Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 18 tháng 11-2005

Bảo đảm việc làm cho người lao động

Đăng ngày: 13/01/2006
Bảo đảm việc làm cho người lao động

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành thông tư số 29/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện 01 số điều cùa Nghị định số 80/2005/NĐ-CP của Chính phủ về giao, bàn, khoán kinh doanh, cho thuê Công ty Nhà nước.

Thông tư này quy định: Đối với người lao động tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp sau khi Công ty Nhà nước thực hiện sắp xếp lại sẽ được đảm bảo việc làm tối thiểu là 3 năm. Đối với người có tên trong danh sách thường xuyên của Công ty Nhà nước nếu chấm dứt hợp đồng theo quy định tại thời điểm sắp xếp lại Công ty, được Giám đốc Công ty Nhà nước giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc và quyền lợi về BHXH; được ghi vào danh sách để bàn giao cho bên nhận bàn giao. Bên nhận bàn giao có trách nhiệm tiếp nhận và tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã ký kết với người lao động cho đến khi sửa đổi, bổ sung hoặc ký hợp đồng lao động mới.

Trước đó, Bộ Lao động thương binh và xã hội đã ban hành Thông tư số 13/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động trong thời gian đào tạo lại nghề. Sau thời gian đào tạo lại nghề, công ty cổ phần có trách nhiệm bố trí việc làm cho người lao động. Người lao động được đào tạo lại nghề, nếu không làm việc theo cam kết thì phải bồi thường chi phí đào tạo và các khoản khác nếu có.

Nguyễn Thị Phi