Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Bản tin HĐND số 54-T06.2009


gioithieu
 
Tháng 01 năm 2008, Thường trực HĐND tỉnh triển khai thí điểm nâng cao chất lượng hoạt động và hoạt động giám sát của tổ đại biểu HĐND tỉnh. Đây là việc làm thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 10 tháng 01 năm 2008 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VIII về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2008 và Nghị quyết số 97/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Đồng Nai được kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh thông qua.
 
Vào giữa tháng 3 năm 2009, Thường trực HĐND tỉnh đã đi giám sát việc khắc phục ô nhiễm môi trường tại Công ty cổ phần Đồng Xanh mà trước đây mang tên Công ty cổ phần Vũ Nhựt Hồng.
 
Ngày 19-5, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng Đoàn đã tiến hành khảo sát Trung tâm giáo dục lao động tỉnh Đồng Nai tại xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc.
 
Tài nguyên khoáng sản là nguồn của cải quý thuộc sở hữu Nhà nước, là nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước, các địa phương sử dụng nó hợp lý để phát triển kinh tế - xã hội. Đồng Nai đã sớm nhận thức được điều đó, ngày 19/7/2006 HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 72/2006/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 (sau đây viết tắt là Nghị quyết) nhằm quản lý và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên hiện có để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.
 
Nhằm định hướng cho hoạt động của các cơ quan Tư pháp trong hai năm 2009-2010, Thường trực tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan Tư pháp xây dựng chương trình hành động. Với chức năng là cơ quan quyền lực nhà nuớc ở địa phương, HĐND tỉnh cũng có chương trình hoạt động liên quan đến công tác tư pháp. Theo nội dung chương trình đã đề ra, tập trung vào một số nội dung cụ thể như sau:
 
Ngày 06 tháng 5 năm 2009, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp giao ban để đánh giá kết quả phối hợp công tác quý I năm 2008, thống nhất chương trình phối hợp công tác quý II năm 2009 giữa Thường trực, các Ban, các tổ đại biểu HĐND tỉnh với Thường trực, các Ban HĐND cấp huyện. Ông Huỳnh Chí Thắng-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì cuộc họp.
 
Ngày 08 tháng 5 năm 2009, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch thông qua chương trình kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII. Chủ tọa Hội nghị gồm có: ông Trần Đình Thành-Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Huỳnh Chí Thắng- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Văn Dũng- UVTT HĐND tỉnh.
 
Thực hiện Nghị quyết 32/2007/NQ-CP, Nghị định 146/2007/NĐ-CP của Chính phủ, kế hoạch công tác năm 2008, Ban An toàn giao thông huyện đảm bảo thực hiện họp, hội nghị sơ, tổng kết đúng theo quy chế. Lực lượng Công an giao thông, Công an xã, thị trấn thực hiện đúng quy trình tuần tra kiểm soát, hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn TTATGT trên địa bàn.
 
Thực hiện thông báo số 223-TB/TW ngày 24/02/2009 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về việc thực hiện thí điểm chủ trương đồng chí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở cấp xã và địa phương không tổ chức HĐND
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: