Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 37 tháng 11-2007

Ban HĐND cấp xã, tiếng lành đồn xa…

Đăng ngày: 23/02/2008
Trong số những lý do đưa ra thì lý do chủ yếu của việc tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm mô hình thí điểm Ban HĐND cấp xã từ Đồng Nai, theo ông Nguyễn Minh Được, Bí thư huyện Ủy và ông Cao Minh Thuận, phó Bí Thư thường trực Chủ tịch HĐND huyện Phước Long tỉnh Bình Phước lại thuộc một góc độ khác mà khi tổ chức thí điểm, Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai ít quan tâm đến.
Thường trực HĐND tỉnh trao đổi với đoàn Phước Long
Có thể nói đấy là việc lo xa nhưng rất chính đáng, rất thiết thực bởi lẽ Nghị quyết Trung ương 5 đã đề cập đến vấn đề bỏ Hội đồng nhân dân cấp huyện mà bỏ HĐND huyện thì HĐND xã phải nâng cao năng lực hoạt động. Vậy nên Thường trực HĐND huyện Phước Long tổ chức đoàn gồm Thường trực, các Ban HĐND huyện và Thường trực HĐND 20 xã, thị trấn của huyện đến Đồng Nai để trao đổi kinh nghiệm và học tập mô hình thí điểm Ban HĐND cấp xã đã được triển khai trên địa bàn từ năm 2006.

Cơ duyên để có đợt trao đổi kinh nghiệm, đấy là việc báo Người đại biểu nhân dân đăng tải bài viết về việc hình thành, hiệu quả hoạt động của Ban HĐND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và sự cần thiết phải thành lập Ban này bao gồm cả những vấn đề về lý luận và thực tiễn. Bên cạnh đó, website của HĐND tỉnh cũng thường xuyên cập nhật những thông tin liên quan đến hoạt động của Ban HĐND cấp xã thí điểm. Vậy nên, tiếng lành đồn xa, mười nghe không bằng một thấy….

Trong hai ngày 5 và 6 tháng 9 năm 2007, đoàn của HĐND huyện Phước Long đã đến học tập và trao đổi kinh nghiệm. Trong ngày đầu, đoàn làm việc với Lãnh đạo huyện Long Thành và trao đổi kinh nghiệm với các Ban HĐND cấp xã (thí điểm) để “mắt thấy, tai nghe”; ngày thứ hai đoàn làm việc với Thường trực và các Ban HĐND tỉnh. Tại buổi làm việc, Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai đã cung cấp cho đoàn những thông tin xuyên suốt đến Ban HĐND cấp xã từ khi còn là ý tưởng đến những kết quả hoạt động khả quan của mô hình này tại thời điểm hiện nay.

Mô hình thí điểm Ban HĐND cấp xã của Đồng Nai đã được nhiều địa phương nghiên cứu, học tập từ việc tổ chức khảo sát thực tế, in sao tài liệu có liên quan đến trao đổi kinh nghiệm. Trước đây là Bình Dương, Long An và 7 tỉnh thuộc các vùng Bắc, Trung, Nam đã nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về mô hình này. Hiện nay là Phước Long của tỉnh Bình Phước và sắp tới sẽ có một huyện của tỉnh Lâm Đồng đến trao đổi kinh nghiệm. Những điều đó cho thấy “sức hút” của một mô hình thí điểm mà Thường trực HĐND tỉnh đã dầy công xây dựng và phát triển.

 Mặc dù công việc bộn bề nhưng Thường trực, các Ban cũng như Văn phòng HĐND tỉnh Đồng Nai luôn sẵn sàng chia sẻ với các địa phương khác về kinh nghiệm tổ chức và hoạt động của mô hình thí điểm Ban HĐND cấp xã. Đấy cũng là một cách thể hiện chữ Tâm của những người luôn gắn bó với hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Nguyễn Thị Oanh