Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 24-Tháng 5/2006

Cống Lò Rèn- Nhiều năm nay phải tiếp nhận nguồn nước thải ô nhiễm

Đăng ngày: 10/06/2006
Triển khai các chương trình hưởng ứng "Ngày Môi trường Thế giới" năm 2006, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đòan giám sát việc thực hiện các kiến nghị của TTHĐND tỉnh trong các đợt giám sát về Môi trường từ năm 2004 và năm 2005. Kết quả cho thấy, các đơn vị tuy có tích cực trong việc triển khai nhiệm vụ quản lý và bảo vệ môi trường, nhưng tình hình ô nhiễm môi trường từ các khu công nghiệp vẫn chưa được cải thiện.
Cống Lò Rèn
Qua một ngày khảo sát thực địa tại các khu vực đầu tư Nhà máy xử lý nước thải tập trung, các khu vực xả nước thải của các Nhà máy, các  Khu công nghiệp trên địa bàn huyện Long Thành, huyện Nhơn Trạch. Đòan đã ghi nhận sự tích cực của Công ty Cổ phần SONADEZI Long Thành về việc đã nhanh chóng đầu tư và đưa vào vận hành Nhà máy xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Long Thành  (Khu Công nghiệp Long Thành thành lập từ tháng 10 năm 2003). Trong khi đó có những Khu Công nghiệp thành lập từ nhiều năm nay, nhưng đầu tư Nhà máy xử lý nước thải tập trung triển khai rất chậm, như Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 do Công ty D2D đầu tư KD hạ tầng , Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3 do Công ty Tín Nghĩa đầu tư kinh doanh hạ tầng, cả hai Khu Công nghiệp này đều có đường nước thải ra khu dân cư, cống Lò Rèn và đổ ra sông Thị Vải

Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 3, có tổng diện tích là 688 ha, thành lập từ tháng 7 năm 1997, do Công ty Tín Nghĩa đầu tư kinh doanh hạ tầng theo Quyết định 899/TTg, ngày 22/10/1997, Khu Công nghiệp được đầu tư làm 2 giai đọan. Giai đọan 1 có diện tích 336,9 ha, đã cho Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa thuê 299,06 ha và 11 doanh nghiệp thuê với diện tích 16,15 ha; trong phần đất của Formosa thuê, ngòai DN của Formosa, đã cho 17 doanh nghiệp thuê lại 82,8/299,06 ha. Giai đọan 2, Công ty Tín Nghĩa đã cho 13 doanh nghiệp thuê với số diện tích 47,01 ha. Nhưng đến nay cả 2 giai đọan đầu tư của Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3 đều chưa triển khai xây dựng Nhà máy xử lý nước thải tập trung, do vậy nước thải của tòan khu công nghiệp Nhơn Trạch 3 đều được xả vào cống Lò Rèn, nhiều năm nay cống Lò Rèn luôn phải tiếp nhận nguồn nước ô nhiễm và theo ghi nhận các thông tin từ Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng Tín Nghĩa thì việc đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải tập trung tại Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 3- giai đọan 1 sẽ còn phải kéo dài, vì đến nay chưa ngã ngũ việc Formosa hay Tín Nghĩa đầu tư Nhà máy xử lý nước thải tập trung tại phân khu công nghiệp Nhơn Trạch 3 - giai đọan 1. Đối với Công ty TNHH một thành viên Tín Nghĩa, đến nay chỉ xác định trách nhiệm xây dựng Nhà máy xử lý nước thải tập trung tại Khu CN Nhơn Trạch 3- thuộc giai đọan 2 và việc trien khai này cũng rất chậm, vì đến nay vẫn chưa khởi công và chưa biết đến khi nào mới có Nhà máy xử lý nước thải tập trung tại Khu Công nghiệp này và việc vận hành của nó ra sao còn phải tiếp tục chờ đợi. Cống Lò Rèn đến khi nào mới hết phải tiếp nhận nguồn nước rất ô nhiễm. Để hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2006 với chủ đề "Sa mạc và hoang mạc hóa", nếu chúng ta không tích cực thì nước thải này nó sẽ thấm vào đất làm cho đất thóai hóa, bạc màu, gây ô nhiễm nguồn nước và sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe dân cư trong khu vực.

Kim Chung