Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 18 tháng 11-2005

Tin HĐND cấp huyện

Đăng ngày: 13/01/2006
Tin HĐND cấp huyện

LONG KHÁNH

     Trong thời gian qua, các tổ đại biểu HĐND thị xã đã xây dựng kế hoạch, tổ chức khảo sát tình hình và kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại 08 khu phố thuộc các phường và 15 ấp thuộc các xã trên địa bàn. Kiến nghị cấp ủy cơ sở tiếp tục quán triệt sâu, rộng Quy chế dân chủ đến cán bộ, đảng viên từ xã, phường đến các khu, ấp làm cơ sở tiếp tục quán triệt đến nhân dân.

     Từ ngày 10 đến 14/10/2005, Thường trực HĐND giám sát  tại xã Suối Tre về chương trình Quốc gia giải quyết việc làm; tiếp và làm việc với Thường trực HĐND tỉnh về khảo sát tình hình hoạt động của HĐND thị xã và phường Xuân An.

     Ngày 21 tháng 10 năm 2005, Thường trực HĐND tổ chức Hội nghị liên tịch để thông qua nội dung, chương trình kỳ họp thứ năm HĐND thị xã khóa I, nhiệm kỳ 2004-2009. Ngoài một số nội dung thường kỳ theo luật định, kỳ họp dự kiến xem xét phê chuẩn 03 đề án: Chương trình giảm nghèo của thị xã Long Khánh giai đoạn 2006-2010 ( chương trình giảm nghèo giai đoạn III), Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2006-2010, Phát triển nguồn nhân lực phục vụ kinh tế-xã hội trên địa bàn thị xã Long Khánh giai đoạn 2006-2010. Đề nghị UBND và UBMTTQVN thị xã có sự phối hợp đồng bộ trong quá trình chuẩn bị cho kỳ họp theo quy định của luật.

     Ngày 10 tháng 11 năm 2005, Thường trực HĐND đã có thông báo kết luận giám sát tình hình và kết quả thực hiện chương trình quốc gia giải quyết việc làm cho người lao động ( chương trình 120) trên địa bàn thị xã. Đợt giám sát được thực hiện tại 03 đơn vị: Thường trực Ban chỉ đạo chương trình 120 của thị xã, UBND xã Suối Tre, UBND xã Sông Trầu. Nhận thấy chương trình 120 có hiệu quả to lớn về mặt kinh tế, chính trị cũng như xã hội. Quy trình hướng dẫn, thẩmđịnh dự án, thủ tục cho vay được Thường trực Ban chỉ đạo chương trình 120 và UBND các xã phường hướng dẫn thực hiện khá chu đáo. Tuy nhiên, thời gian từ khi lập dự án đến khi phát vay thường dài, phát vay không đúng thời vụ mất cơ hội sử dụng một cách hiệu quả, có hộ sử dụng không đúng mục đích gây lãng phí nguồn vốn. Nhìn chung các dự án có quy mô nhỏ, lẻ, chưa đa dạng về ngành nghề. Nguyên nhân do nguồn vốn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu giải quyết việc làm cho người lao động, còn mang tính dàn trải để tạo sự công bằng. Nhìn chung nguồn vốn chỉ giúp đỡ giải quyết khó khăn cho hộ gia đinh, còn mang tính phong trào, chưa mang lại hiệu quả cao.

 

VĨNH CỬU

     Ngày 21 tháng 10 năm 2005, Thường trực HĐND đã có báo cáo số 56/BC-HĐND xây dựng chương trình hoạt động quý IV năm2005. Ngoài các nội dung thường kỳ theo luật định, trong hoạt động giám sát đặt trọng tâm vào khảo sát hoạt động của HĐND cấp xã trên địa bàn; giám sát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư  XDCB, chất lượng và tiến độ của các công trình trọng điểm thuộc nguồn vốn ngân sách huyện; giám sát lĩnh vực tài chính, ngân sách, kết quả huy động và sử dụng các nguồn XHH; giám sát công tác đào tạo nghề, kết quả cung ứng lao động ; giám sát công tác tiếp dân, hoạt động giải quyết khiếu nại tố cáo tại các cơ quan trên địa bàn; giám sát hoạt động thanh tra trên lĩnh vực KTXH và việc theo dõi những kiến nghị sau thanh tra.

 

 

NHƠN TRẠCH

     Trong tháng 10 năm 2005 đã diễn ra cuộc họp giao ban quý III giữa Thường trực, các Ban, các tổ đại biểu HĐND huyện với  Thường trực HĐND các xã. Qua đánh giá tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn trong quý III, rút ra một số tồn tại cần được quan tâm giải quyết như vấn đề ô nhiễm môi trường, cụ thể là nơi chứa rác thải tập trung của huyện hiện chưa có. Kiến nghị giao vấn đề quản lý xây dựng cơ bản của ngành giáo dục và y tế cho UBND huyện và Phòng QLĐT huyện điều hành để khắc phục hiện tượng sai sót, làm đi làm lại nhiều lần, kéo dài tiến độ triển khai dự án như thời gian qua. Vấn đề ô nhiễm nguồn nước, không khí, khai thác cát…cũng còn nhiều tồn tại cần quan tâm xử lý trong thời gian tới.

 

TRẢNG BOM

     Trong tháng 10 năm 2005, ban KTXH đã tổ chức khảo sát về việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nghĩa địa ở một số xã, thị trấn trên địa bàn; tham dự cùng Thường trực HĐND huyện giám sát kết quả tình hình bồi thường, giải tỏa, tái định cư trên địa bàn huyện năm 2005.

Ngày 19/10/2005, Thường trực HĐND giám sát kết quả tình hình giải tỏa, đền bù và tái định cư trên địa bàn huyện năm 2005. Nhận thấy các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện đúng các quy định  và thủ tục bồi thường, giải tỏa, tái định cư,không để xảy ra các điểm nóng hoặc khiếu kiện kéo dài, đông người, vượt cấp. Tuy nhiên còn hạn chế trong công tác giải ngân để thu hồi đất, bàn giao mặt bằng cho các chủ dự án có nơi còn chậm; quá trình triển khai thực hiện một số dự án chưa thật sự chủ động trong việc bồi thường, đôi khi còn máy móc, thiếu khoa học; thực hiện quy trình ở một số dự án còn thiếu chặt chẽ, việc quản lý đất đai ở một số đơn vị còn lỏng lẻo; công tác tuyên truyền, vận động, giải thích cho nhân dân chưa thường xuyên kịp thời. Đề nghị UBND huyện và các ngành chức năng xem xét giải quyết khu tái định cư cho 17 hộ dân ở ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn và các khu tái định cư trọng điểm khác; UBND huyện đôn đốc cơ quan chức năng giải quyết kịp thời những khiếu nại của dân liên quan đếnlĩnh vực bồi thường, giải tỏa và tái định cư; có biện pháp xử lý thích đáng đối với những cá nhân lợi dụng khiếu nại, tố cáo để làm mất lòng tin của nhân dân.

 

XUÂN LỘC

     Ngày 21 tháng 10 năm 2005, Thường trực HĐND tổ chức Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 5 và kỳ họp bất thường HĐND huyện khóa IV-nhiệm kỳ 2004-2009. Kỳ họp thứ 5 dự kiến diễn ra vào 02 ngày 19-20/12/2005 để thực hiện các nội dung thường kỳ theo luật định, dự kiến ban hành 07 Nghị quyết. Kỳ họp bất thường được tổ chức do yêu cầu bầu chức danh Chủ tịch UBND, Phó Chủ  tịch UBND huyện, miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện và bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện phụ trách văn phòng. Đề nghị UBND huyện sớm lập hồ sơ liến quan xin ý kiến UBND tỉnh phê duyệt nhân sự các chức danh nói trên./.

BBT