Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 54-T06.2009

Ban KTXH HĐND huyện Thống Nhất giám sát thực hiện phân cấp đầu tư xây dựng cơ bản

Đăng ngày: 02/09/2009
Thực hiện chủ trương về phân cấp đầu tư của Tỉnh tại Quyết định 2628/QĐ-UBND ngày 17/8/2007, năm 2008, huyện đã thực hiện phân cấp cho các xã và các ngành của huyện như ngành giáo dục, ngành y tế…Vừa qua, để kiểm tra việc làm chủ đầu tư của một số đơn vị, Ban KTXH HĐND huyện đã tổ chức giám sát tại 2 xã Xuân Thạnh, Lộ 25 và Phòng Y tế huyện.
Trong năm 2008, UBND xã Xuân Thạnh được phân cấp làm chủ đầu tư xây dựng 02 công trình cống thoát nước đường phân trạm ấp 9/4 với tổng vốn đầu tư gần 150 triệu đồng. Hai công trình này đã hoàn thành đưa vào sử dụng, hiện đã xong thủ tục thanh quyết toán; Năm 2009 xã đang làm chủ đầu tư 02 công trình xây dựng lưới điện hạ thế của hai tổ nhân dân với tổng vốn đầu tư 367 triệu đồng và công trình xây dựng trung tâm văn hóa xã. UBND xã Lộ 25 được phân cấp làm chủ đầu tư xây dựng 7 công trình trong đó 4 công trình văn phòng ấp đã được đưa vào sử dụng. Tổng vốn đầu tư năm 2008 và quý 1/2009 trên 1,2 tỷ đồng. Phòng y tế huyện làm chủ đầu tư cải tạo nâng cấp 6 công trình trạm y tế xã và 01 công trình xây mới trạm y tế xã với tổng vốn đầu tư 9 tỷ đồng. Đến nay 5 trạm y tế xã đã được đưa vào sử dụng, 01 trạm y tế dự kiến đưa vào sử dụng cuối tháng 6 và 01 công trình xây mới trạm y tế xã Xuân Thạnh chưa có mặt bằng. Qua giám sát cho thấy, việc phân cấp đầu tư là mới nên các đơn vị gặp rất nhiều khó khăn, mặc dù vậy, các đơn vị cũng đã rất cố gắng để thực hiện. Có đơn vị thực hiện làm chủ đầu tư nhiều công trình như xã Lộ 25: 7 công trình, phòng y tế huyện thực hiện 7 công trình nhưng đã thực hiện khá tốt. Hầu hết các công trình đều thi công đảm bảo tiến độ và sớm được đưa vào sử dụng, đáp ứng được nhu cầu thực tế. Theo báo cáo của các đơn vị, các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đến nay chưa có sự phản ánh nào của đơn vị sử dụng về chất lượng công trình. Nhìn chung, việc phân cấp đầu tư hơn một năm qua của huyện bước đầu đã đạt được hiệu quả nhất định: tiến độ thực hiện công trình nhanh hơn và qua quá trình vừa làm và vừa nghiên cứu, các đơn vị đã rút ra được nhiều kinh nghiệm hơn trong công tác quản lý đầu tư.

Tuy nhiên, lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng cơ bản là lĩnh vực hết sức phức tạp. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh lĩnh vực này rất nhiều và thường xuyên thay đổi. Trong khi đó trình độ, năng lực quản lý đầu tư XDCB của các chủ đầu tư không có, do đó trong quá trình thực hiện, hầu hết các đơn vị đều rất lúng túng. Đội ngũ cán bộ chuyên môn giúp việc cho chủ đầu tư (các xã và phòng y tế) không có, hoặc là yếu. Chủ đầu tư chưa nắm hết và chưa hiểu hết quy trình, thủ tục, thời gian thực hiện các bước đầu tư xây dựng một công trình: từ khâu phê duyệt dự án, thẩm định dự án, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, các thủ tục về đấu thầu…do đó trong quá trình lập hồ sơ cũng còn sai sót và thiếu. Hầu hết đều thuê các đơn vị tư vấn đầu tư nhưng thiếu kiến thức về đầu tư XDCB nên việc kiểm tra, kiểm soát hồ sơ của các chủ đầu tư chưa được chặt chẽ. Công tác giám sát thi công của chủ đầu tư còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, công tác giám sát đầu tư cộng đồng  theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 26/2007/CT-UBND của UBND tỉnh còn yếu. Hầu hết các xã còn nhầm lẫn giữa giám sát cộng đồng với giám sát của chủ đầu tư: chưa nắm được đơn vị chủ trì giám sát công đồng, việc thành lập Ban giám sát, không xây dựng kế hoạch giám sát, chưa nắm được nội dung của giám sát cộng đồng và nguồn kinh phí để phục vụ cho công tác giám sát này. Đến nay, huyện chưa tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các đơn vị.

Tại các buổi làm việc với các xã và phòng y tế huyện, Đoàn giám sát của Ban KTXH đã trực tiếp hướng dẫn thêm cho các đơn vị về các quy trình đầu tư và thực hiện giám sát cộng đồng. Đồng thời, Ban KTXH huyện cũng đã đề nghị ngành chuyên môn huyện tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể về trình tự thủ tục các bước, thời gian thực hiện và lập hồ sơ cho các đơn vị nhận làm chủ đầu tư để thực hiện tốt hơn, khắc phục những hạn chế như trên.

Kim Đoan