Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Bản tin HĐND số 18 tháng 11-2005


Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và chương trình công tác Quý IV/2005, ngày 28 tháng 10 năm 2005 Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 67/2004/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về xây dựng Quỹ bảo trợ trẻ em (QBTTE) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các biện pháp khẩn cấp phòng chồng dịch H5N1
 
Kết quả thực hiện 10 tháng về khối đượng XDCB đạt 695,5 tỉ đồng, đạt 77,08% KH năm, trong khi đó về vốn mới giải ngân được 361,681 tỉ đồng, đạt 40,08% KH và chỉ đạt 52% giá trị khối lượng hoàn thành. Như vậy việc giải ngân vốn trong XDCB vẫn trong tình trạng chậm, mặc dù giá trị khối lượng hoàn thành nhiều, nhưng các Chủ đầu tư chưa tích cực đôn đốc các đơn vị thi công làm thủ tục thanh toán.
 
Ngày 31 tháng 10 năm 2005, Thường trực HĐND huyện Thống Nhất đã tổ chức thành công hội thảo chuyên đề “ chức năng nhiệm vụ của Thường trực HĐND, UBND xã trong quy trình lập dự toán, thông qua dự thảo, chấp hành và quyết toán ngân sách xã”. Thành công của hội thảo là sự tham dự đầy đủ của Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND và 100% Chủ tịch UBND và kế toán ngân sách xã.
 
Trong điều kiện kinh tế khó khăn, xuất khẩu lao động (XKLĐ) có thể cải thiện đáng kể đời sống của người lao động ( NLĐ), mang lại nguồn ngoại tệ đóng góp cho ngân sách nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Thi?t nghi khơng c?n ph?i bàn cãi là nên hay không nên.
 
Chủ nhân của ngôi mộ được xem là những người Việt cổ. Các nhà nhân chủng học đã khảo sát trong vùng và còn xác nhận nhân chủng Polynesien có mặt trên khắp vùng Nam Á, là tổ tiên trực tiếp của người Mạ, Châu Ro, Stiêng… ở Đông Nam Bộ và Tây Nguyên ngày nay.
 
Trong kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức vào cuối tháng 7 năm 2005, trong số các ý kiến chất vấn của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh mà Chủ tọa kỳ họp gửi đến Giám đốc các sở đề nghị trả lời, có thể nói ý kiến chất vấn của Đại biểu Tạ Trung Hiếu- Trưởng ban Pháp chế đã làm “nóng” không khí Hội trường bởi tính bức xúc của vấn đề chất vấn.
 
Vấn đề này nên được hiểu đúng bản chất của mối quan hệ giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, công dân. Ngày 04 tháng 9 năm 2003 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “ một cửa” tại cơ quan nhà nước ở địa phương.
 
Làm thế nào để thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong gia đình
 
5 việc kiểm sát viên không được làm
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: