Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 18 tháng 11-2005

Đơn thư phản ánh những thiếu Sót trong Quàn lý Hành chính Nhà nước

Đăng ngày: 13/01/2006
Đơn thư phản ánh những thiếu Sót trong Quàn lý Hành chính Nhà nước

      Ngày 04 tháng 11 năm 2005, ông Đinh Quốc Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên họp kiểm tra, rà soát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn thị xã Long Khánh 10 tháng đầu năm 2005. Tham dự Đoàn kiểm tra có đại diện Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Sở Tài nguyên&Môi trường, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có lãnh đạo UBND thị xã, các phòng ban chuyên môn thuộc UBND.

Qua kiểm tra cho thấy công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của UBND thị xã có chuyển biến, đạt kết quả khá tốt: có lập sổ theo dõi, có sự phối hợp giữa UBND thị xã với UBMTTQ và các đoàn thể, bộ phận tiếp công dân có sự chuẩn bị kỹ hồ sơ tài liệu…Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo đã được Ban Thường vụ Thị ủy Long Khánh đưa vào Nghị quyết lãnh đạo triển khai thực hiện.

Kết luận sau buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: cần đánh giá chất lượng giải quyết đơn thư để kịp thời phát hiện những thiếu sót trong quản lý hành chính nhà nước và thực thi pháp luật, đồng thời duy trì chế độ thông tin báo cáo định kỳ về UBND tỉnh. Trong năm 2006, UBND thị xã cần xây dựng kế hoạch về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo nhằm tạo bước chuyển biến trong công tác này. Trước mắt, trong những tháng cuối năm 2005, cần tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vụ việc thuộc thẩm quyền. Tiếp tục củng cố và tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở để kết hợp với tuyên truyền, vận động, giáo dục pháp luật cho nhân dân ngay từ cấp xã để hạn chế việc nhân dân đi khiếu nại vượt cấp.

Nguyễn Thị Oanh