Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 18 tháng 11-2005

5 việc kiểm sát viên không được làm

Đăng ngày: 12/01/2006
5 việc kiểm sát viên không được làm

     Để tạo điều kiện cho nhân dân giám sát cán bộ, Kiểm sát viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần thiết thực xây dựng ngành Kiểm sát Đồng Nai ngày càng trong sạch , vững mạnh, ngày 24 tháng  10 năm 2005, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai có công văn  số 1611/CV-VKS đề nghị các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải công khai Điều 15 của Pháp lệnh Kiểm sát viên năm 2002 quy định Kiểm sát viên không được làm những việc sau đây:

1.       Những việc mà pháp luật quy định cán bộ, công chức không được làm;

2.       Tư vấn cho bị can, bị cáo, đương sự hoặc người tham gia tố tụng khác làm cho việc giải quyết vụ án hoặc những việc khác không đúng quy định của pháp luật;

3.       Can thiệp trái pháp luật vào việc giải quyết các vụ án hoặc lợi dụng ảnh hưởng của mình tác động đến người có trách nhiệm giải quyết vụ án;

4.       Đem hồ sơ vụ án hoặc tài liệu hồ sơ vụ án ra khỏi cơ quan, nếu không vì nhiệm vụ được giao hoặc không được sự đồng ý của người có thẩm quyền;

5.       Tiếp bị can, bị cáo, đương sự hoặc người tham gia tố tụng khác trong các vụ án mà mình có thẩm quyền giải quyết ngoài nơi quy định./.

BBT