành viên.
6. Bà Nguyễn Thanh Hương - Thành viên.
7. Ông Phan Văn Dự - Thành viên.

* Ban Pháp chế
1. Ông Phạm Văn Nam  - Trưởng Ban kiêm nhiệm
2. Ông Lê Văn Nam  - Phó Trưởng Ban chuyên trách.
3. Ông Đoàn Thanh Hải  - Phó Trưởng Ban chuyên trách.
4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Chiến - Thành viên.
5. Bà Trần Thị Kim Tân - Thành viên.
6. Ông Lê Quốc Việt - Thành viên
7. Ông Tống Trần Hòa  - Thành viên.

HUYỆN CẨM MỸ
I. THƯỜNG TRỰC HĐND
1. Chủ tịch: Ông Vũ Thanh Tùng.
2. Phó Chủ tịch: Ông Bùi Thành Xuân.
3. Ủy viên Thường trực: Ông Huỳnh Thanh Bình.

II. CÁC BAN HĐND
* Ban Kinh tế xã hội:
1. Ông Phạm Duy Lương-Trưởng Ban chuyên trách
2. Ông Lê Công Nhật-Phó Trưởng Ban chuyên trách
3. Ông Lầu Quốc Minh- Thành viên
4. Ông Phạm Minh Phong- Thành viên
5. Ông Nguyễn Huệ- Thành viên
6. Bà Phùng Thị Thanh Tú- Thành viên
7. Bà Bùi Thị Vinh- Thành viên

* Ban Pháp chế
1. Ông Vũ Hoàng Trung- Trưởng Ban chuyên trách
2. Ông Bùi Quang Quyết-Phó Trưởng Ban chuyên trách
3. Bà Đặng Thị Xim- Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Lệ Oanh- Thành viên
5. Ông Hoàng Triệu Linh- Thành viên

HUYỆN TRẢNG BOM
I. THƯỜNG TRỰC HĐND:
1. Chủ tịch: Ông Vũ Đức Khải
2. Phó chủ tịch: Ông Phan Chu Chinh
3. Ủy viên Thường trực: Bà Phạm Thị Lệ Thủy

CÁC BAN HĐND:
* Ban Kinh tế xã hội:
1. Bà Nguyễn Thị Nga-Trưởng Ban kiêm nhiệm
2. Ông Ngô Văn Lộc-Phó Trưởng Ban chuyên trách
3. Ông Lưu Hoài Nam- Phó Trưởng Ban chuyên trách
4. Bà Đào Thị Giang- Thành viên
5. Ông Lê Hữu Đảng- Thành viên
6. Ông Đỗ Ngọc Nam- Thành viên
7. Ông Nguyễn Xuân Thành- Thành viên
8. Bà Lưu Thị Ngọc Quế- Thành viên

* Ban Pháp chế:
1. Ông Lê Ngọc Tiên- Trưởng Ban kiêm nhiệm
2. Ông Nguyễn Vinh Hiển-Phó Trưởng Ban chuyên trách
3. Bà Đỗ Thị Thanh Bình- Phó Trưởng Ban chuyên trách
4. Bà Đỗ Thị Lan- Thành viên
5. Bà Trương Thị Hồng Hà- Thành viên
6. Ông Cao Văn Hưng- Thành viên

HUYỆN THỐNG NHẤT
I. THƯỜNG TRỰC HĐND:
1. Chủ tịch: Ông Ngô Ngọc Thanh
2. Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Tấn Xuân
3. Ủy viên Thường trực: Ông Nguyễn Đức Cường

II. CÁC BAN HĐND:
* Ban Kinh tế xã hội:
1. Ông Phạm Văn Hồng- Trưởng Ban kiêm nhiệm
2. Ông Nguyễn Văn Minh- Phó Trưởng Ban chuyên trách
3. Ông Nguyễn Tấn Phong- Thành viên
4. Ông Ngô Thành Nhân- Thành viên
5. Ông Nguyễn Đình Cương- Thành viên
* Ban Pháp chế:
1. Ông Lương Văn Định- Trưởng Ban kiêm nhiệm
2. Ông Lê Hùng- Phó Trưởng Ban chuyên trách
3. Ông Phan Toàn- Thành viên
4. Ông Cao Xuân Đáng- Thành viên
5. Bà Huỳnh Thị Thanh Hà- Thành viên

HUYỆN VĨNH CỬU
I. THƯỜNG TRỰC HĐND:
1. Chủ tịch: Ông Thái Văn Ri
2. Phó Chủ tịch: Ông Đào Văn Hội
3. Ủy viên Thường trực: Ông Nguyễn Thanh Tiền

II. CÁC BAN HĐND:
Ban Kinh tế xã hội:
1. Ông Luyên Thất Thuyết - Trưởng ban kiêm nhiệm.
2. Bà Nguyễn Thị Minh Phương - Phó Trưởng ban chuyên trách.
3. Bà Lê Thị Kim Loan-Thành viên.
4. Bà Trịnh Thị Ngọc Nga-Thành viên.
5. Ông Nguyễn Tấn Phước-Thành viên.

* Ban Pháp chế:
1. Bà Nguyễn Thị Mai Thu -Trưởng ban kiêm nhiệm
2. Ông Huỳnh Bình - Phó trưởng ban chuyên trách.
3. Ông Phạm Hữu Hoãn - Thành viên.
4. Ông Trần Quang Mỹ - Thành viên
5. Bà Huỳnh Lê Phượng Thắm-Thành viên

HUYỆN ĐỊNH QUÁN
I. THƯỜNG TRỰC HĐND:
1. Chủ tịch: Ông Trần Văn Phước
2. Phó Chủ tịch: Ông Lê Quang Đợi
3. Ủy viên Thường trực: Ông Nguyễn Tiến Ngọc.

II. CÁC BAN HĐND:
* Ban Kinh tế xã hội:
1. Ông Lê Thanh Sơn- Trưởng Ban kiêm nhiệm
2. Ông Nguyễn Tuấn Hạnh-Phó Trưởng Ban chuyên trách
3. Ông Nguyễn Văn Phong- Thành viên
4. Ông Đinh Ngọc Nhân- Thành viên
5. Ông Nguyễn Hữu Ngạn- Thành viên
6. Ông Trần Du- Thành viên
7. Ông Ngô Hồng Phúc- Thành viên

* Ban Pháp chế;
1. Ông Nguyễn Văn Hoàng- Trưởng Ban kiêm nhiệm
2. Ông Nguyễn Minh Quốc-Phó Trưởng Ban chuyên trách
3. Bà Nguyễn Thị Trang Hoàng- Thành viên
4. Ông Nguyễn Thành Thương- Thành viên
5. Ông Hoàng Xuân Mẫn- Thành viên
6. Ông Nguyễn Đình Thảo- Thành viên
7. Ông Trần Tấn Hoàng- Thành viên


HUYỆN TÂN PHÚ
I.THƯỜNG TRỰC HĐND:
1. Chủ tịch: Ông Phan Sương
2. Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Minh Hiệp
3. Ủy viên Thường trực: Ông Phan Văn Tùng

II. CÁC BAN HĐND:
* Ban Kinh tế xã hội
1. Ông Nguyễn Hữu Phương-Trưởng Ban kiêm nhiệm
2. Bà Phan Nguyễn Chi Mỹ-Phó Trưởng Ban chuyên trách.
3. Bà Huỳnh Thị Phúc- Thành viên
4. Ông Lê Văn Quản- Thành viên
5. Ông Huỳnh Ngọc Trạng- Thành viên
6. Ông Đinh Văn Bản- Thành viên
7. Ông Hoàng Đình Nam- Thành viên

* Ban Pháp chế:
1. Ông Đinh Văn Án- Trưởng Ban kiêm nhiệm.
2. Bà Mai Thanh Thúy-Phó Trưởng Ban chuyên trách.
3. Bà Trần Thị Thuần- Thành viên
4. Bà Phạm Thị Lý- Thành viên
5. Ông Lê Hùng Minh- Thành viên