Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 94-T4-2013

Tin tổng hợp

Đăng ngày: 26/06/2013
​Tin tổng hợp.

​     1. Quy định mức hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú và tại Trung tâm.

     Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tại nơi cư trú; mức đóng góp và hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma túy áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm. Đối tượng áp dụng là người đã hoàn thành xong thời gian cai nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội Đồng Nai áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú và người đã hoàn thành xong thời gian cai nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội Đồng Nai áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm. Theo đó, người áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú được hỗ trợ tư vấn miễn phí về tâm lý, xã hội liên quan đến vấn đề phòng, chống ma túy, tái hòa nhập cộng đồng và hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp mức 2.000.000 đồng/người/khóa học nghề. Đối với người áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm được quy định cụ thể mức đóng góp về tiền ăn, các khoản hỗ trợ và mức miễn, giảm tiền ăn cho một số đối tượng trong thời gian chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm.

     2. Thành lập Ban Chỉ đạo điều hành cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

     Ban Chỉ đạo điều hành cung cấp điện trên địa bàn tỉnh do bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; ông Nguyễn Văn Quan, Phó Giám đốc Sở Công thương giữ nhiệm vụ là Phó Trưởng ban Thường trực; Giám đốc Công ty TNHHMTV Điện lực Đồng Nai, Phó Trưởng ban cùng các ủy viên là đại diện các cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các KCN, Đài PTTH Đồng Nai và Báo Đồng Nai. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: căn cứ kế hoạch cung ứng điện hàng tháng của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam và sản lượng, công suất điện phân bổ cho tỉnh, chỉ đạo thực hiện phương án cung cấp điện theo từng tháng nhằm khai thác tốt nhất công suất và sản lượng điện được phân bổ, đáp ứng nhu cầu tối đa cho sản xuất và sinh hoạt của người dân trong khả năng của hệ thống điện; giám sát việc thực hiện cung cấp điện trên địa bàn, đảm bảo cung cấp điện theo danh sách khách hàng quan trọng ưu tiên cung cấp, ưu tiên cung cấp điện cho các sự kiện chính trị xã hội quan trọng diễn ra tại địa phương, chỉ đạo giải quyết các khiếu nại của khách hàng về cung cấp điện trên địa bàn; chỉ đạo các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, các cơ quan thông tin truyền thông đại chúng tại địa phương, các Công ty kinh doanh hạ tầng KCN và các điện lực địa phương trong việc tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và thực hiện các biện pháp tiết giảm, tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh; xem xét, chỉ đạo các Công ty kinh doanh hạ tầng KCN trong việc đầu tư các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp về sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm điện và thỏa thuận đầu tư hợp lý nguồn máy phát điện diesel dự phòng; chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm trong cung cấp điện và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

     3. Thành lập các Hội trên địa bàn tỉnh

    Hội Sinh vật cảnh huyện Tân Phú là một tổ chức xã hội, hoạt động trong phạm vi huyện Tân Phú, chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh Đồng Nai và chịu sự quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động của UBND huyện Tân Phú. Hội Luật gia là một tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, hoạt động trong phạm vi thành phố Biên Hòa, chịu sự quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động của UBND thành phố Biên Hòa. Hiệp hội điều Đồng Nai là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, hoạt động trong phạm vi tỉnh Đồng Nai, chịu sự quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Các Hội và Hiệp hội có tư cách pháp nhân, con dấu và mở tài khoản riêng theo đúng quy định hiện hành, hoạt động theo nguyên tắc: Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; tự bảo đảm kinh phí hoạt động; không vì mục đích lợi nhuận; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ hội. Đồng thời, tiến hành đại hội thành lập Hội, Hiệp hội để công bố Quyết định cho phép thành lập; thông qua chương trình hoạt động, Điều lệ; bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, các chức danh lãnh đạo và trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định phê duyệt Điều lệ theo đúng quy định hiện hành về tổ chức, hoạt động và quản lý hội trong thời gian 90 ngày kể từ ngày Quyết định cho phép thành lập có hiệu lực thi hành.

     4. Tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh năm 2013

   Căn cứ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) tỉnh Đồng Nai năm 2013 đã được Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt, trong năm 2013 Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh tổ chức 23 lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kiến thức quản lý nhà nước. Cụ thể, đối với CBCCVC cấp tỉnh huyện được tổ chức 04 lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên; 01 lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên chính; 01 lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên cao cấp; 01 lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cho lãnh đạo cấp phòng; 06 lớp Bồi dưỡng kỹ năng tác nghiệp Hành chính và Đạo đức công. Đối với CBCC cấp xã được tổ chức 02 lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN dành cho công chức; 06 lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ; 01 lớp Bồi dưỡng kiến thức dành cho nữ đại biểu HĐND cấp xã và 01 lớp Bồi dưỡng kiến thức dân vận chính quyền. Tùy nội dung bồi dưỡng có sự phối hợp đào tạo, hướng dẫn của Học viện Hành chính, Trường Chính trị, các sở ban ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh, trong đó nội dung bồi dưỡng kiến thức dành cho nữ đại biểu cấp xã có sự phối hợp của Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.

                                                                               Thu Hương