Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Bản tin HĐND số 37 tháng 11-2007


gioithieu
 
Một số hoạt động trọng tâm của HĐND cấp huyện trong tháng
 
Theo báo cáo của Sở Tài Nguyên - Môi trường (Sở TNMT) với Đoàn giám sát của Ban Pháp che HĐND tỉnh ngày 04-10, trong 9 tháng Sở TNMT đã tiếp 126 lượt người đến khiếu nại, phản ánh (không có tố cáo).
 
Trong thời gian qua, chủ trương xã hội hóa (XHH) hoạt động y tế, giáo dục- đào tạo, văn hóa, thể dục- thể thao đã được thực hiện ở các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đạt một số kết quả khả quan. Đến nay, trên địa bàn tỉnh nhiều cơ sở giáo dục, phòng khám bệnh, cơ sở cung cấp các dịch vụ văn hóa, thể dục - thể thao ngoài công lập được xay dựng, không chỉ ở khu đô thị mà còn ở các huyện miền núi.
 
Trong số những lý do đưa ra thì lý do chủ yếu của việc tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm mô hình thí điểm Ban HĐND cấp xã từ Đồng Nai, theo ông Nguyễn Minh Được, Bí thư huyện Ủy và ông Cao Minh Thuận, phó Bí Thư thường trực Chủ tịch HĐND huyện Phước Long tỉnh Bình Phước lại thuộc một góc độ khác mà khi tổ chức thí điểm, Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai ít quan tâm đến.
 
Ngày 19 tháng 10 năm 2007, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND cấp huyện lần thứ 3-2007 để đánh giá kết quả phối hợp hoạt động 9 tháng đầu năm 2007 và thống nhất nội dung các hoạt động phối hợp của quý IV-2007 trong đó có một số hoạt động giám sát chủ đạo.
 
Có thể nói qua việc thực hiện công tác dân vận chính quyền tại tỉnh Đồng Nai đã có những chuyển biến trong nhận thức của mỗi cán bộ công chức, trong từng cấp, từng ngành.
 
Theo Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) và Quy định BVMT trong các khu công nghiệp (KCN), các KCN khi lấp đầy 30% diện tích, phải đưa hệ thống Xử lý nước thải tập trung (XLNTTT) vào hoat động, trong đó mỗi nhà máy trong KCN trước khi đi vào hoạt động, phải có hệ thống xử lý nước thải cục bộ.
 
Mười lăm năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam-Hàn Quốc, đối với Đồng Nai từ năm 2004 đã ký bản thỏa thuận hợp tác với tỉnh Gyeongnam, từ đó hai tỉnh đã tiến hành những chuyến viếng thăm qua lại và đã có những kết quả bước đầu.
 
Không đưa ra kỳ họp Đề án về chế độ, chính sách thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình; Đề án về Phát triển Quỹ nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020; Đề án về Chế độ ưu đãi cho cán bộ quản lý ngành giáo dục-đào tạo và dạy nghề; Đề án về phí an ninh, trật tự.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: