Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 24-Tháng 5/2006

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu 5 tháng đầu năm chỉ đạt 38,55% KH năm.

Đăng ngày: 10/06/2006
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu 5 tháng đầu năm chỉ đạt 38,55% KH năm.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên thị thị trường xã hội 5 tháng đạt 7.647,68 tỷ đồng, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm 2005, nhưng chỉ đạt 37,3 % so với KH năm 2006. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 tăng 1,37% so tháng trước, so với cùng kỳ năm trước tăng 5,13%.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2006 đạt 3.392,253 triệu USD, tăng 19,41% so cùng kỳ, đạt 38,55% kế hoạch năm, trong đó xuất khẩu đạt 1.566,75 triệu USD, tăng 32,10% so cùng kỳ, đạt 40,96% KH năm; nhập khẩu đạt 1.825,503 triệu USD, tăng 10,31% so cùng kỳ, đạt 36,69% KH năm.
NGUYỄN THỊ PHI