Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 37 tháng 11-2007

TIN CẤP HUYỆN

Đăng ngày: 23/02/2008
Một số hoạt động trọng tâm của HĐND cấp huyện trong tháng
THỐNG NHẤT: Đánh giá hoạt động của ban HĐND thí điểm tại 3 xã

Vừa qua, Thường trực HĐND huyện tổ chức giao ban với các Ban, tổ trưởng tổ đại biểu HĐND huyện và Thường trực HĐND 10 xã nhằm đánh giá hoạt động của HĐND 9 tháng đầu năm, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 4/2007; đánh giá hoạt động của ban HĐND thí điểm tại 3 xã. HĐND huyện và xã đã có nhiều cố gắng để thực hiện đầy đủ các chức năng như tổ chức kỳ họp HĐND, giám sát, tiếp xúc cử tri…đúng theo luật định. Ban HĐND các xã bước đầu đã nắm bắt được chức năng hoạt động của ban HĐND. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện các chức năng luật định cũng còn có nhiều hạn chế như: Kỹ năng xây dựng báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết của các xã còn yếu nhất là đối với lĩnh vực thu chi ngân sách; Công tác điều hành kỳ họp của Thường trực HĐND các xã chưa linh hoạt, còn nặng về đọc báo cáo chưa dành nhiều thời gian cho thảo luận và chất vấn. Đối với hoạt động giám sát: các xã thực hiện chưa đồng đều; một số xã chưa tích cực thực hiện công tác giám sát, có xã qua 9 tháng đầu năm chỉ tổ chức được 01 hoặc 02 cuộc. Đối với Ban HĐND 3 xã: thành viên của ban vẫn chưa nắm bắt rõ chức năng, hoạt động của ban, hầu hết thành viên ban đều kiêm nhiệm, chưa có kinh nghiệm nên khó thực hiện nhiệm vụ. Thường trực HĐND huyện đã có ý kiến trao đổi kinh nghiệm hướng dẫn các xã thực hiện tốt hơn các chức năng của HĐND, đồng thời triển khai một số vấn đề lớn của địa phương cần tập trung thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2007. Kim Đoan

 

CẨM MỸ: Hoạt động của HĐND huyện trong 9 tháng đâu năm 2007 đặt trọng tâm những vấn đề gắn liền với tình hình phát triển kinh tế- xã hội của huyện

Tổ chức thành công kỳ họp thứ 8 và kỳ họp thứ 9- HĐND huyện khóa I nhiệm kỳ 2004-2009, công tác chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội khóa XII trên địa bàn 13 xã đạt yêu cầu và đúng luật. Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện trên một số lĩnh vực được tăng cường về mặt số lượng và chất lượng, nội dung trọng tâm các vấn đề gắn liền với tình hình phát triển kinh tế- xã hội của huyện trong 9 tháng đầu năm, các vấn đề bức xúc của xã hội như: Ô nhiễm môi trường, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Công tác thi hành án dân sự, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; Tình hình cấp thẻ và khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi; Giếng nước sinh hoạt tập trung theo Quyết định 134/TTg… Đã đưa ra nhiều kiến nghị cụ thể, xác đáng được UBND huyện quan tâm chú trọng để chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện. Tuy nhiên, trong công tác giám sát chưa đi sâu vào lĩnh vực xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách và xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn, một số ý kiến, kiến nghị của đoàn giám sát chưa được đơn vị được giám sát và cơ quan liên quan tổ chức thực hiện và trong giải quyết đơn thư vẫn còn một số phòng, ban, UBND xã chậm giải quyết để người dân phải đi lại nhiều lần. Kim Ngọc

 

LONG THÀNH: Số cuộc giám sát của Thường trực HĐND các xã trong thời gian qua so với yêu cầu, nhiệm vụ là còn quá ít.

Qua kết quả giám sát hoạt động của Thường trực HĐND của 4 xã Phước Thái, Bàu Cạn, Long An và xã Lộc An trong năm 2006 và 6 tháng đầu năm 2007, đồng thời qua kiểm tra thực tế các Nghị quyết, văn bản và hồ sơ lưu trữ có liên quan đến hoạt động của HĐND các xã, công tác chuẩn bị kỳ họp, Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND huyện nhận thấy, Thường trực HĐND các xã đều có tổ chức họp liên tịch đúng theo quy định. Tuy nhiên, sau hội nghị liên tịch chỉ có Thường trực HĐND xã Phước Thái, Lộc An có  thông báo kết luận  nội dung chương trình kỳ họp và phân công ngành chuyên môn chuẩn bị báo cáo theo yêu cầu, còn Thường trực HĐND xã Bàu Cạn và xã Long An không có thông báo kết luận sau hội nghị  liên tịch. Số cuộc giám sát của Thường trực HĐND các xã trong thời gian qua so với yêu cầu, nhiệm vụ là còn quá ít. Riêng Thường trực HĐND xã Bàu Cạn từ năm 2006 đến nay không tổ chức được một cuộc giám sát nào, như vậy Thường trực HĐND xã Bàu Cạn chưa làm hết chức năng và không hoàn thành nhiệm vụ mà HĐND xã đã giao trong đó có chức năng giám sát. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, Thường trực HĐND các xã  cần tăng cường hơn nữa công tác giám sát, phải có kế hoạch giám sát cụ thể việc tổ chức thực hiện Nghị quyết HĐND trên từng lĩnh vực; phải xem hoạt động  giám sát của HĐND là một hoạt động được tiến hành thường xuyên, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ, chức năng của HĐND. Riêng  Thường trực HĐND xã Bàu Cạn cần tăng cường hoạt động của Thường trực HĐND để nâng cao vai trò trách nhiệm của từng cá nhân đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Kim Ngọc

Hoạt động của HĐND huyện ngày càng được tăng lên cả về số lượng và chất lượng

Chín tháng đầu năm 2007, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức thực hiện 28 cuộc khảo sát, giám sát, Ban pháp chế thực hiện 05 cuộc giám sát và Ban KTNS tổ chức 16 cuộc khảo sát, giám sát, tập trung vào các lĩnh vực như: Công tác tuyển quân và tình hình giao nhận quân; xử lý và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các cơ sở chăn nuôi; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; triển khai công tác bầu cử Đại biểu QH khóa XII; khảo sát các công trình xây dựng cơ bản; tiến độ thi công đường Lộc An; tình hình triển khai thực hiện danh mục công trình XDCB thuộc nguồn ngân sách tỉnh cấp; khảo sát chất lượng hoạt động HĐND tại 6 xã và chất lượng hoạt động của Thường trực HĐND xã Tam Phước và một số hoạt động khác trên địa bàn huyện. Thông qua các cuộc giám sát Thường trực HĐND và 2 Ban đã đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm tháo gỡ những vướng mắc góp phần giải quyết một số vấn đề bức xúc của địa phương. Công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình, đề án do UBND huyện trình tại kỳ họp là nhiệm vụ quan trọng, các Ban đã cố gắng nâng cao chất lượng báo cáo thẩm tra góp phần cung cấp cho đại biểu có thêm cơ sở xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của huyện sát hợp với thực tế và có tính khả thi cao.Công tác phối hợp hoạt động với các ban, ngành được tham gia thường xuyên, việc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp được các đại biểu thực hiện nghiêm túc, từ đầu năm đến nay Thường trực HĐND tiếp 25 lượt với 30 công dân đến khiếu nại liên quan đến việc tranh chấp đất đai, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…..Ban HĐND xã (thí điểm) hoạt động đều hơn và có sự phối hợp chặt chẽ nên hiệu quả giám sát cao hơn khi chưa có Ban HĐND.

Nguyễn Văn Tám-UVTT HĐND huyện Long Thành 

Hoạt động của Ban HĐND xã An Phước và Ban HĐND xã Long Phước

Trong 9 tháng năm 2007, Ban HĐND xã An Phước và Ban HĐND xã Long Phước đã tổ chức được 11 cuộc giám sát 5 cuộc giám sát  với 52 kiến nghị đề xuất đối với UBND xã và đơn vị chịu sự giám sát để xử lý và rút kinh nghiệm. Việc thẩm tra các báo cáo, tờ trình, đề án của Ban HĐND xã được tổ chức theo phương pháp tập thể thành viên của Ban cùng nghiên cứu, đóng góp ý kiến nên chất lượng kỳ họp được nâng lên. Ngoài các cuộc giám sát ra các thành viên của Ban còn phối hợp với Thường trực HĐND xã tham gia tập huấn trao đổi các kỹ năng hoạt động giám sát, công tác tiếp dân, tiếp xúc cử tri và công tác thẩm tra báo cáo do Thường trực HĐND huyện tổ chức. Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, thường trực HĐND hai xã nhận thấy mô hình hoạt động của Ban HĐND xã đã phát huy tác dụng, đáp ứng với  tình hình hiện nay, từng bước góp phần nâng cao vị trí, vai trò của HĐND, đồng thời giúp cho UBND, các Ban, ngành của UBND xã khắc phục kịp thời những hạn chế, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực KTXH, ANQP nâng cao vai trò trách nhiệm của cá nhân và tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của điạ phương. Tuy nhiên, cũng còn một số thành viên tham gia đoàn giám sát còn lúng túng trong công tác giám sát do còn ít kinh nghiệm trong hoạt động giám sát, trình độ chuyên môn nghiệp vụ còn hạn chế; do Thường trực Ban HĐND xã còn kiêm nhiệm nên rất ít thời gian để tổ chức các cuộc giám sát theo kế hoạch đề ra. Kim Ngọc