Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 77-T8-2011

KỲ HỌP THỨ 2 HĐND TỈNH KHÓA VIII: Điều chỉnh 03 chỉ tiêu kế hoạch về kinh tế năm 2011 và bổ sung 05 nhóm giải pháp.

Đăng ngày: 16/05/2013
​Tại kỳ họp thứ 2, có 3 chỉ tiêu kinh tế năm 2011 đã được HĐND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh, gồm: chỉ tiêu thu hút vốn đầu tư nước ngoài được điều chỉnh từ 1,5 tỷ USD – 1,7 tỷ USD xuống còn 850 triệu USD; chỉ tiêu thu hút vốn đầu tư trong nước được điều chỉnh từ 30.000 – 33.000 tỷ đồng xuống còn 15.000 tỷ đồng và chỉ tiêu về tổng vốn đầu tư trên địa bàn được điều chỉnh từ 36.000 – 37.700 tỷ đồng xuống còn 34.000 tỷ đồng.

​     Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2011, ngoài các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch năm 2011 đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 187/2010/NQ-HĐND ngày 9/12/2010, HĐND tỉnh đã quyết nghị, bổ sung 05 nhóm giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2011 như sau:

     Thứ nhất, tập trung thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, khuyến khích xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu, sử dụng tiết kiệm năng lượng. Tăng cường công tác theo dõi, nắm sát tình hình sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, đề xuất tháo gỡ kịp thời về cơ chế chính sách, vốn, thị trường, lao động, đặc biệt là thiếu điện cho sản xuất. Tập trung chỉ đạo thực hiện hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Ngăn chặn kịp thời và có hiệu quả các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh vàng, hoạt động ngoại hối và kiểm soát tín dụng; đặc biệt là lãi suất tiền gửi tiết kiệm và lãi suất tiền cho vay, huy động trong hệ thống tín dụng, ngân hàng địa phương. Tiếp tục thực hiện kiểm tra, giám sát thị trường, bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu, hàng lương thực, thực phẩm ảnh hưởng đến chi phí đầu vào của sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người lao động.

       Thứ hai, thực hiện chính sách tài chính và đầu tư. Chủ động sắp xếp lại các nhiệm vụ chi để tiếp tục thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên. Rà soát, đề xuất cắt giảm các dự án khởi công mới không thuộc danh mục cho phép của Chính phủ theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011, Nghị quyết 83/NQ-CP ngày 05/6/2011 và các dự án có tiến độ thực hiện chậm; bổ sung vốn cho các dự án chuyển tiếp có khả năng hoàn thành trong năm 2011 nhưng còn thiếu vốn. Đối với cấp huyện cần quan tâm tập trung vốn cho các dự án đầu tư hạ tầng nông thôn mới và dự án thuộc chương trình kiên cố hóa trường học, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012.

      Thứ ba, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Tập trung chỉ đạo hỗ trợ giảm nghèo tại các địa phương, nhất là các xã, phường, thị trấn vùng đặc biệt khó khăn. Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng chính sách người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (già yếu cô đơn, không nơi nương tựa,…); hỗ trợ tiền điện cho người nghèo, hỗ trợ chi phí học tập, cấp bù kinh phí  miễn giảm học phí cho các cơ sở giáo dục theo quy định.

       Thứ tư, thực hiện công tác xúc tiến đầu tư. Tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư nhằm quảng bá tiềm năng và cơ hội đầu tư vào Đồng Nai để kêu gọi đầu tư theo định hướng ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh. 

bo sung 5 du thao.jpg
Đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết​ 

      Thứ năm, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền. Tiếp tục tuyên truyền nội dung của Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ và Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ để nhân dân hiểu, đồng thuận thực hiện. Các cơ quan thông tin, truyền thông, báo chí bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước. Tập trung tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010 – 2015. 

                                                                                  Thùy Trang