Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 77-T8-2011

Kết quả kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VIII

Đăng ngày: 20/05/2013
Kỳ họp thứ II HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016 diễn ra trong hai ngày 14 và 15 tháng 7 năm 2011 tại Hội trường Trụ sở khối nhà nước tỉnh được truyền hình trực tiếp các phiên khai mạc, chất vấn và bế mạc. Kỳ họp có sự tham dự của 78/80 đại biểu HĐND tỉnh. Ông Trần Đình Thành, Ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Đinh Quốc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Nguyễn Thị Kim Liên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các ngành, địa phương tham dự kỳ họp. ​

     Kỳ họp đã nhất trí thông qua 04 Nghị quyết trong đó có 03 Nghị quyết thường kỳ về điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 và bổ sung một số giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2011; điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng năm 2011; điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước, bổ sung dự toán thu ngân sách cấp tỉnh, chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2011 và 01 Nghị quyết về việc ban hành quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa VIII.

     Đại biểu tham dự kỳ họp đã thống nhất đánh giá: 6 tháng đầu năm 2011, mặc dù tình hình chung vẫn còn nhiều yếu tố bất lợi nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Tỉnh ủy, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị đã góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, đảm bảo an sinh xã hội, giữ ổn định tình hình, tạo đà phát triển cho những tháng cuối năm.

     Toàn tỉnh đã bám sát và thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2011, Nghị quyết số 187/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

     Trong 6 tháng cuối năm 2011, tình hình chung còn nhiều khó khăn, thách thức về ảnh hưởng của lạm phát, biến động tăng giá, các vướng mắc về thủ tục đất đai, về hạ tầng kết nối chưa đồng bộ và những vấn đề tác động từ tình hình thế giới. Mặc dù vậy, toàn tỉnh vẫn phải tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra và phải chủ động xử lý, giải quyết kịp thời hiệu quả những vấn đề phát sinh. Mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2011, tổng sản phẩm quốc nội tăng 13% đến 13,5% so với năm 2010; tổng thu ngân sách trên địa bàn phấn đấu đạt và vượt dự toán Trung ương giao; thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu văn hóa, xã hội và môi trường.

     Kết luận kỳ họp, Chủ tọa kỳ họp nhấn mạnh và đề nghị UBND tỉnh, các ngành và UBND các cấp tập trung triển khai tích cực, có hiệu quả một số vấn đề trọng tâm sau:

     - Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết về bổ sung một số giải pháp để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ kinh tế xã hội an ninh quốc phòng; Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng và điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2011 đã được HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị. Tiếp tục xem xét, tìm kiếm các giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch số 97-KH/TU của Tỉnh ủy về "nông nghiệp, nông dân, nông thôn" trong đó trước mắt tập trung nguồn lực đầu tư cho các xã điểm xây dựng "Nông thôn mới"; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo không để xảy ra tình trạng giá cả tăng đột biến trên địa bàn đặc biệt trong những tháng cuối năm.

     - Tận dụng mọi cơ hội tăng cường xuất khẩu; kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu, đẩy mạnh cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; thực hiện tiết kiệm năng lượng, ưu tiên bảo đảm đủ điện cho sản xuất; thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội: Các chính sách về giảm nghèo nhanh và bền vững, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động đặc biệt là những tháng cuối năm, tránh tình trạng đình công của công nhân.

     - Tăng cường kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ công chức, đảm bảo thực hiện cải cách hành chính, củng cố bộ máy quản lý hành chính nhà nước của các ngành, các cấp gắn với nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động và công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, chú trọng thanh tra công vụ.

     - Chủ động chỉ đạo phòng, chống các loại dịch bệnh, quản lý chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm.

     - Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên nhằm chuẩn bị bước vào năm học mới 2011 – 2012 của tỉnh với mục tiêu “dạy tốt – học tốt”.

     - Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật trong nhân dân đi liền với việc khắc phục tình trạng thiếu hụt cán bộ các cơ quan Tư pháp, phải đảm bảo đáp ứng với yêu cầu công tác xét xử trong tình hình số án thụ lý tăng một cách đột biến như thời gian vừa qua. Quán triệt sâu sắc, tạo sự thống nhất nhận thức cao trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội về tình hình và những chủ trương, giải pháp của Đảng và Nhà nước; động viên cán bộ, Đảng viên gương mẫu thực hiện và động viên các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, giải pháp, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

     - Tập trung chỉ đạo, đảm bảo vững chắc an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm; chú trọng đến phòng ngừa các vi phạm pháp luật về kinh tế, về tội phạm băng nhóm, về tội phạm ma túy và an toàn giao thông đặc biệt trong những tháng cuối năm.

     - Lãnh đạo các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác tiếp công dân; đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng trách nhiệm và quyền hạn của các ngành các cấp đã được quy định trong Luật khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra điểm nóng ở từng địa bàn.

     - Đối với các nội dung chuyên đề thuộc chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2011 của HĐND tỉnh, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc các ngành thực hiện tốt công tác chuẩn bị để trình ra kỳ họp cuối năm xem xét, quyết định đảm bảo kịp thời hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng với yêu cầu của công tác quản lý, điều hành của địa phương.

     Sau kỳ họp thứ II HĐND tỉnh khóa VIII, các đại biểu sẽ tiến hành tiếp xúc cử tri tại địa bàn ứng cử theo đúng quy định của luật, Chủ toạ cũng đã đề nghị trong đợt tiếp xúc cử tri này, đề nghị các vị đại biểu báo cáo kết quả kỳ họp, giải thích, tuyên truyền nội dung của các Nghị quyết kỳ họp cho cử tri hiểu và gương mẫu thực hiện các nghị quyết để cử tri tin tưởng thực hiện. Trong quá trình hoạt động, đề nghị các đại biểu tiếp tục quan tâm giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết do HĐND tỉnh khóa VII ban hành còn hiệu lực thi hành và các Nghị quyết được HĐND tỉnh khóa VIII xem xét, thông qua.
       
                                                                            Ngô Trọng Phúc